Міжнародний Науково-технічний Університет

Худолей В. Ю., Пономаренко Т. В., Кісілюк Е. М. Економічна безпека в умовах індустріальної революції 4.0: кейс - Україна: підруч. — Кривий ріг : Видавець ФО-П Чернявський Д.О., 2019. — 300 с. — ISBN 978-617-7553-84-6

Незалежна Україна в координатах сталого розвитку : моногр. — Чернігів : ЧНТУ, 2019. — 770 с. — ISBN 978-617-7571-46-8

Тульчицький Р. В. Детермінанти становлення нового регіоналізму : теорія, методологія, практика : монографія. — Київ : Вид-во "ПП Вишемирський В. С.", 2018. — 404 с.

Даниленко А. С., [та ін.]. Публічне адміністрування : навч. посіб. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 288 с.

Битяк Ю. П., Матюхіна Н. П., Ковтун М. С. Основи публічного адміністрування : навч. посіб. — Харків : Право, 2018. — 172 с. — ISBN 978-966-937-535-3

Книжок у каталозі: 6821
Книжок у електр. бібліотеці: 4127
Усього літератури: 10948
Відвідувачів на сайті: 38
Користувачів у каталозі: 1260

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 53. Фізика -> 537. Електрика. Магнетизм ->

1. Альвен, Фельтхаммар. Космическая электродинамика Основные принципы. — Издательство "Мир" Москва, 1967. — 260 c.
2. Белик Д. В. Начала электромагнитной физики.2-е изд.с добавл. — Новосибирск, 2012. — 157 с. — ISBN 978-5-94301-304-1
3. Брановер Г. Г. Магнитная гидродинамика несжимаемых сред. — Москва, 1970. — 377 c.
4. Вонсовский С. В. Магнетизм: Учебник для вузов. — Москва, 1984. — 208 c.
5. Душкин С. С. Магнитная водоподготовка на химических предприятиях. — Москва, 1986. — 144 c.
6. Иоффе М. С. Ионизованные газы. — Москва, 1959. — 326 c.
7. Ландау Л. Электродинамика сплошных сред. — Москва, 1959. — 526 c.
8. Преображенский А. А. Теория магнетизма, магнитные материалы и элементы. — Москва, 1972. — 288 c.
9. Сканави Г. И. Физика диэлектриков ( область сильных полей): Для вузов. — Москва, 1958. — 900 c.
10. Уильямс Дж. Сверхпроводимость и ее применение в технике. — Москва, 1973. — 292 c.
11. Фистуль В. И. Введение в физику полупроводников для студентов. — Москва, 1975. — 296 c.
12. Шалабутов Ю. К. Введение в физику полупроводников для студентов. — Ленинград, 1969. — 292 c.
13. Шефер Н. И. Практикум по физике полупроводников. — Оренбург, 1970. — 245 c.
14. Основи електродинаміки: Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — Краматорськ.: ДІТМ МНТУ ім. Ю. Бугая, 2009. — 141с.