Міжнародний Науково-технічний Університет

Гайдулін О. О. Прецедентне право Європейського суду з прав людини щодо захисту прав уразливих верств населення : навч. посіб. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 300 с.

Свящук А. А. Правовий захист ЛГБТ-спільноти. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 212 с.

Уварова О. О. Бізнес і права людини. Навчальний посібник. 2019. — 148 с.

Уварова О. О. Захист прав жінок: юридичні інструменти забезпечення ґендерної рівності і Україні. Навчальний посібник. 2019. — 116 с.

Вовк Д. О. Верховенство права і толерантність. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 172 с.

Книжок у каталозі: 6783
Книжок у електр. бібліотеці: 3689
Усього літератури: 10472
Відвідувачів на сайті: 56
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 030. Довідкові видання -> 030. Довідкові видання ->

121. Новий тлум. словник укр. мови у трьох томах 42000 слів. 1 том А-К.-Вид.друге,випр../Уклад.В.Яременко,О.Сліпушко — К.:Видавництво "Аконіт", 2001. — Т.1 А-К. — 927 c. — ISBN 966-7173-13-5
122. Великий зведений орфограф.словник суч. україн. лексики / Уклад.і гол.ред.В.Т.Бусел. — К.;- Ірпінь,ВТФ "Перун", 2003. — 896 c. — ISBN 966-569-178-3
123. Сучасний тлумачний словник україн. мови: 65 000 слів /За заг ред проф. В.В. Дубічинського. — Х..: ВД "ШКОЛА", 2006. — 1008 c — ISBN 966-8182-41-3
124. Орфографічний словник. — Київ.: Довіра, 1999. — 989 c. — ISBN 966-507-051-7
125. Dictionnaire encyclopedigue de la langue francaise le maxidsco. — Editions de la Connaissance, 1996. — 1718 c. — ISBN 2-7434-0568-6
126. Мала гірнича енциклопедія.В 3 т.-Т.1.А-К / За ред.д.техн.н.В.С.Білецького. — Донецьк:Донбас, 2004. — 618 с. — ISBN 966-7804-14-3
127. История Европейской Идеи. — Лондон-Нью-Йорк, 1993. — 223 c. — ISBN 0-415-12414-Х
128. Людина і довкілля. Антологія: У 2 кн. Кн.2. Людина і довкілля в українській духовності. — Київ, 1995. — 432 c. — ISBN 5-7707-1073-Х
129. Екологічна енциклопедія. Т.2 Є-Н. — Київ, 2007. — 415 c. — ISBN 978-966-8670-42-8(Т.2)
130. Український орфографічний словник.Близько 165 тис слів/За ред.В.М. Русанівського. -5-те вид.,переробл.і доповн. — Київ:Довіра, 2006. — 960 c. — ISBN 966-507-186-6
131. Oxford Concise Atlas of the world^ Up-to-date coverage of today’s changing world. — Hong Kong: Oxford, [?]. — 176 p. — ISBN 0-19-521171-5
132. Африка: энциклопедический справочник. Т.2 К-Я. — Москва: "Советская энциклопедия", 1987. — 671 c.
133. Африка: энциклопедический справочник. Т.1 А-К. — Москва: Советская энциклопедия, 1986. — 672 c.
134. УСЕ Універсальний словник-енциклопедія/Гол ред ради чл.-кор. НАНУ М.Попович. — Київ: "Ірина", 1999. — 1551 c. — ISBN 966-552-024-5

Перша | Попередня | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7