Міжнародний Науково-технічний Університет

за ред. Аракеляна М. Р. Міжнародно-правовий захист прав людини. — Одеса: Фенікс, 2019. — 196 с. — ISBN 978-966-928-420-4

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: збірник законодавчих актів. — Київ: Алетра, 2020. — 96 с. — ISBN 978-617-566-255-7

Манукян В. І. Стразьбурзьке право. Європейський суд з прав людини. Право, практика, коментар. — Харків: Право, 2019. — 560 с. — ISBN 978-966-937-485-1

упоряд. Ю. В. Паливода. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: збірник законодавчих актів. — Київ: Вид. Паливода А. В., 2019. — 116 с. — ISBN 978-966-437-266-1

Любашенко В. І. Концепція "обов’язок захищати" і права людини: монографія. — Одеса: Фенікс, 2019. — 260 с. — ISBN 978-966-928-434-1

Книжок у каталозі: 6804
Книжок у електр. бібліотеці: 3734
Усього літератури: 10538
Відвідувачів на сайті: 49
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 33. Економічні науки -> 338.2. Економічна політика ->

61. Ін-т політ. і етнонац. досл. Сучасна політична ситуація в Україні: Між сходом і заходом: Зб. мат. семінару Ін-ту політ. і етнонац. досл. НАН України та Київ. проекту Ін-ту Кеннана (5 лип. 2001 р.). — Київ: Стилос, 2001. — 60 с. — ISBN 966-02-2191-6
62. Киселев А. П. Теория и практика современного бизнеса или как создать фирму и работать на себя. — К.:ЛИБРА, 1995. — 248 c.
63. Хоффманна А., Зиденберг А. Україна на раздоріжжі.Уроки з міжнародного досвіду економічних реформ. — К.:"Феникс", 1998. — 477 c.
64. Шкляр В. І., Юричко А. В. Україна на шляху до Європи: [Збірник статей]. — К.: Етнос, 2006. — 496 с. — ISBN 966-522-104-3
65. Гальчинський А. С. Україна: поступ у майбутнє. — Київ: Основи, 1999. — 220 с. — ISBN 966-500-196-5
66. Асаул А. Н. Управление высшим учебным заведением в условиях инновационной экономики: науч. и учеб.-метод. справ. пособие. — Санкт-Петербург: Гуманистика, 2007. — 277 с. — ISBN 5-86050-284-2
67. Фонштейн Н. М. Управление инновациями. Факторы успеха новых фирм: Вып. 1. — Москва:"Дело ЛТД", 1995. — 224 c. — ISBN 5086461-195-6
68. Кобиляцький Л. С. Управління проектами:Навч посіб. — Київ: МАУП, 2002. — 200 c. — ISBN 966-608-135-0
69. Феноменологічні альтернативи економічного зростання України: Монографія. У 2 тт. Т.1 / Б. М. Данилишин, В. В. Микитенко. — К.: ЗАТ, 2008. — 336с. — ISBN 966-8939-28-Х
70. Ігнатьєва І. А., Микитенко В. В. Формування потенціалу соціально-економічних та організаційних змін: [монографія]. — К.: [Вишнемирський В. С.], 2010. — 694 с. — ISBN 978-966-8912-52-8
71. Формування потенціалу соціально-економічних та організаційних змін: монографія. — : ПП Вишемирський В. С., 2010. — 694 с. — ISBN 978-966-8912-52-8
72. Павловський М. Шлях України.Шлях вліво,шлях вправо-хибний шлях.:2-ге видання. — К.:Техніка, 1997. — 148 c.
73. Павловський М. Шлях України.Шлях вліво,шлях вправо-хибний шлях.:2-ге видання. — Київ:Техніка, 1997. — 152 c. — ISBN 966-575-160-3