Міжнародний Науково-технічний Університет

Гайдулін О. О. Прецедентне право Європейського суду з прав людини щодо захисту прав уразливих верств населення : навч. посіб. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 300 с.

Свящук А. А. Правовий захист ЛГБТ-спільноти. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 212 с.

Уварова О. О. Бізнес і права людини. Навчальний посібник. 2019. — 148 с.

Уварова О. О. Захист прав жінок: юридичні інструменти забезпечення ґендерної рівності і Україні. Навчальний посібник. 2019. — 116 с.

Вовк Д. О. Верховенство права і толерантність. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 172 с.

Книжок у каталозі: 6783
Книжок у електр. бібліотеці: 3689
Усього літератури: 10472
Відвідувачів на сайті: 47
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 81. Мовознавство -> 811.111. Англійська мова ->

61. Антонюк Н. М. International Organisations: Англійська мова через світові контакти. Англомовні країни та Україна. Міжнародні організації: Читанка. Теми для розвитку мовлення та підготовки до тестів, міжнародних іспитів: Навч. пос. — Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. — 240с. — ISBN 966-7890-61-9
62. Антрушина Г. Б., Афанасьева О. В., Морозова Н. Н. Лексикология английского языка: Учебн.пос. - 5-е изд. — М.: Дрофа, 2005. — 286с. — ISBN 5-7107-9271-3
63. Аракин В. Д. Практический курс английского языка: 5 курс : Учеб. для пед. вузов по спец. "Иностр. яз.". — Москва: ВЛАДОС, 1999. — 228 с. — ISBN 5-691-00399-2
64. Аракина В. Д. Практический курс англ языка 1 курс:Учеб для студ Высш учеб заведений. — М.:Гуманит изд центр ВЛАДОС, 2003. — 544 c.
65. Аракина В. Д. Практический курс англ языка 1 курс:Учеб для студ Высш учеб заведений. — М.:Гуманит изд центр ВЛАДОС, 1999. — 544 c.
66. Аракина В. Д. Практический курс англ языка 2курс:Учеб для студ Высш учеб заведений. — М.:Гуманит изд центр ВЛАДОС, 1999. — 520 c.
67. Аракина В. Д. Практический курс англ языка 3 курс:Учеб для студ Высш учеб заведений. — М.:Гуманит изд центр ВЛАДОС, 2000. — 432 c.
68. Аракина В. Д. Практический курс англ языка 4 курс:Учеб для студ Высш учеб заведений. — М.:Гуманит изд центр ВЛАДОС, 1998. — 336 c.
69. Арбекова Т. И. Пособие по развитию навыков устной речи на английском языке: Учебн. пос. для вузов. — М.: Высшая школа, 1984. — 207с.
70. Ахманова О. С. New Developments in Modern Anglistics Сборник проф. О.С.Ахмановой по материалам проблем современной английской филологии. — Moskow University Press: Московский государственный университет им. И.Федорова, 1996. — 95 c.
71. Бармина Л. А. Практикум по английскому языку: артикли: Учебное пособие для вузов. — Москва: Астрель, 2004. — 190, [1] с. — ISBN 5-17-001365-5 (АСТ)
72. Баум Лаймен Фрэнк. Чудеса страны Оз:Книга для чтения на англ.языке/ Адаптация текста,словарь Г.К.Магидсон-Степановой;упражнения И.П.Твердохлебовой;под ред.Е.Л.Заниной. — М.: Рольф, 2001. — 240 с.,илл. — ISBN 5-7836-0129-2
73. Бессонова О. Л. Оценочные стереотипы в контексте гендерных исследований. — Нова філологія, 2001. — № 1. — С.41-58 — ISBN 966-599-121-3
74. Бех П. О. Англ.мова:Навч. пос. — К.: Либідь, 1992. — 272 c. — ISBN 5-325-00013-6
75. Бех П. О. Англійськ мова : навч. посіб. — Київ : Либідь, 1993. — 272 с. — ISBN 5-325-00407-7
76. Бєлозьоров М. В. Англійські лексичні та фразеологічні новотвори у сфері економіки: структурний, семантичний і соціофункціональний аспекти: Автореф. дис. — К.: КДУ ім. Т.Шевченка, 2003. — 19с.
77. Біблієнко Л. Б. Вживання граматичних структур в американському та канадському варіантах англійської мови для студентів I курсу МНТУ. — К.:МНТУ, 1996. — 96 c.
78. Білинський М. Е. Синоніміка англійського дієслова: Словник семантичних відстаней.. — Львів: ЛДУ ім.Івана Франка, 1999. — 382 с. — ISBN 966-613-019-Х
79. Білієнко Л. Б. Вживання граматичних структур в американському та канадському варіантах англійської мови для студентів І курсу Міжнародного науково-технічного університету. Ч.1. — К.: МНТУ ім. Ю. Бугая, 1996. — 98с.
80. Блинова С. И., Синицкая Е. И., Чарекова Е. П. [и др.] Практика английского языка: Сб. упражнений по грамматике. — Спб.: Союз, 1999. — 384 с. — ISBN 5-94033-098-3