Міжнародний Науково-технічний Університет

За заг. ред.Бутка М.П. Стратегічний менеджмент в умовах посилення інтеграційних процесів: підручник. — Київ: Вид-во "Центр учбової літератури", 2021. — 344 с. — ISBN 978-611-01-2482-9

Гринчуцький В. І., Карапетян Е. Т., Погріщук Б. В. Економіка підприємства: навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 304 с. — ISBN 978-966-364-0058-8

Уклад. Скляр С.С. Унікальна збірка 2007. Кращі учнівські твори. 5-11 класи. — Х.: Торсінг ПЛЮС, 2006. — 752 с. — ISBN 966-404-216-1

Косенко Н. Я., Вакуленко Т. М. Як правильно говорити українською: практ. посіб. — Харків: Книжковий Клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2007. — 240 с. — ISBN 978-966-343-583-1

Шевнюк О. Л. Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2003. — 277 с. — ISBN 966-7767-79-5

Книжок у каталозі: 6889
Книжок у електр. бібліотеці: 5090
Усього літератури: 11979
Відвідувачів на сайті: 19
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право -> 340. Право в цілому ->

141. Юрій Занік. Філософія інтелекту:культурологічно-правовий аспект: Монографія. — Львів:ПАІС, 2006. — 160 c.
142. Яцишин М. Правові основи автономії України у XVII-XVII століттях: історико-правове дослідження. — Право України, 2011. — № 10. — С.278-284
143. Бюлетень законодавства і юридичної практики України №11 8.Контроль перевірки підприємницької діяльності. — К.:Юрінком інтер, 2004. — 352 c.
144. Громадська довіра:Матеріали укр.канадської конференції 1-3 жовтня. — К.:Українська Правнича Фундація, 1999. — 147 c.
145. Експертизи в Україні законодавства і юридичної практики України. 2002. — 448 c.
146. Судові експертизи в Україні Бюлетень законодавства і юридичної практики в Україні. — К.:Юрінком інтер, 2002. — 416 c.
147. Огляд стану адаптації законодавства України до aguis communautaire. — К.: ТОВ Ніка Прінт, 2006. — 516с. — ISBN 966-8578-05-8
148. Історія держави і права України:Підручник для юрид.вищих навч.закладів. — К.:Ін Юре, 1996. — 448 c.
149. Право и жизнь: Независимый научно-популярный журнал.- 1997.- № 12 — М.: Центр публичного права, 1997. — 190с.
150. Науковий вісник Чернівецького університету. Серія Правознавство. — Чернівці: ЧДУ, 1998. — Вип.24. — 228с. — ISBN 966-568-121-4
151. Эффективность закона (методология и конкретные исследования). — М.: Ин-т законодательства и сравнит. правоведения при Правительстве РФ, 1997. — 212с. — ISBN 5-85299-002-7
152. LexQuorum: Юридические страницы 2005: Юридич. справочник. Юристы. Юридические организации. Документы. — К.: Юридическая практика, 2005. — 624с. — ISBN 966-8042-14-Х
153. Правничий часопис Донецького університету — Правничий часопис Донецького університету, 2010. — № 2. — 200с.
154. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України: Наук.-практ. збірн. — К.: АПСВ, 2000. — 224с. — ISBN 966-7184-28-5
155. Юридична етика: Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — Краматорськ: ДІТМ МНТУ ім. Ю.Бугая, 2009. — 134с.
156. Юридична деонтологія:Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс.-//Під заг.редакцією Т.В.Кухтик. — Краматорськ: ДІТМ МНТУ ім. Ю.Бугая, 2010. — 111с.
157. Правова статистика:Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс.//За заг.редакцією Т.В.Кухтик. — Краматорськ: ДІТМ МНТУ ім. Ю.Бугая, 2009. — 145 с.
158. Історія права Європейського Союзу:Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс.-//За заг.ред.Т.В.Кухтик. — Краматорськ: ДІТМ МНТУ ім. Ю.Бугая, 2009. — 190 с.
159. Історія держави та права зарубіжних країн:Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс./За заг.ред.Т.В.Кухтик. — Краматорськ: ДІТМ МНТУ ім. Ю.Бугая, 2009. — 300 с.
160. Історія держави та права України:Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс./За заг.ред.Т.В.Кухтик. — Краматорськ: ДІТМ МНТУ ім. Ю.Бугая, 2010. — 295 с.