Міжнародний Науково-технічний Університет

Кульчицький С. В. Історія України: довідник. — К.: Літера ЛТД, 2018. — 528 с. — ISBN 978-966-178-878-6

Гісем О. В., Мартинюк О. О. Історія України (рівень стандарту): підручник для 11 кл. — Харків: Вид-во "Ранок", 2019. — 288 с. — ISBN 978-617-09-5215-8

Гісем О. В., Мартинюк О. О. Історія України (рівень стандарту): підручник для 10 кл. — Харків: Вид-во "Ранок", 2018. — 240 с. — ISBN 978-617-09-4340-8

Мерзляк А. Г. Геометрія: проф. рівень: підруч. для 11 кл. — Х.: Гімназія, 2019. — 204 с. — ISBN 978-966-474-325-6

Мерзляк А. Г. Геометрія: проф. рівень: підручник для 10 кл. — Х.: Гімназія, 2018. — 240 с. — ISBN 978-966-474-312-6

Книжок у каталозі: 3225
Книжок у електр. бібліотеці: 6284
Усього літератури: 9509
Відвідувачів на сайті: 255
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 81. Мовознавство -> 811. Загальне мовознавство ->

1. Bachman Lyle F. Fundamental Considerations in Language Testing. — New York: Oxford University Press, 1991. — 408c. — ISBN 0 19 437003 8
2. Levitsky A. E. Linguistics: Підручник для студ. вищ. навч. закладів. — Київ: Знання України, 2006. — 171 с. — ISBN 966-316-138-8
3. Білецький А. О. Про мову і мовознавство:Навч.посіб. — К.:Артек, 1997. — 224 c.
4. Білецький А. О. Про мову і мовознавство: Навч. посібник для студ. філол. спец. вузів. — Київ: АртЕк, 1997. — 224 с. — ISBN 966-505-030-3
5. Бурау И. Я. Загадки мира слов. — Донецк:Сталкер, 1998. — 448 c. — ISBN 966-7104-74-5
6. Воробьева О. П. Текстовые категории и фактор адресата: Монография. — К.: Вища школа, 1993. — 200с.
7. Дорошенко С. І. Загальне мовознавство: Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів. — Київ: ЦНЛ, 2006. — 288 с. — ISBN 966-364-257-2
8. Емінеску Михай. "До зірки" мовами народів світу (38 перекладів 15 мовами): Навч. вид./ Упорядкув. і передмова С.Лучканина. — К.: Науковий світ, 2003. — 49с. — ISBN 966-675-205-0
9. Жлуктенко Ю. О. Вступ до германського мовознавства.- 3-е вид, доп. — К.: Вища школа, 1986. — 231с.
10. Зернова В. К. Словотворчий етимологічний німецько-російський навчальний словник: Політехнічна, будівельна, архітектурна, економічна, санітарно-гігієнічна лексика/ близько 26 000 слів і термінів.Т.3 N-S. — Київ.: ІСДО, 1994. — 268 c — ISBN 5-8238-0241-2
11. Калюжная В. В. Еnglish opens many doors: Английский научный текст: Понимание. Интерпретация. Перевод. — К.: УИЛМ, 2004. — 184с.
12. Карпенко Ю. О. Вступ до мовознавства: Підручник для студ. вищ. навч. закладів. — Київ: ВД Академія, 2006. — 336 с. — ISBN 966-580-208-9
13. Кочерган М. П. Загальне мовознавство:Підручник. — К.:Академія, 1999. — 288 c.
14. Кочерган М. П. Вступ до мовознавства: Підручник.Видання друге. — Київ Академія, 2001. — 368 c. — ISBN 966-580-194-5
15. Кочерган М. П. Вступ до мовознавства:Підручник для студентів філологічних спец.вищих заклад освіти. — К.:Академія, 2000. — 368 c. — ISBN 966-580-081-7
16. Кочерган М. П. Вступ до мовознавства: Підручник. — Київ: Академія, 2005. — 368 с. — ISBN 966-580-194-5
17. Кочерган М. П. Основи зіставного мовознавства: Підручник. — Київ: Академія, 2006. — 424 с. — ISBN 966-580-213-5
18. Кочерган М. П. Вступ до мовознавства: Підручник для студентів вищ. навч. закладів. — К.: ВД " Академія", 2004. — 368 с. — ISBN 966-580-124-4
19. Кочерган М. П. Словарь русско-украинских межьязыковых омонимов. — Київ, Академія, 1997. — 400 c. — ISBN 966-580-006-Х
20. Кочерган М. П. Загальне мовознавство:Підручник.-Вид.2-ге,випр.і допов. — К.:Видавничий дім Академія, 2006. — 463 с. — ISBN 966-580-161-9