Міжнародний Науково-технічний Університет

Гендерний розвиток у сіпільстві: конспект. — Київ : Фоліант, 2004. — 351 с. — ISBN 966-8474-22-8

Чеботарьова Л. І., Капустінга О. В. Ділова англіцська мова для економістів: навч. посіб. — Київ : КНЕУ, 2004. — 407 с. — ISBN 966-574-591-3

Ушакова В. Т., Сініцина Н. М. Ділова англійська мова для економістів: навч. посіб. — Київ : КНЕУ, 2004. — 307 с. — ISBN 966-574-557-3

Довгорук Л. Я. Англійська мова. — Київ: [?], 2003. — [?] c.

Котлер Ф. Основы маркетинга. — Москва; Санкт-Петербург; Китев : Вильямс, 2004. — 944 с. — ISBN 5-8459-0088-3

Книжок у каталозі: 6224
Книжок у електр. бібліотеці: 2952
Усього літератури: 9176
Відвідувачів на сайті: 34
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 51. Математика -> 519.8. Дослідження операцій ->

1. Бабушкина С., Окулов. Практикум по обьэктивно-ориентированному программированию. — М.:Бином Лаборотория знаний, 2004. — 366 c.
2. Бухтияров А. М. Сборник задач по программированию на алгоритмических языках: учеб. пособие для втузов. — М.: Наука, 1974. — 240 с.
3. Глушков В. М., Валах В. Я. Что такое огас?. — Москва, 1981. — 158 c.
4. Голуб О. Т. Методи оптимізації:Конспект лецій. — К.:МНТУ, 1995. — 113 c.
5. Грунский И. С. Представления конечных автоматов. — Киев, 1990. — 232 c.
6. Еремин И. И., Астафьев Н. Н. Введение в теорию линейного и выпуклого програмирования. — Москва, 1976. — 190 c.
7. Зайченко Ю. П. Дослідження операцій: Метод вказівки до курсової роботи. — К.:МНТУ, 2000. — 59 c.
8. Зайченко Ю. П. Дослідження операцій: Підручник. — Київ, 2000. — 688 c.
9. Заславский Ю. Л. Сборник задач по линейному программированию. — Издательство"Наука", 1969. — 255 c.
10. Кабикин В. Е. Диагностика оперативного мышления. — К.: Наук. думка, 1977. — 112с.
11. Крушевський А. В. Математичне програмування в економіці та управлінні: Навч.-метод. посіб. — К.: ІММБ, 2001. — 107 с.: іл. — ISBN 966-7629-03-1
12. Лапко А. В., Ченцов С. В. Непараметрические системы обработки информации:Учеб.пособие. — М.:Наука, 2000. — 350 c.
13. Ржевський С. В., Александрова В. М. Дослідження операцій: підручник. — Київ : Академвидав, 2006. — 558 с. — ISBN 966-8226-33-Х
14. Соболь Б. В., Месхи Б. Ч., Каныгин Г. И. Методы оптимизации: Практикум. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. — 380с. — ISBN 978-5-222-16161-6
15. Стронгин Р. Г. Численные методы в много экстремальных задачах для студентов. — Москва, 1978. — 240 c.
16. Тишин С. Д. Таблицы возведения в степень для студентов. — Москва, 1954. — 223 c.
17. Толок В. А. Метод конечных элементов: теория, алгоритмы, реализация. — Киев, 2003. — 316 c.
18. Хованский Г. С. Что такое немография?. — Москва, 1969. — 62 c.
19. Цвелодуб Н. И. Таблица перевода угловых размеров в линейные. — Издательство"Техника", 1971.
20. Чуев Ю. В., Спехова Г. П. Технические задачи исследования операций. — Москва, 1979. — 269 c.