Міжнародний Науково-технічний Університет

Гайдулін О. О. Прецедентне право Європейського суду з прав людини щодо захисту прав уразливих верств населення : навч. посіб. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 300 с.

Свящук А. А. Правовий захист ЛГБТ-спільноти. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 212 с.

Уварова О. О. Бізнес і права людини. Навчальний посібник. 2019. — 148 с.

Уварова О. О. Захист прав жінок: юридичні інструменти забезпечення ґендерної рівності і Україні. Навчальний посібник. 2019. — 116 с.

Вовк Д. О. Верховенство права і толерантність. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 172 с.

Книжок у каталозі: 6783
Книжок у електр. бібліотеці: 3689
Усього літератури: 10472
Відвідувачів на сайті: 40
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право -> 340. Право в цілому ->

101. Ред. Головатий С. Закони України.1990-1996.Том 3: 1992.Із змінами та поповненнями за станом на 1 грудня 1996: Офіц. вид. — Київ: Право, 1997. — 869 с. — ISBN 966-546-001-3
102. Ред. Дзера О. В. Правознавство: Підручник. — Київ: Юрінком Інтер, 2007. — 848 с. — ISBN 978-966-667-275-2
103. ред. Олійник А. Ю. Основи публічного права України : навч. посіб. — Київ; Дніпро : КНУТД; Ліра ЛТД, 2017. — 448 с. — ISBN 978-966-383-851-9
104. Юридичний енциклопедичний словник. — Москва, 1984. — 415 c.
105. Ремех Т. О. Основи правознавства:Зб. тест.завдань для підготов до зовнішнього незалежного оцінювання. — Київ: Генеза, 2008. — 80 c. — ISBN 978-966-504-745-2
106. Рогожина А. Й. Історія держави і права України Частина 1:Підручник для юрид вищих навч.закладів. — К.:Юрінком інтер, 1996. — 448 c.
107. Рябов С. І. Політологічна теорія держави.2-е вид. — Київ: Тендем, 1996. — 240 c. — ISBN 5-11-022546-6
108. Святокум О. Є. Правознавство: 9 клас : академічний рівень : відповіді на питання білетів. — Харків: Ранок, 2006. — 112 с. — ISBN 966-314-517-Х
109. Селіванов, Анатолій, Олександрович. Будуємо нову державну. — К.:Тамед, 1997. — 256 c.
110. Сидоренко М. Й. Основи правознавства:Навч.посіб для дистанційного навчання. — Київ: Університет, 2005. — 243 c. — ISBN 966-7979-93-8
111. Скакун О. Метатеоретичні питання загального порівняльного правознавства як галузі юридичної науки. — Право України, 2011. — № 10. — С. 261-273
112. Скакун О. Ф. Теорія держави і права: підручник. — Х.: Консум, 2008. — 656 с. — ISBN 966-7124-76-2
113. Скакун О. Ф. Юридическая деонтология: учебник для вузов. — Харьков: Эспада, 2006. — 383 с. — ISBN 966-7870-94-4
114. Скакун О. Ф. Теорія держави і права (Енциклопедичний курс): Підручник. — Харків: Еспада, 2006. — 776 c. — ISBN 966-7870-96-0
115. Скакун О. Ф., Овчаренко И. Н. Юридическая деонтология:Учебник. — Харьков:Основа, 1999. — 304 c.
116. Скакун О. Ф. Юридическая деонтология:Учебник. — Харьков: Основа, 1999. — 304 c. — ISBN 5-7768-0583-Х
117. Скорина Л. П., Чуракова Л. П. Латинська мова для юристів:Підручник для вищих закладів/ За ред. С.В.Семчинького.- 2-е вид., випр. ы доп. — К.:АТІКА, 2000. — 416 c. — ISBN 966-7714-09-8
118. Скорина Л. П. Латинська мова для юристів: Підручник для вищих навч. закл/ За ред. С.В.Семчинського.-2-е вид., випр. — К.: Атіка, 2001. — 414 с. — ISBN 966-7714-09-8
119. СкоринаЛ.П. Латинська мова для юристів: Підручник.-2-е вид., випр. і доп. — К.: Атіка, 2004. — 414 с. — ISBN 966-7714-09-8
120. Сливка С. Юридична деонтологія: підручник. - Вид 3-тє, перероб. і доп. — Київ: Атіка, 2008. — 296 c. — ISBN 966-326-180-3