Міжнародний Науково-технічний Університет

Кульчицький С. В. Історія України: довідник. — К.: Літера ЛТД, 2018. — 528 с. — ISBN 978-966-178-878-6

Гісем О. В., Мартинюк О. О. Історія України (рівень стандарту): підручник для 11 кл. — Харків: Вид-во "Ранок", 2019. — 288 с. — ISBN 978-617-09-5215-8

Гісем О. В., Мартинюк О. О. Історія України (рівень стандарту): підручник для 10 кл. — Харків: Вид-во "Ранок", 2018. — 240 с. — ISBN 978-617-09-4340-8

Мерзляк А. Г. Геометрія: проф. рівень: підруч. для 11 кл. — Х.: Гімназія, 2019. — 204 с. — ISBN 978-966-474-325-6

Мерзляк А. Г. Геометрія: проф. рівень: підручник для 10 кл. — Х.: Гімназія, 2018. — 240 с. — ISBN 978-966-474-312-6

Книжок у каталозі: 3225
Книжок у електр. бібліотеці: 6338
Усього літератури: 9563
Відвідувачів на сайті: 302
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 33. Економічні науки -> 331.45. Засоби захисту на виробництві. Виробнича безпека (Охорона праці) ->

1. Венедіктов В. С. Охорона праці: європейські і міжнародні стандарти та законодавство України (порівняльний аналіз). Том 1. — Харків-Київ, 2006. — 680 с.
2. Гандзюк М. П. Основи охорони праці: підручник. — К.: Каравела, 2008. — 384 с.
3. Геврик Є. О. Охорона праці: навч. посіб. — К.: Ніка-Центр, 2005. — 296 с.
4. Грищук М. В. Основи охорони праці: підручник. — К.: Кондор, 2005. — 240 с.
5. Жидецький В. Ц. Основи охорони праці: підручник. — Львів: Афіша, 2001.
6. Жидецький В. Ц. Основи охорони праці: підручник. — К.: Знання, 2010. — 375 с.
7. Кривенко Г. М. Безпека життєдіяльності: навч. посіб. — Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. — 461 с.
8. Лисяний Г. М. Охорона праці в нафтогазовій галузі: навч. посіб. — Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2015. — 304 с.
9. Медведєв Е. Н. Основи охорони праці: навч. посіб. — К.: Професіонал, 2008. — 208 с.
10. Морозенко В. І. Загальні відомості про охорону праці. — Харків, 1995. — 214 с.
11. Під заг. ред. Кутик Т.В. Економіка праці і соціально-трудові відносини: опорний навч.-метод інтерактивний комплекс. — Краматорськ: ДІТМ МНТУ, 2009. — 129 с.
12. Семчук Я. М. Охорона праці: навч. посіб. — Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. — 408 с.
13. Ткачук К. Н. Основи охорони праці: підручник. — К.: Основа, 2006. — 448 с.
14. Упоряд. Венедіктов В.С. Охорона праці: збірник аспектів aquis communautaire. Том 2. — Харків-Київ, 2006. — 718 c.
15. Охорона праці в Україні/ Бюлетень законодавства і юридичної практики України №12. — К.: Юрінком Інтер, 1999. — 400 с.