Міжнародний Науково-технічний Університет

Мушак Н. Б., Муравйов В. І. Міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав людини в європейських міжнародних організаціях: монографія. — Київ: Ліра-К, 2014. — 192 с. — ISBN 978-966-2609-57-8

Сироїд Т. Л., Гавриленко О. А., Фоміна Л. О. Міжнародне публічне право, міжнародний захист прав людини: посіб. для підгот. до ЗНО. — Харків: Право, 2020. — 494 с. — ISBN 978-966-973-951-1

за заг. ред. Яковюка І. В. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і відповідях): навч.-довід. посіб. — Харків: Право, 2020. — 126 с. — ISBN 978-966-937-864-4

Лебідь В. І. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: навч. посіб. — Київ: Правова Єдність, 2018. — 36 с. — ISBN 978-617-7191-09-3

Збірник рішень у справах про заборону катувань чи нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання. — Харків: Право, 2020. — 842 с. — ISBN 978-966-937-868-2

Книжок у каталозі: 6811
Книжок у електр. бібліотеці: 3997
Усього літератури: 10808
Відвідувачів на сайті: 25
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 33. Економічні науки -> 338.2. Економічна політика ->

61. Хоффманна А., Зиденберг А. Рывок в рыночную экономику Реформы в Украине:взляд изнутри. — Киев: "Феникс", 1997. — 303 c. — ISBN 5-87534-130-0
62. Худолей В. Ю., Пономаренко Т. В. Економічна безпека в умовах індустріальної революції 4.0: кейс - україна : Підручник. — Київ; Кривий Ріг : МНТУ; Чернявський Д. О., 2019. — 304 с. — ISBN 978-617-755384-6
63. Швайка Л. А. Державне регулювання економіки: Підручник. — К.: Знання, 2006. — 435 с. — ISBN 966-8148-71-1
64. Шкляр В. І., Юричко А. В. Україна на шляху до Європи: [Збірник статей]. — К.: Етнос, 2006. — 496 с. — ISBN 966-522-104-3
65. Зрушення до ринкової економіки.Реформи в Україні:погляд з середини. — К.:Фенікс, 1997. — 288 c.
66. Рывок в рыночную экономику .Реформы в Украине:взляд изнутри. — К.:"Феникс", 1997. — 304 c.
67. Бюлетень законодавства і юридичної практики України № 8.Контроль перевірки підприємницької діяльності. — Київ:Юрінком інтер, 2004. — 398 c.
68. Законодавство і судова практика з питань приватизації. — Київ:Юрінком інтер, 2003. — 399 c.
69. Проектний аналіз: Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — Краматорськ.: ДІТМ МНТУ ім. Ю. Бугая, 2009. — 154с.
70. Социально-ответственное реструктурирование предприятий:введение в предмет / Под ред.А.Лузина. — Чебоксары, 2001. — 327 с. — ISBN 5-7361-0070-3
71. Формування потенціалу соціально-економічних та організаційних змін: монографія. — : ПП Вишемирський В. С., 2010. — 694 с. — ISBN 978-966-8912-52-8
72. Закон України про приватизацію державного майна:Офіційне видання. — Київ:Парламентське вид -во, 1997. — 32 c. — ISBN 966-7288-10-2
73. Проектний аналіз/За ред. С.О.Москвін. — К.: ТОВ " Видавництво Лібра ", 1998. — 368 c. — ISBN 966-7035-13-1