Міжнародний Науково-технічний Університет

Драпак Г. М. Основи інтелектуальної власності. — К.: Кондор, 2007. — 156 с.

Альтшулер А. Б. Международное валютное право. — М.: Междунар. отношения, 1984. — 256 с.

Головашевич О. О. Фінансове право: посібник для підготовки до іспитів. — Х.: Право, 2017. — 228 с.

Упоряд. Кучерявенко М.П. Літопис дисертаціних досліджень з фінансового права. — Х.: Право, 2018. — 566 с.

Монаєнко А. О. Правові основи фінансування видатків на освіту та науку: монографія. — Львів: Червона калина, 2009. — 251 с. — ISBN 978-966-8997-16-7

Книжок у каталозі: 7060
Книжок у електр. бібліотеці: 5866
Усього літератури: 12926
Відвідувачів на сайті: 33
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 81. Мовознавство -> 811.111. Англійська мова ->

61. Алєксєєва І. О. Морфологія сучасної англійської мови: Курс теоретичної граматики. — К.: КДУ ім. Т.Шевченка, 2006. — 148с. — ISBN 966-581-732-9
62. Антонюк Н. М. International Organisations: Англійська мова через світові контакти. Англомовні країни та Україна. Міжнародні організації: Читанка. Теми для розвитку мовлення та підготовки до тестів, міжнародних іспитів: Навч. пос. — Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. — 240с. — ISBN 966-7890-61-9
63. Антрушина Г. Б., Афанасьева О. В., Морозова Н. Н. Лексикология английского языка: Учебн.пос. - 5-е изд. — М.: Дрофа, 2005. — 286с. — ISBN 5-7107-9271-3
64. Аракин В. Д. Практический курс английского языка: 5 курс : Учеб. для пед. вузов по спец. "Иностр. яз.". — Москва: ВЛАДОС, 1999. — 228 с. — ISBN 5-691-00399-2
65. Аракина В. Д. Практический курс англ языка 1 курс:Учеб для студ Высш учеб заведений. — М.:Гуманит изд центр ВЛАДОС, 2003. — 544 c.
66. Аракина В. Д. Практический курс англ языка 1 курс:Учеб для студ Высш учеб заведений. — М.:Гуманит изд центр ВЛАДОС, 1999. — 544 c.
67. Аракина В. Д. Практический курс англ языка 2курс:Учеб для студ Высш учеб заведений. — М.:Гуманит изд центр ВЛАДОС, 1999. — 520 c.
68. Аракина В. Д. Практический курс англ языка 3 курс:Учеб для студ Высш учеб заведений. — М.:Гуманит изд центр ВЛАДОС, 2000. — 432 c.
69. Аракина В. Д. Практический курс англ языка 4 курс:Учеб для студ Высш учеб заведений. — М.:Гуманит изд центр ВЛАДОС, 1998. — 336 c.
70. Арбекова Т. И. Пособие по развитию навыков устной речи на английском языке: Учебн. пос. для вузов. — М.: Высшая школа, 1984. — 207с.
71. Ахманова О. С. New Developments in Modern Anglistics Сборник проф. О.С.Ахмановой по материалам проблем современной английской филологии. — Moskow University Press: Московский государственный университет им. И.Федорова, 1996. — 95 c.
72. Бармина Л. А. Практикум по английскому языку: артикли: Учебное пособие для вузов. — Москва: Астрель, 2004. — 190, [1] с. — ISBN 5-17-001365-5 (АСТ)
73. Баум Лаймен Фрэнк. Чудеса страны Оз:Книга для чтения на англ.языке/ Адаптация текста,словарь Г.К.Магидсон-Степановой;упражнения И.П.Твердохлебовой;под ред.Е.Л.Заниной. — М.: Рольф, 2001. — 240 с.,илл. — ISBN 5-7836-0129-2
74. Бессонова О. Л. Оценочные стереотипы в контексте гендерных исследований. — Нова філологія, 2001. — № 1. — С.41-58 — ISBN 966-599-121-3
75. Бех П. О. Англ.мова:Навч. пос. — К.: Либідь, 1992. — 272 c. — ISBN 5-325-00013-6
76. Бех П. О. Англійськ мова : навч. посіб. — Київ : Либідь, 1993. — 272 с. — ISBN 5-325-00407-7
77. Бєлозьоров М. В. Англійські лексичні та фразеологічні новотвори у сфері економіки: структурний, семантичний і соціофункціональний аспекти: Автореф. дис. — К.: КДУ ім. Т.Шевченка, 2003. — 19с.
78. Біблієнко Л. Б. Вживання граматичних структур в американському та канадському варіантах англійської мови для студентів I курсу МНТУ. — К.:МНТУ, 1996. — 96 c.
79. Білинський М. Е. Синоніміка англійського дієслова: Словник семантичних відстаней.. — Львів: ЛДУ ім.Івана Франка, 1999. — 382 с. — ISBN 966-613-019-Х
80. Білієнко Л. Б. Вживання граматичних структур в американському та канадському варіантах англійської мови для студентів І курсу Міжнародного науково-технічного університету. Ч.1. — К.: МНТУ ім. Ю. Бугая, 1996. — 98с.