Міжнародний Науково-технічний Університет

Вовк Д. О. Верховенство права і толерантність: навч. посіб. — Київ : ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 172 с. — ISBN 978-966-1681-29-2

Кухтик С. В. Іміграція та адвокація прав біженців і внутрішньо переміщених осіб: навч. посіб. — Київ; Харків : Лисенко І. Б., 2018. — 399 с. — ISBN 978-966-1681-31-5

Свящук А. Л. Проблеми прав біженців та виклики сучасності: навч. посіб. — Харків : Лисенко І. Б., 2018. — 324 с. — ISBN 978-966-1681-30-8

Щавурський Б. Б. Світова література. 11 клас: посіб.-хрестоматія. — Тернопіль : Видавнича книга - Богдан, 2013. — 400 с. — ISBN 978-966-10-1951-4

Бостан С. К. Теорія деражви і права: навч. посіб. — Київ : Академія, 2013. — 346 с. — ISBN 978-966-580-310-2

Книжок у каталозі: 6756
Книжок у електр. бібліотеці: 3379
Усього літератури: 10135
Відвідувачів на сайті: 48
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 81. Мовознавство -> 811.161.1. Російське мовознавство ->

1. Будильцева М. Б., Царева Н. Ю. НАЧАЛО: элементарный курс русского языка для иностранцев. — М.: Изд-во РУДН, 2006. — 420с. — ISBN 5-209-01633-1
2. Величко А. В. Простое предложение: опыт семантического описания. — М.: Изд-во МГУ, 1986. — 119 с.
3. Горпинич В. О. Українські власні назви в російській мові: Правила перекладу, словотвору, словозміни, правопису: Посібник для студ. вищ. навч. закладів та учнів загальних шкіл. — К.: Іван Федоров, 1998. — 134 с. — ISBN 5-7763-8346-3
4. Компанева Л. Ф. Морфологический разбор в ВУЗЕ: учеб.-метод. пособ. — Луганск : Знание, 2002. — 52 с.
5. Компанцева Л. Ф. Морфемика. Словообразование. Структурные и функциональные аспекты: учеб-метод. пособ. — Луганск : ЛГПУ, 2002. — 84 с.
6. Кочерган М. Словарь русско-украинских межъязыковых омонимов: Словарь. — К.: ВЦ Академія, 1997. — 400 с. — ISBN 966-580-006-Х
7. Кочерган М. П. Словарь русско-украинских межъязыковых омонимов. — Киев.;Академия, 1997. — 400 c. — ISBN 966-580-006-Х
8. Лапатухин М. С., Скорлуповская Е. В., Снетова Г. П. Школьный толковый словарь русского языка. — Москва.; Просвещение, 1981. — 463 c.
9. Маяковский В. В. Сочинения в двух томах. Т.1. — Москва, "Правда", 1987. — 786 c.
10. Падучева Е. В. О семантике синтаксиса(материалы к трансформац. грамматике русс. языка). — М.: Наука, 1974. — 392 с.
11. Попова Л. Н. Диктанты по русскому языку для 5-9 классов. — Радянська школа, 1990. — 304 c.
12. ред Локшина С. М. Большой словарь иностранных слов в русском языке: Для студентов. — Москва, 1998. — 784 c.
13. Цыганенко Г. П. Этимологический словарь русского языка. — Киев : Радянська школа, 1970. — 596 с.
14. Орфографический словарь русского языка: 106 000 слов.-15-е изд./ Под ред. С.Г.Бархударова и др. — Москва , Русский язык, 1978. — 480 c.