Міжнародний Науково-технічний Університет

Гайдулін О. О. Прецедентне право Європейського суду з прав людини щодо захисту прав уразливих верств населення : навч. посіб. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 300 с.

Свящук А. А. Правовий захист ЛГБТ-спільноти. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 212 с.

Уварова О. О. Бізнес і права людини. Навчальний посібник. 2019. — 148 с.

Уварова О. О. Захист прав жінок: юридичні інструменти забезпечення ґендерної рівності і Україні. Навчальний посібник. 2019. — 116 с.

Вовк Д. О. Верховенство права і толерантність. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 172 с.

Книжок у каталозі: 6783
Книжок у електр. бібліотеці: 3689
Усього літератури: 10472
Відвідувачів на сайті: 49
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право -> 340. Право в цілому ->

81. Нечай А. А. Актуальні питання фінансового права: правові основи публічних фондів: Монографія. — Чернівці : Рута, 2004. — 376 с. — ISBN 966-568-705-0
82. Нечитайленко А. А. Основы теории права:Учебное пособие. — Харьков: Консум, 1998. — 176 c. — ISBN 966-7124-24-Х
83. Оніщенко Н. А. Правова система як об’єкт пізнання загальнотеоретичної юриспруденції: Лекція. — Право України, 2012. — № 1-2. — С.258-
84. Оноре Т. Про право:Короткий вступ. — Київ: Сфера, 1997. — 124 c. — ISBN 966-7267-06-7
85. Орач Є. М., Тишик Б. Й. Основи римського приватного права:Курс лекцій. — Київ: Юрінком інтер, 2000. — 272 c. — ISBN 966-7784-22-3
86. Орленко В. І., Орленко В. В. Історія держави і права зарубіжних країн:Посіб для підготов.до іспитів. — Київ: ПАЛИВОДА, 2007. — 244 c. — ISBN 966-437-008-8
87. Петришин О. Соціально-юридична природа права. — Право України, 2012. — № 1-2. — С.15-29
88. Пидопригора, Афанасий, Андронович. Основы римского гражданского права:Учеб.пособие 2-е изд. — К.:Вентури, 1995. — 288 c.
89. Пилипенко П. Д. Правознавство:Навч.посіб. — Львів:Новий світ-2000, 2006. — 516 c. — ISBN 966-7827-29-1
90. Питер М. Злочин і покарання у середньовічній Польщі. — Право України, 2011. — № 11-12. — С.262-268
91. Сучасні тенденції суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку України у правовому вимірі: зб. мат. III регіон. студ. наук. конф. (Полтава, 4 квіт. 2013 р.). — Полтава:ПІБ ПВНЗ "МНТУ ім. академіка Юрія Бугая", 2013.
92. Підопригора А. А. Основи римського приватного права: Підручник. — К.: Вентурі, 1997. — 336 с. — ISBN 966-570-045-6
93. Підопригора О. А. Основи римського приватного права: підручник. — Київ: Вища школа, 1995. — 267 с. — ISBN 5-11-004389-2
94. Підопригора О. А. Римське право : Підручник. — Київ : Юрінком Інтер, 2014. — 528 с. — ISBN 978-966-667-613-2
95. Подопригора А. А. Основы римского гражданского права: Учеб.пособие. — К.: Вентури, 1994. — 287 с. — ISBN 5-7707-7012-0
96. Подопригора А. А. Основы римского гражданского права: Учебное пособие. — К.: Вентури, 1995. — 287 с. — ISBN 5-7707-7012-0
97. Рабінович П. Соціально-природна правова система суспільства (Спроба загальнотеоретичної характеристики). — Право України, 2012. — № 1-2. — С.64-76
98. Рабінович П. М. Теорія держави і права:Конспект лекцій. — К.:МНТУ, 1994. — 134 c.
99. Ратушняк С. П. Правознавств: словник-довідник школяра. — Тернопіль : Видавнича книга - Богдан, 2006. — 168 с. — ISBN 966-692-922-8
100. Ред. Брисова В. І., Баранова Л. М. Основи римського приватного права: Підручник. — Харків: Право, 2008. — 224 с. — ISBN 978-966-458-019-6