Міжнародний Науково-технічний Університет

Драпак Г. М. Основи інтелектуальної власності. — К.: Кондор, 2007. — 156 с.

Альтшулер А. Б. Международное валютное право. — М.: Междунар. отношения, 1984. — 256 с.

Головашевич О. О. Фінансове право: посібник для підготовки до іспитів. — Х.: Право, 2017. — 228 с.

Упоряд. Кучерявенко М.П. Літопис дисертаціних досліджень з фінансового права. — Х.: Право, 2018. — 566 с.

Монаєнко А. О. Правові основи фінансування видатків на освіту та науку: монографія. — Львів: Червона калина, 2009. — 251 с. — ISBN 978-966-8997-16-7

Книжок у каталозі: 7060
Книжок у електр. бібліотеці: 5866
Усього літератури: 12926
Відвідувачів на сайті: 17
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 81. Мовознавство -> 811.111. Англійська мова ->

101. Верба Л. Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов: Пос. для перекладацьких відділень вузів. — Вінниця: НОВА КНИГА, 2003. — 155с. — ISBN 966-7890-42-2
102. Верба Л. Г. History of the English Language: Історія англійської мови.Посібник для студ та викладачів ВУЗІВ. — Вінниця: Нова Книга, 2006. — 296с. — ISBN 966-7890-67-8
103. Верба Л. Г., Верба Г. В. Граматика сучасної англійської мови.Довідник. — К.:Логос, 2002. — 352с. — ISBN 966-509-001-1
104. Верба Л. Г. Граматика сучасної англійської мови: Довідник. — К.: Логос, 1997. — 352 с. — ISBN 996-509-001-1
105. Вереітіна І. А. Англійська мова. Нафта і газ. Трубопроводи : Навч. посіб. — Київ : Слово, 2009. — 304 с. — ISBN 978-966-194-025-2
106. Власова Т. С., Власова Т. А. Современный разговорный английский язык: Учебн. пос. — К.:Вища школа, 1971. — 280 c.
107. Гальперин И. Р., Бараблина Т. А., Калантарова Л. К. Учебник английского языка для 2-го курса педагогических институтов и факультетов иностранных языков: Учебник/под. ред.И.Р. Гальперина. — М.: Высшая школа, 1963. — 377 с.
108. Гапонів А. Б. Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни: Підручник. — Вінниця: Нова книга, 2005. — 464 с. — ISBN 966-8609-38-7
109. Гаращук Л. А., Левицький А. Е. Навч. посіб з практичної фонетки для студентів факультету іноземних мов. — Вінниця, 2004.
110. Гилянова А. Г. Twenty in Free Conversation Lessons:20 уроков разговорного английского языка (серия упражнений): Пособие для студентов. — Л.: Просвещение, 1968. — 168с.
111. Голицынский Ю. Грамматика: Сборник упражнений.- 5-е изд., испр. и доп. — СПб.: КАРО, 2006. — 544с. — ISBN 5-89815-637-2
112. Голіцинський Ю. Граматика: збірник вправ. — Київ : А. С. К., 2005. — 544 с. — ISBN 966-539-422-3
113. Голіцинський Ю. Spoken English : посібник з англійської мови. — Київ : Арій, 2017. — 416 с. — ISBN 978-966-8958-73-8
114. Голіцинський Ю. Б. Велика Британія: Посібник з країнознавства. — К.: Арій, 2006. — 480 с. — ISBN 966-8959-32-9
115. Головчинская Л. С. Пособие по развитию навыков устной речи на английском языке: Учебное пособие. — М.: Высшая школа, 1971. — 416 с.
116. Гринько Е. В. Практикум по деловому англ языку:Учеб-метод разроботка. — МАУП, 2000. — 264 c.
117. Гринько Е. В. Практикум по деловому английскому языку: Учеб.-метод. разработка. — К.: МАУП, 2000. — 264 с. — ISBN 966-608-015-Х
118. Гужва Т. English: Англійська мова: Розмовні теми у 2ч.: Навч. пос.Ч.2. — Х.: Фоліо, 2003. — 382с. — ISBN 966-03-2205-4
119. Гужва Т. English: Англійська мова: Розмовні теми у 2ч.: Навч. пос.Ч.1. — Х.: Фоліо, 2003. — 414с. — ISBN 966-03-2195-3
120. Гужва Т. Английский язык. Разговорные темы: учеб. пособ. 1998. — 336 с. — ISBN 966-7145-07-7