Міжнародний Науково-технічний Університет

Ковбасенко Ю. І. Зарубіжна література. 10 клас: рівень стандарту: підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти. — Київ: Літера ЛТД, 2018. — 224 с. — ISBN 978-966-178-911-0

Ковбасенко Ю. І. Зарубіжна література. 11 клас: рівень стандарту: підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. — Киів: Літера ЛТД, 2019. — 256 с. — ISBN 978-966-945-075-3

Андерсон О. А., Вихренко М. А., Чернінський А. О. [та ін.] Біологія і екологія. Рівень стандарту. [11 клас]: підруч. для 11 кл. закл. заг. серед. освіти. — Київ: Школяр, 2019. — 215 с. — ISBN 978-966-1650-67-0

Гісем О. В. Всесвітня історія: підручник для 10 класу. — Харків: Ронок, 2018. — 176 с. — ISBN 978-617-09-4341-5

Гісем О. В. Всесвітня історія. Підручник для 11 класу. — Харків: Ранок, 2019. — 224 с. — ISBN 978-617-09-5217-2

Книжок у каталозі: 6885
Книжок у електр. бібліотеці: 4393
Усього літератури: 11278
Відвідувачів на сайті: 42
Користувачів у каталозі: 1396

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 33. Економічні науки -> 331. Праця. Кадри. Охорона праці ->

1. Алькема В. Г., Кириченко О. С. Економічна безпека суб’єктів логістичнорї діяльності. — Київ : ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", 2016. — 350 с. — ISBN 978-966-170-008-5
2. Бараз В. И. Технические средства, повышающие безопасность труда в бурении. — Москва, 1971. — 120 c.
3. Богиня Д. П., Грішнова О. Основи економіки праці:Навч.посіб. — К.:Знання-Прес, 2000. — 313 c.
4. Буряк П. Ю. Економіка праці й соціальо-трудові відносини : навч. посіб. — Київ : Центр навчальної літератури, 2003. — 438 с.
5. Вакуленка В. М. Кодекси України:Кодекс законів про працю України. 2002. — 172 c.
6. Вакуленко В. Законодавство України про працю:Зб норматив.актів:У3-х кн. — К.:Істина, 1999. — 704 c.
7. Вакуленко В. О., Товстенка П. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами. — К.:Юрінком інтер, 1998. — 1040 c.
8. Василенко П. М. Зайнятість та соціальний захист населення від безробіття у питаннях і відповідях. — Київ : Алерта, 2011. — 304 с. — ISBN 978-617-566-072-0
9. Верстюк Р. П., Нащочич П. Д. Системне навчання фонтанників-запорука високої боєготовності. — Нафтова і газова промисловість, 2011. — № 4. — С.64-65
10. Гадзевич О. І. Оплата праці в умовах ринку: торія, практика : навч. посіб. — Київ : Кондор, 2008. — 400 с. — ISBN 978-9660351-137-5
11. Гандзюка М. П. Основи охорони праці. — К.:Каравела, 2008. — 382 c.
12. Гатауллін Р. Г. Як уникнути негативного впливу шуму на здоров’я людини. — Безпека життєдіяльності, 2012. — № 2. — С.8-13
13. Геврик Є. О. Охорона праці: навчальний посібник для студ. вузів. — Київ: Ніка-Центр, 2005. — 296 с. — ISBN 966-521-341-5
14. Гордиенко Г. Г. Безопасность работ в химических производствах: Для студентов. — Москва, 1972. — 396 c.
15. Грищук М. В. Основи охорони праці. — К.:Кондор, 2005. — 240 c.
16. Денисенко Г. Ф. Охрана труда:Учебное пособие для вузов. — М.:Высшая, 1985. — 319 c.
17. Жидецький В. Ц. Основи охорони праці: підручник. — Київ: Знання, 2010. — 375 с. — ISBN 978-966-346-601-9
18. Глосарій з трудового права та соціально-трудових відносин (з посиланням на досвід Європейського союзу). — Київ: Видавничий дім "Стилос", 2006. — 431 с.
19. Охорона праці: європейські і міжнародні стандарти та законодавство України (порівняльний аналіз): Наук.-практ. посіб. У 2-х тт. Т.1 / За ред. В.С.Венедиктова. — К.-Х.: Держ.департамент з питань адаптації законодавства, 2006. — 680 c. — ISBN 966-8246-24-2
20. за ред. Розгонюка В. В. Тлумачний російсько-українсько-англійський словник з охорони праці, технічного нагляду, безпеки дорожнього руху та пожежної безпеки. — Харьків, 1998. — 536 c.