Міжнародний Науково-технічний Університет

За заг. ред.Бутка М.П. Стратегічний менеджмент в умовах посилення інтеграційних процесів: підручник. — Київ: Вид-во "Центр учбової літератури", 2021. — 344 с. — ISBN 978-611-01-2482-9

Гринчуцький В. І., Карапетян Е. Т., Погріщук Б. В. Економіка підприємства: навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 304 с. — ISBN 978-966-364-0058-8

Уклад. Скляр С.С. Унікальна збірка 2007. Кращі учнівські твори. 5-11 класи. — Х.: Торсінг ПЛЮС, 2006. — 752 с. — ISBN 966-404-216-1

Косенко Н. Я., Вакуленко Т. М. Як правильно говорити українською: практ. посіб. — Харків: Книжковий Клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2007. — 240 с. — ISBN 978-966-343-583-1

Шевнюк О. Л. Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2003. — 277 с. — ISBN 966-7767-79-5

Книжок у каталозі: 6889
Книжок у електр. бібліотеці: 5090
Усього літератури: 11979
Відвідувачів на сайті: 23
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право -> 340. Право в цілому ->

121. Чайковський А. С., Батрименко В. І., Копиленко О. Л. Історія держави і права України:Навч.посіб. — Київ :Юрінком інтер, 2000. — 384 c. — ISBN 966-7784-02-9
122. Чайковського А. С. Історія держави і права України:Навч.посіб. — К.:Юрінком інтер, 2000. — 384 c.
123. Черниловский З. М. Всеобщая история государства и права. — М.:Юристь, 2001.
124. Черниловский З. М. Всеобщая история государства и права. — Москва :Юристь, 2002. — 576 c. — ISBN 5-7975-0205-4
125. Шаркова І. М. Принцип добросовісності в римському приватному праві: історія та сучасність : монографія. — Київ : КНЕУ, 2011. — 246 с. — ISBN 978-966-483-512-8
126. Шевченко О. О. Історія держави і права України:Курс лекцій. — К.:Вентури, 1996. — 288 c.
127. Шевченко О. О. Історія держави і права України:Хрестоматія. — К.:Вентурі, 1998. — 176 c.
128. Шевченко О. О. Історія держави і права зарубіжних країн: Хрестоматія для студ. юрид. вузів та фак. — К.: Вентурі, 1995. — 176 с. — ISBN 5-7707-9051-2
129. Шевченко О. О. Історія держави та права зарубіжних країн:Навч.посіб. — К.:Вентурі, 1995. — 256 c. — ISBN 5-7707-6819-3
130. Шевченко О. О. Історія держави і права України:Хрестоматія. — Київ :Вентурі, 1996. — 224 c. — ISBN 5-7707-9052-0
131. Шевченко О. О. Історія держави та права зарубіжних країн:Навч.посіб. — Київ : Вентурі, 1997. — 304 c. — ISBN 966-570-020-0
132. Шевченко О. О., Самохвалов В. П. Історія держави і права України: Хрестоматія. — К.: Вентурі, 1996. — 224 с. — ISBN 5-7707-9052-0
133. Шемшученко Ю. С. Юридична енциклопедія. — К.:Укр.енцикл, 2004. — 768 c.
134. Шемшученко Ю. С. Юридична енциклопедія.В 6 тт. — К.:Укр.енцикл, 2002. — 720 c.
135. Шемшученко Ю. С. Юридична енциклопедія.В 6 тт. — К.:Укр.енцикл, 2003. — 734 c.
136. Шемшученко Ю. С. Юридична енциклопедія.В 6 тт Т 2. — К.:Укр.енцикл, 1999. — 741 c.
137. Шемшученко Ю. С. Юридична енциклопедія.В 6 тт Т 3. — К.:Укр.енцикл, 2001. — 792 c.
138. Шемшученко Ю. С., Редко Ю. С. Юридична енциклопедія.В 6 тт Т 3. — К.:Укр.енцикл, 1998. — 672 c.
139. Шульженко Ф. П., Андрусяк Т. Г. Історія політичних і правових вчень:Підручник. — Київ :Юрінком інтер, 1999. — 304 c. — ISBN 966-7302-51-2
140. Шульженко, Федір, Пилипович. Історія вчень про державу і право:Курс лекцій. — К.:Юрінком інтер, 1997. — 192 c.