Міжнародний Науково-технічний Університет

Мушак Н. Б., Муравйов В. І. Міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав людини в європейських міжнародних організаціях: монографія. — Київ: Ліра-К, 2014. — 192 с. — ISBN 978-966-2609-57-8

Сироїд Т. Л., Гавриленко О. А., Фоміна Л. О. Міжнародне публічне право, міжнародний захист прав людини: посіб. для підгот. до ЗНО. — Харків: Право, 2020. — 494 с. — ISBN 978-966-973-951-1

за заг. ред. Яковюка І. В. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і відповідях): навч.-довід. посіб. — Харків: Право, 2020. — 126 с. — ISBN 978-966-937-864-4

Лебідь В. І. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: навч. посіб. — Київ: Правова Єдність, 2018. — 36 с. — ISBN 978-617-7191-09-3

Збірник рішень у справах про заборону катувань чи нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання. — Харків: Право, 2020. — 842 с. — ISBN 978-966-937-868-2

Книжок у каталозі: 6811
Книжок у електр. бібліотеці: 3833
Усього літератури: 10644
Відвідувачів на сайті: 43
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 33. Економічні науки -> 330.131.7. Економічний ризик ->

61. Історія економічних учень:Підручник. — К.:КНЕУ, 1999. — 564 c.
62. Національна та міжнародна економіка: Науковий вісник Київського гуманітарного інституту. Серія: економічні науки — к.: ТОВ "ВД""Мануфактура", 2007. — № 1. — 110с.
63. Вісник Технологічного університету Поділля: Наук. журнал. Ч.2. Економічні науки — Хмельницький, 2003-2011. — № 6. — 262с.
64. Стратегія економічного розвитку України: Наук. збірник Вип.1/ Відп. ред. Степанов О.П. — К.: КНЕУ, 2000. — 180с. — ISBN 966-574-139-х
65. Економетрія: Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — Краматорськ.: ДІТМ МНТУ ім. Ю. Бугая, 2009. — 111с.
66. Системи підтримки прийнятття рішень для об’єктів ринкової економіки: Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — Краматорськ.: ДІТМ МНТУ ім. Ю. Бугая, 2009. — 299с.
67. Регіональна економіка та розміщення продуктивних сил: Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — Краматорськ.: ДІТМ МНТУ ім. Ю. Бугая, 2009. — 132с.
68. Економічний ризик: Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — Краматорськ.: ДІТМ МНТУ ім. Ю. Бугая, 2009. — 104с.
69. Економічна історія: Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — Краматорськ.: ДІТМ МНТУ ім. Ю. Бугая, 2009. — 189с.
70. Інвестування: Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — Краматорськ.: ДІТМ МНТУ ім. Ю. Бугая, 2009. — 160с.
71. Історія економічних вчень:Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — Краматорськ.: ДІТМ МНТУ ім. Ю. Бугая, 2009. — 146с.
72. Україна: схід-захід-проблеми сталого розвитку: Мат-ли другого туру Всеукр. наук.-практ. конф (м.Львів, 24-25 листопада 2011р). — Львів, 2011. — 292с. — ISBN 966-346-704-5
73. Промисловий потенціал та ефективність його використання: Зб. наук. праць./ НАН України, Ін-т економіки, Редкол.: О.М.Алимов(відп. ред.)та ін. — К.: [б.в.], 2003. — 123 с.: іл. — ISBN 966-02-2826-0
74. Механізм збалансованого розвитку промислового потенціалу: Збірник наук. праць/ НАН України, Об’єднаний ін-т економіки. Редкол.: О.М.Алимов (відп.ред.) та ін. — К., 2005. — 148с. — ISBN 966-02-3537-5
75. Англійська для економістів і бізнесменів:Підручник/ За ред.В.К.Шпака : Підручник. — К.:Вища школа, 2007. — 223 c. — ISBN 978-966-642-375-Х