Міжнародний Науково-технічний Університет

За заг. ред.Бутка М.П. Стратегічний менеджмент в умовах посилення інтеграційних процесів: підручник. — Київ: Вид-во "Центр учбової літератури", 2021. — 344 с. — ISBN 978-611-01-2482-9

Гринчуцький В. І., Карапетян Е. Т., Погріщук Б. В. Економіка підприємства: навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 304 с. — ISBN 978-966-364-0058-8

Уклад. Скляр С.С. Унікальна збірка 2007. Кращі учнівські твори. 5-11 класи. — Х.: Торсінг ПЛЮС, 2006. — 752 с. — ISBN 966-404-216-1

Косенко Н. Я., Вакуленко Т. М. Як правильно говорити українською: практ. посіб. — Харків: Книжковий Клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2007. — 240 с. — ISBN 978-966-343-583-1

Шевнюк О. Л. Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2003. — 277 с. — ISBN 966-7767-79-5

Книжок у каталозі: 7071
Книжок у електр. бібліотеці: 5028
Усього літератури: 12099
Відвідувачів на сайті: 23
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право -> 340. Право в цілому ->

61. Кульчинський, Володимир, Семенович. Історія держави і права України:Навч.посіб. — Львів:Світ, 1996. — 296 c.
62. Лейста О. Э. История политических и правовых учений Учебник. — М.:Юридическая литература, 1997. — 576 c.
63. Мамутов В. К., Чувпило О. О. Господарче право зарубіжних країн:Підручн.для студ.юридичних спец.ВНЗ. — Київ :Ділова Україна, 1996. — 352 c. — ISBN 5-7707-9864-5
64. Мисик Л. В. Українсько-англійський словник правничої термінології. — К.:Юрінком Інтер, 1999. — 528 c. — ISBN 966-7302-89-Х
65. Михайленко О. Р. Основи держави і права (правознавство). — Київ: Femina, 1995. — 160 c. — ISBN 5-7707-7460-6
66. Мінченко С. Правова культура як чинник забезпечення прав людини в оперативно-розшуковій дільності. — Право України, 2012. — № 1-2. — С.321-328
67. Сучасні тенденції суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку України у правовому вимірі: зб. матер. регіон. студ. наук. конф. (Полтава, 4 віт. 2013 р.). — Полтава: МНТУ ім. академіка Юрія Бугая, 2013. — 132 с.
68. Молдаван, Валеріан, Васильович. Риторика загальна та судова:Навч.посіб 2-е вид. — К.:Юрінком інтер, 1999. — 320 c.
69. Молдаван, Валеріан, Васильович. Судова риторика:Навч.посіб. — К.:Юрінком інтер, 2006. — 328 c.
70. Молдаван, Валеріан, Васильович. Основи держави і права:Опорні конспекти:Навч.посіб. — К.:Юмана, 1996. — 176 c.
71. Молдован В. В., Молдован А. В. Порівняльне кримінально-процесувальне право:Україна,ФРН,Франція,США:Навч.посіб. — Київ : Юрінком інтер, 1999. — 400 c. — ISBN 966-7302-94-6
72. Молдован В. В. Юридичний практикум: Навчальні ігри:Навчальний посібник. — Київ: Либідь, 1994. — 288 с. — ISBN 5-325-00484-0
73. Музиченко П. П. Історія держави і права України. — К.:Знання, 2001. — 429 c.
74. Мумінова Г., Савіна. Судово-бухгалтерська експертиза:Навч.-метод.посіб для самост.вивч.дисципл. — К.:КНЕУ, 2004. — 268 c.
75. Наровлянський О. Д. Дидактичні матеріали з основ правознавстова:Навч.посіб. — Київ :Юрінком інтер, 1999. — 160 c. — ISBN 966-7302-59-8
76. Ней Н. С. Місце теорії управління в правознавстві. — Чернівці: Рута, 2007. — 244 с. — ISBN 966-568-870-7
77. Нечай А. А. Актуальні питання фінансового права: правові основи публічних фондів: Монографія. — Чернівці : Рута, 2004. — 376 с. — ISBN 966-568-705-0
78. Нечитайленко А. А. Основы теории права:Учебное пособие. — Харьков: Консум, 1998. — 176 c. — ISBN 966-7124-24-Х
79. Оніщенко Н. А. Правова система як об’єкт пізнання загальнотеоретичної юриспруденції: Лекція. — Право України, 2012. — № 1-2. — С.258-
80. Оноре Т. Про право:Короткий вступ. — Київ: Сфера, 1997. — 124 c. — ISBN 966-7267-06-7