Міжнародний Науково-технічний Університет

Гайдулін О. О. Прецедентне право Європейського суду з прав людини щодо захисту прав уразливих верств населення : навч. посіб. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 300 с.

Свящук А. А. Правовий захист ЛГБТ-спільноти. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 212 с.

Уварова О. О. Бізнес і права людини. Навчальний посібник. 2019. — 148 с.

Уварова О. О. Захист прав жінок: юридичні інструменти забезпечення ґендерної рівності і Україні. Навчальний посібник. 2019. — 116 с.

Вовк Д. О. Верховенство права і толерантність. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 172 с.

Книжок у каталозі: 6783
Книжок у електр. бібліотеці: 3689
Усього літератури: 10472
Відвідувачів на сайті: 41
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право -> 340. Право в цілому ->

61. Кримський С. Б., Рискельдієва Л. Т. Філософія права в Росії:вітчизняна війна 1812 року і розвиток російської політичної культури. — К.:ДаккіМ, 2006. — 421 c.
62. Кузнецов А. Практический русско-английский юридический словарь. — М.:Avens, 1995. — 226 c.
63. Кузьминець О. Історія держави і права України: Навч.посіб. — Київ: Україна, 2000. — 429 c. — ISBN 966-524-078-1
64. Кузьминець, Калиновський. Історія держави і права України. — К.:Україна, 2002. — 448 c.
65. Кульчинський, Володимир, Семенович. Історія держави і права України:Навч.посіб. — Львів:Світ, 1996. — 296 c.
66. Лейста О. Э. История политических и правовых учений Учебник. — М.:Юридическая литература, 1997. — 576 c.
67. Мамутов В. К., Чувпило О. О. Господарче право зарубіжних країн:Підручн.для студ.юридичних спец.ВНЗ. — Київ :Ділова Україна, 1996. — 352 c. — ISBN 5-7707-9864-5
68. Мисик Л. В. Українсько-англійський словник правничої термінології. — К.:Юрінком Інтер, 1999. — 528 c. — ISBN 966-7302-89-Х
69. Михайленко О. Р. Основи держави і права (правознавство). — Київ: Femina, 1995. — 160 c. — ISBN 5-7707-7460-6
70. Мінченко С. Правова культура як чинник забезпечення прав людини в оперативно-розшуковій дільності. — Право України, 2012. — № 1-2. — С.321-328
71. Сучасні тенденції суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку України у правовому вимірі: зб. матер. регіон. студ. наук. конф. (Полтава, 4 віт. 2013 р.). — Полтава: МНТУ ім. академіка Юрія Бугая, 2013. — 132 с.
72. Молдаван, Валеріан, Васильович. Риторика загальна та судова:Навч.посіб 2-е вид. — К.:Юрінком інтер, 1999. — 320 c.
73. Молдаван, Валеріан, Васильович. Судова риторика:Навч.посіб. — К.:Юрінком інтер, 2006. — 328 c.
74. Молдаван, Валеріан, Васильович. Основи держави і права:Опорні конспекти:Навч.посіб. — К.:Юмана, 1996. — 176 c.
75. Молдован В. В., Молдован А. В. Порівняльне кримінально-процесувальне право:Україна,ФРН,Франція,США:Навч.посіб. — Київ : Юрінком інтер, 1999. — 400 c. — ISBN 966-7302-94-6
76. Молдован В. В. Юридичний практикум: Навчальні ігри:Навчальний посібник. — Київ: Либідь, 1994. — 288 с. — ISBN 5-325-00484-0
77. Музиченко П. П. Історія держави і права України. — К.:Знання, 2001. — 429 c.
78. Мумінова Г., Савіна. Судово-бухгалтерська експертиза:Навч.-метод.посіб для самост.вивч.дисципл. — К.:КНЕУ, 2004. — 268 c.
79. Наровлянський О. Д. Дидактичні матеріали з основ правознавстова:Навч.посіб. — Київ :Юрінком інтер, 1999. — 160 c. — ISBN 966-7302-59-8
80. Ней Н. С. Місце теорії управління в правознавстві. — Чернівці: Рута, 2007. — 244 с. — ISBN 966-568-870-7