Міжнародний Науково-технічний Університет

Мушак Н. Б., Муравйов В. І. Міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав людини в європейських міжнародних організаціях: монографія. — Київ: Ліра-К, 2014. — 192 с. — ISBN 978-966-2609-57-8

Сироїд Т. Л., Гавриленко О. А., Фоміна Л. О. Міжнародне публічне право, міжнародний захист прав людини: посіб. для підгот. до ЗНО. — Харків: Право, 2020. — 494 с. — ISBN 978-966-973-951-1

за заг. ред. Яковюка І. В. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і відповідях): навч.-довід. посіб. — Харків: Право, 2020. — 126 с. — ISBN 978-966-937-864-4

Лебідь В. І. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: навч. посіб. — Київ: Правова Єдність, 2018. — 36 с. — ISBN 978-617-7191-09-3

Збірник рішень у справах про заборону катувань чи нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання. — Харків: Право, 2020. — 842 с. — ISBN 978-966-937-868-2

Книжок у каталозі: 6811
Книжок у електр. бібліотеці: 3997
Усього літератури: 10808
Відвідувачів на сайті: 49
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 53. Фізика -> 537. Електрика. Магнетизм ->

1. Альвен, Фельтхаммар. Космическая электродинамика Основные принципы. — Издательство "Мир" Москва, 1967. — 260 c.
2. Белик Д. В. Начала электромагнитной физики.2-е изд.с добавл. — Новосибирск, 2012. — 157 с. — ISBN 978-5-94301-304-1
3. Брановер Г. Г. Магнитная гидродинамика несжимаемых сред. — Москва, 1970. — 377 c.
4. Вонсовский С. В. Магнетизм: Учебник для вузов. — Москва, 1984. — 208 c.
5. Душкин С. С. Магнитная водоподготовка на химических предприятиях. — Москва, 1986. — 144 c.
6. Иоффе М. С. Ионизованные газы. — Москва, 1959. — 326 c.
7. Ландау Л. Электродинамика сплошных сред. — Москва, 1959. — 526 c.
8. Преображенский А. А. Теория магнетизма, магнитные материалы и элементы. — Москва, 1972. — 288 c.
9. Сканави Г. И. Физика диэлектриков ( область сильных полей): Для вузов. — Москва, 1958. — 900 c.
10. Уильямс Дж. Сверхпроводимость и ее применение в технике. — Москва, 1973. — 292 c.
11. Фистуль В. И. Введение в физику полупроводников для студентов. — Москва, 1975. — 296 c.
12. Шалабутов Ю. К. Введение в физику полупроводников для студентов. — Ленинград, 1969. — 292 c.
13. Шефер Н. И. Практикум по физике полупроводников. — Оренбург, 1970. — 245 c.
14. Основи електродинаміки: Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — Краматорськ.: ДІТМ МНТУ ім. Ю. Бугая, 2009. — 141с.