Міжнародний Науково-технічний Університет

За заг. ред.Бутка М.П. Стратегічний менеджмент в умовах посилення інтеграційних процесів: підручник. — Київ: Вид-во "Центр учбової літератури", 2021. — 344 с. — ISBN 978-611-01-2482-9

Гринчуцький В. І., Карапетян Е. Т., Погріщук Б. В. Економіка підприємства: навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 304 с. — ISBN 978-966-364-0058-8

Уклад. Скляр С.С. Унікальна збірка 2007. Кращі учнівські твори. 5-11 класи. — Х.: Торсінг ПЛЮС, 2006. — 752 с. — ISBN 966-404-216-1

Косенко Н. Я., Вакуленко Т. М. Як правильно говорити українською: практ. посіб. — Харків: Книжковий Клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2007. — 240 с. — ISBN 978-966-343-583-1

Шевнюк О. Л. Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2003. — 277 с. — ISBN 966-7767-79-5

Книжок у каталозі: 7071
Книжок у електр. бібліотеці: 5028
Усього літератури: 12099
Відвідувачів на сайті: 29
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право -> 340. Право в цілому ->

101. Рогожина А. Й. Історія держави і права України Частина 1:Підручник для юрид вищих навч.закладів. — К.:Юрінком інтер, 1996. — 448 c.
102. Рябов С. І. Політологічна теорія держави.2-е вид. — Київ: Тендем, 1996. — 240 c. — ISBN 5-11-022546-6
103. Святокум О. Є. Правознавство: 9 клас : академічний рівень : відповіді на питання білетів. — Харків: Ранок, 2006. — 112 с. — ISBN 966-314-517-Х
104. Селіванов, Анатолій, Олександрович. Будуємо нову державну. — К.:Тамед, 1997. — 256 c.
105. Сидоренко М. Й. Основи правознавства:Навч.посіб для дистанційного навчання. — Київ: Університет, 2005. — 243 c. — ISBN 966-7979-93-8
106. Скакун О. Метатеоретичні питання загального порівняльного правознавства як галузі юридичної науки. — Право України, 2011. — № 10. — С. 261-273
107. Скакун О. Ф. Юридическая деонтология: учебник для вузов. — Харьков: Эспада, 2006. — 383 с. — ISBN 966-7870-94-4
108. Скакун О. Ф., Овчаренко И. Н. Юридическая деонтология:Учебник. — Харьков:Основа, 1999. — 304 c.
109. Скакун О. Ф. Юридическая деонтология:Учебник. — Харьков: Основа, 1999. — 304 c. — ISBN 5-7768-0583-Х
110. Скорина Л. П., Чуракова Л. П. Латинська мова для юристів:Підручник для вищих закладів/ За ред. С.В.Семчинького.- 2-е вид., випр. ы доп. — К.:АТІКА, 2000. — 416 c. — ISBN 966-7714-09-8
111. Скорина Л. П. Латинська мова для юристів: Підручник для вищих навч. закл/ За ред. С.В.Семчинського.-2-е вид., випр. — К.: Атіка, 2001. — 414 с. — ISBN 966-7714-09-8
112. СкоринаЛ.П. Латинська мова для юристів: Підручник.-2-е вид., випр. і доп. — К.: Атіка, 2004. — 414 с. — ISBN 966-7714-09-8
113. Сливка С. Юридична деонтологія: підручник. - Вид 3-тє, перероб. і доп. — Київ: Атіка, 2008. — 296 c. — ISBN 966-326-180-3
114. Сливка С. С. Юридична деонтологія: підручник. - 2-ге вид., перероб. і доп. — Київ: Атіка, 2003. — 320 с. — ISBN 966-8074-64-5
115. Спиридов Л. И. Теория государства и права Учебное пособие. — М.:ПРОСПЕКТ, 1997. — 304 c.
116. Российское правовое государство:итоги формирования и перспективы развития: всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 45-летнему юбилею юрид. фак. Воронеж. гос. ун-та, Воронеж, 14-15 нояб. 2003 г.:пленар. заседание / Ю. Н. Старилов. — Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2004. — Вип.2. — 158 с. — ISBN 5-9273-0581-4
117. Стеценко С. Г. Право и медицина:проблемы соотношения.Монография. — М.:Международный Университет, 2002. — 250 c.
118. Тамаша М. Децентрализация:Эксперементы и реформы. — М.Хорвата Будапешт, 2000. — 475 c.
119. Тихомиров О. Філософські та наукознавчі проблеми структуризації юридичної компаративістики. — Право України, 2011. — № 11-12. — С.246-253
120. Ткачук А. Роль правосвідомості та правової культури у формування правової держави. — Право України, 2012. — № 1-2. — С.421-425