Міжнародний Науково-технічний Університет

Мірошниченко О. А. Трудове право України: навч. посіб. — Київ : Дорадо-Друк, 2010. — 242 с. — ISBN 978-966-2077-24-7

укл. Козінцев І. П., Савенко Л. А. Людина і праця: Довідник з правових питань. — Київ : Юрінком Інтер, 1997. — 334 с. — ISBN 966-7302-05-9

Методичний посібник з питань онсовних законодавчих актів з охорони праці. — Київ : [б. в.], 2007. — 74 с.

ред. Болотіна Н. Б., Чанишева Г. І. Трудове право України: Підручник. — Київ : Знання, 2001. — 564 с. — ISBN 966-620-091-0

ред. Пилипенко П. Д. Трудове право України: навч. посіб. — Київ : Істина, 2010. — 208 с. — ISBN 966-7613-69-0

Книжок у каталозі: 6337
Книжок у електр. бібліотеці: 3357
Усього літератури: 9694
Відвідувачів на сайті: 50
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 33. Економічні науки -> 331. Праця. Кадри. Охорона праці ->

1. Бараз В. И. Технические средства, повышающие безопасность труда в бурении. — Москва, 1971. — 120 c.
2. Богиня Д. П., Грішнова О. Основи економіки праці:Навч.посіб. — К.:Знання-Прес, 2000. — 313 c.
3. Вакуленка В. М. Кодекси України:Кодекс законів про працю України. 2002. — 172 c.
4. Вакуленко В. Законодавство України про працю:Зб норматив.актів:У3-х кн. — К.:Істина, 1999. — 704 c.
5. Вакуленко В. О., Товстенка П. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами. — К.:Юрінком інтер, 1998. — 1040 c.
6. Верстюк Р. П., Нащочич П. Д. Системне навчання фонтанників-запорука високої боєготовності. — Нафтова і газова промисловість, 2011. — № 4. — С.64-65
7. Гандзюка М. П. Основи охорони праці. — К.:Каравела, 2008. — 382 c.
8. Гатауллін Р. Г. Як уникнути негативного впливу шуму на здоров’я людини. — Безпека життєдіяльності, 2012. — № 2. — С.8-13
9. Геврик Є. О. Охорона праці: навчальний посібник для студ. вузів. — Київ: Ніка-Центр, 2005. — 296 с. — ISBN 966-521-341-5
10. Гордиенко Г. Г. Безопасность работ в химических производствах: Для студентов. — Москва, 1972. — 396 c.
11. Грищук М. В. Основи охорони праці. — К.:Кондор, 2005. — 240 c.
12. Денисенко Г. Ф. Охрана труда:Учебное пособие для вузов. — М.:Высшая, 1985. — 319 c.
13. Жидецький В. Ц. Основи охорони праці: підручник. — Київ: Знання, 2010. — 375 с. — ISBN 978-966-346-601-9
14. Охорона праці: європейські і міжнародні стандарти та законодавство України (порівняльний аналіз): Наук.-практ. посіб. У 2-х тт. Т.1 / За ред. В.С.Венедиктова. — К.-Х.: Держ.департамент з питань адаптації законодавства, 2006. — 680 c. — ISBN 966-8246-24-2
15. за ред. Розгонюка В. В. Тлумачний російсько-українсько-англійський словник з охорони праці, технічного нагляду, безпеки дорожнього руху та пожежної безпеки. — Харьків, 1998. — 536 c.
16. Забіновська Г. Т. Економіка праці:Навч.посіб для студентів. — К.:КНЕУ, 2007. — 304 c.
17. Кобевник В. Ф. Охрана труда:Учебное пособие для вузов. — К.:Выща шк, 1990. — 286 c.
18. Козаченко С. В. Эффективный тренинг: Методы и технологические приёмы. — Киев: МНТУ им. академика Юрия Бугая, 2010. — 80 с.
19. Козінець І. П., Савенко Л. А. Людина і праця:Довідник з правових питань. — К.:Юрінком інтер, 1997. — 336 c.
20. Костанян В. Р. Визначення ризиків виникнення нештатних ситуацій на технологічних об’єктах газотранспортної системи. — Нафтова і газова промисловість, 2011. — № 3. — С. 50-53