Міжнародний Науково-технічний Університет

Худолей В. Ю., Пономаренко Т. В., Кісілюк Е. М. Економічна безпека в умовах індустріальної революції 4.0: кейс - Україна: підруч. — Кривий ріг : Видавець ФО-П Чернявський Д.О., 2019. — 300 с. — ISBN 978-617-7553-84-6

Незалежна Україна в координатах сталого розвитку : моногр. — Чернігів : ЧНТУ, 2019. — 770 с. — ISBN 978-617-7571-46-8

Тульчицький Р. В. Детермінанти становлення нового регіоналізму : теорія, методологія, практика : монографія. — Київ : Вид-во "ПП Вишемирський В. С.", 2018. — 404 с.

Даниленко А. С., [та ін.]. Публічне адміністрування : навч. посіб. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 288 с.

Битяк Ю. П., Матюхіна Н. П., Ковтун М. С. Основи публічного адміністрування : навч. посіб. — Харків : Право, 2018. — 172 с. — ISBN 978-966-937-535-3

Книжок у каталозі: 6821
Книжок у електр. бібліотеці: 4127
Усього літератури: 10948
Відвідувачів на сайті: 47
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 82. Художня література. Літературознавство -> 82-91. Популярна література ->

1. Берберова Н. Н. Железная женщина. — Москва, Политиздат, 1991. — 383 c. — ISBN 5-250-01838-6
2. Берберова Н. Н. Железная женщина. — Москва, Политиздат, 1981. — 383 c. — ISBN 5-250-01838-6
3. Богдан Н. Т., Хмельницький. НЛО и теория уфологии.Геном вселенной. — К.:МП"Леся", 1997. — 240 c.
4. де Мелло Энтони. Молитва лягушки. Сборник рассказов-медитаций.Перев. с англ. О.Вишмидта. — Киев, "София", 2003. — 256 c. — ISBN 5-9550-0015-1
5. Золотницкий Н. Ф. Цветы в легендах и преданиях. — К.: Довіра, 1992. — 262с. — ISBN 5-7707-2050-6
6. Корчак Я. Правила життя: Вибрані твори.Пер. з пол. — Київ, "Молодь", 1989. — 320 c. — ISBN 5-7720-0266-Х
7. Кравчук Л. М. Маємо те, що маємо:Спогади і роздуми. 2002. — 392 c.
8. Мориак Франсуа. Дорога в никуда. Пер с фр. — Москва, "Правда", 1989. — 560 c.
9. Моруа А. Собр. соч. в шести томах. Три Дюма.Части !-VII. Т.1. — Москва, "Пресса", 1992. — 320 c. — ISBN 5-253-00560-9
10. Моруа А. Собр.соч. в шести томах. Три Дюма. Части VIII- Х. Новеллы: пер. с фр. Т.2. — Москва,"Пресса", 1992. — 288 c. — ISBN 5-253-00560-9
11. Моруа А. Собр. соч. в шести томах. Прометей, или Жизнь Бальзака. Части III- IV. Т.4. — Москва, "Пресса", 1992. — 304 c. — ISBN 5-253-00563-3
12. Моруа А. Собр.соч. в шести томах. Олимпио, или Жизнь Виктора Гюго. Части !-VII. Роман. Т.5. — Москва, "Пресса", 1992. — 352 c. — ISBN %-253-00564-1
13. Моруа А. Собр.соч. в шести томах. Олимпио, или Жизнь Виктора Гюго. Роман. Части VIII-Х. Т.6. — Москва, "Пресса", 1992. — 320 c. — ISBN 5-253-00565-Х
14. Моруа А. Прометей, или Жизнь Бальзака.Роман. — Москва, "Радуга", 1983. — 672 c.
15. Собр.соч. в шести томах. Прометей, или Жизнь Бальзака. Части І-ІІ. Пер. с фр. / Моруа А. — Москва, "Пресса", 1992. — Т. 3. — 336 c. — ISBN 5-253-00562-5
16. Толстая Т. Н., Толстая Н. Н. Сестры: Сборник. — Москва,"Подкова", 1998. — 400 c. — ISBN 5-89517-030-7
17. Тронько П. Т. Тернистим шляхом до храму:в суспільному-політичному житті України.60-80 рр XX 36 ст. — К.:Рідний край, 1999. — 303 c.
18. Хемингуэй Э. Репортажи. — Издательство Московского университета, 1969. — 203 c.
19. Эштон Элизабет. Парижское приключение .Сюзан Барри. Звезды Сан-Сесилье. Памела Кент. Шанс Гидеона . Романы. — Санкт-Петербург, Библиополис, 1995. — 494 c. — ISBN 5-7435-0118-1