Міжнародний Науково-технічний Університет

Черевко М. О. Комп’ютерні технології в юридичній діяльності: навч. посіб. — К.: Університет "Україна", 2006. — 271 с. — ISBN 966-388-011-2

Дибкова Л. М. Інформатика і комп’ютерна техніка. Навч. посіб. — К.: Академвидав, 2007. — 416 с. — ISBN 978-966-8226-49-6

За ред. Пушкаря О.І. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: підручник. — Київ: Виавничий центр "Академія", 2003. — 704 с. — ISBN 966-580-135-Х

Бугай В. Ю., Кириченко О. С. Комп’ютерні основи. — Коломия: Видавничо-поліграфічне товариство "Вік", 2001. — ISBN 966-550-112-7

Костинюк Л. Д., Паранчук Я. С. Мікропроцесорні засоби та системи. — Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політухніка", 2001. — 200 с. — ISBN 966-553-064-Х

Книжок у каталозі: 6898
Книжок у електр. бібліотеці: 5839
Усього літератури: 12737
Відвідувачів на сайті: 52
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 51. Математика -> 519.8. Дослідження операцій ->

1. Бабушкина С., Окулов. Практикум по обьэктивно-ориентированному программированию. — М.:Бином Лаборотория знаний, 2004. — 366 c.
2. Бухтияров А. М. Сборник задач по программированию на алгоритмических языках: учеб. пособие для втузов. — М.: Наука, 1974. — 240 с.
3. Глушков В. М., Валах В. Я. Что такое огас?. — Москва, 1981. — 158 c.
4. Голуб О. Т. Методи оптимізації:Конспект лецій. — К.:МНТУ, 1995. — 113 c.
5. Грунский И. С. Представления конечных автоматов. — Киев, 1990. — 232 c.
6. Еремин И. И., Астафьев Н. Н. Введение в теорию линейного и выпуклого програмирования. — Москва, 1976. — 190 c.
7. Жильцов О. Б. .математичне програмування (з елементами інформаційних технологій): навч. посіб. — Київ : Персонал, 2008. — 184 с. — ISBN 978-966-608-940-6
8. Зайченко Ю. П. Дослідження операцій: Підручник. — Київ, 2000. — 688 c.
9. Зайченко Ю. П. Дослідження операцій: Метод вказівки до курсової роботи. — К.:МНТУ, 2000. — 59 c.
10. Заславский Ю. Л. Сборник задач по линейному программированию. — Издательство"Наука", 1969. — 255 c.
11. Кабикин В. Е. Диагностика оперативного мышления. — К.: Наук. думка, 1977. — 112с.
12. Крушевський А. В. Математичне програмування в економіці та управлінні: Навч.-метод. посіб. — К.: ІММБ, 2001. — 107 с.: іл. — ISBN 966-7629-03-1
13. Лапко А. В., Ченцов С. В. Непараметрические системы обработки информации:Учеб.пособие. — М.:Наука, 2000. — 350 c.
14. Ржевський С. В., Александрова В. М. Дослідження операцій: підручник. — Київ : Академвидав, 2006. — 558 с. — ISBN 966-8226-33-Х
15. Соболь Б. В., Месхи Б. Ч., Каныгин Г. И. Методы оптимизации: Практикум. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. — 380с. — ISBN 978-5-222-16161-6
16. Стронгин Р. Г. Численные методы в много экстремальных задачах для студентов. — Москва, 1978. — 240 c.
17. Тишин С. Д. Таблицы возведения в степень для студентов. — Москва, 1954. — 223 c.
18. Толок В. А. Метод конечных элементов: теория, алгоритмы, реализация. — Киев, 2003. — 316 c.
19. Хованский Г. С. Что такое немография?. — Москва, 1969. — 62 c.
20. Цвелодуб Н. И. Таблица перевода угловых размеров в линейные. — Издательство"Техника", 1971.