Міжнародний Науково-технічний Університет

За заг. ред.Бутка М.П. Стратегічний менеджмент в умовах посилення інтеграційних процесів: підручник. — Київ: Вид-во "Центр учбової літератури", 2021. — 344 с. — ISBN 978-611-01-2482-9

Гринчуцький В. І., Карапетян Е. Т., Погріщук Б. В. Економіка підприємства: навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 304 с. — ISBN 978-966-364-0058-8

Уклад. Скляр С.С. Унікальна збірка 2007. Кращі учнівські твори. 5-11 класи. — Х.: Торсінг ПЛЮС, 2006. — 752 с. — ISBN 966-404-216-1

Косенко Н. Я., Вакуленко Т. М. Як правильно говорити українською: практ. посіб. — Харків: Книжковий Клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2007. — 240 с. — ISBN 978-966-343-583-1

Шевнюк О. Л. Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2003. — 277 с. — ISBN 966-7767-79-5

Книжок у каталозі: 7071
Книжок у електр. бібліотеці: 5028
Усього літератури: 12099
Відвідувачів на сайті: 31
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право -> 340. Право в цілому ->

81. Орач Є. М., Тишик Б. Й. Основи римського приватного права:Курс лекцій. — Київ: Юрінком інтер, 2000. — 272 c. — ISBN 966-7784-22-3
82. Орленко В. І., Орленко В. В. Історія держави і права зарубіжних країн:Посіб для підготов.до іспитів. — Київ: ПАЛИВОДА, 2007. — 244 c. — ISBN 966-437-008-8
83. Петришин О. Соціально-юридична природа права. — Право України, 2012. — № 1-2. — С.15-29
84. Пидопригора, Афанасий, Андронович. Основы римского гражданского права:Учеб.пособие 2-е изд. — К.:Вентури, 1995. — 288 c.
85. Пилипенко П. Д. Правознавство:Навч.посіб. — Львів:Новий світ-2000, 2006. — 516 c. — ISBN 966-7827-29-1
86. Питер М. Злочин і покарання у середньовічній Польщі. — Право України, 2011. — № 11-12. — С.262-268
87. Сучасні тенденції суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку України у правовому вимірі: зб. мат. III регіон. студ. наук. конф. (Полтава, 4 квіт. 2013 р.). — Полтава:ПІБ ПВНЗ "МНТУ ім. академіка Юрія Бугая", 2013.
88. Підопригора А. А. Основи римського приватного права: Підручник. — К.: Вентурі, 1997. — 336 с. — ISBN 966-570-045-6
89. Підопригора О. А. Основи римського приватного права: підручник. — Київ: Вища школа, 1995. — 267 с. — ISBN 5-11-004389-2
90. Підопригора О. А. Римське право : Підручник. — Київ : Юрінком Інтер, 2014. — 528 с. — ISBN 978-966-667-613-2
91. Подопригора А. А. Основы римского гражданского права: Учеб.пособие. — К.: Вентури, 1994. — 287 с. — ISBN 5-7707-7012-0
92. Подопригора А. А. Основы римского гражданского права: Учебное пособие. — К.: Вентури, 1995. — 287 с. — ISBN 5-7707-7012-0
93. Рабінович П. Соціально-природна правова система суспільства (Спроба загальнотеоретичної характеристики). — Право України, 2012. — № 1-2. — С.64-76
94. Ратушняк С. П. Правознавств: словник-довідник школяра. — Тернопіль : Видавнича книга - Богдан, 2006. — 168 с. — ISBN 966-692-922-8
95. Ред. Брисова В. І., Баранова Л. М. Основи римського приватного права: Підручник. — Харків: Право, 2008. — 224 с. — ISBN 978-966-458-019-6
96. Ред. Головатий С. Закони України.1990-1996.Том 3: 1992.Із змінами та поповненнями за станом на 1 грудня 1996: Офіц. вид. — Київ: Право, 1997. — 869 с. — ISBN 966-546-001-3
97. Ред. Дзера О. В. Правознавство: Підручник. — Київ: Юрінком Інтер, 2007. — 848 с. — ISBN 978-966-667-275-2
98. ред. Олійник А. Ю. Основи публічного права України : навч. посіб. — Київ; Дніпро : КНУТД; Ліра ЛТД, 2017. — 448 с. — ISBN 978-966-383-851-9
99. Юридичний енциклопедичний словник. — Москва, 1984. — 415 c.
100. Ремех Т. О. Основи правознавства:Зб. тест.завдань для підготов до зовнішнього незалежного оцінювання. — Київ: Генеза, 2008. — 80 c. — ISBN 978-966-504-745-2