Міжнародний Науково-технічний Університет

Мушак Н. Б., Муравйов В. І. Міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав людини в європейських міжнародних організаціях: монографія. — Київ: Ліра-К, 2014. — 192 с. — ISBN 978-966-2609-57-8

Сироїд Т. Л., Гавриленко О. А., Фоміна Л. О. Міжнародне публічне право, міжнародний захист прав людини: посіб. для підгот. до ЗНО. — Харків: Право, 2020. — 494 с. — ISBN 978-966-973-951-1

за заг. ред. Яковюка І. В. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і відповідях): навч.-довід. посіб. — Харків: Право, 2020. — 126 с. — ISBN 978-966-937-864-4

Лебідь В. І. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: навч. посіб. — Київ: Правова Єдність, 2018. — 36 с. — ISBN 978-617-7191-09-3

Збірник рішень у справах про заборону катувань чи нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання. — Харків: Право, 2020. — 842 с. — ISBN 978-966-937-868-2

Книжок у каталозі: 6811
Книжок у електр. бібліотеці: 3997
Усього літератури: 10808
Відвідувачів на сайті: 55
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 53. Фізика -> 538/539. Фізична природа матерії ->

1. Архієзер О. І. Фізика елементарних частинок. — Київ, 1978. — 222 c.
2. Бабешко В. А. Обобщенный метод факторизации в пространственных динамических смешанных задачах теории упругости: Монография. — М.: Наука, 1984. — 254 с.
3. Банникова Ю. А. Радиация.Дозы, эффекты, риск. — М.:Мир, 1988. — 79 c.
4. Бартенев Г. М. Прочность и механизм разрушения полимеров. — Москва : Химия, 1984. — 280 с.
5. Белик Д. В. Теория гамма-электромагнит.модели элементарных частиц. — Новосибирск, 2012. — 54 с. — ISBN 978-5-94301-305-8
6. Бокс К., Селлз. Основы платформы.Общеязыковая исполняющая среда:Пер с англ. — М.:Издат дом "Вильямс, 2003. — 288 c.
7. Бор О. Структура атомного ядра. — Москва, 1971. — 449 c.
8. Газиорович С. Физика элементарных частиц. — Москва, 1969. — 718 c.
9. Гинзбург В. Л. О теории относительности. — Москва "Наука", 1978. — 208 c.
10. Гольднбалт И. С., Ульянова В. Введение в теорию относительности и ее приложения к новой технике. — Москва "Наука", 1961. — 107 c.
11. Гузь А. Н. Хрупкое разрушение материалов с начальными напряжениями. — Киев, 1991. — 288 c.
12. Гуляєв В. І. Чутливість сил опору до переміщення бурильної колони в криволінійній свердловині з локалізованими геометричними недосконалостями. — Нафтова і газова промисловість, 2011. — № 3. — С.11-14
13. Дубинець В. Г., Хільчевська В. В. Основи методу зкінченних елементів. — Чернігів, 2003. — 346 c.
14. Екобори Т. Физика и механика разрушения и прочности твердых тел. — Москва, 1971. — 264 c.
15. Ивлен Д. Д. Теория упрочняющегося пластического тела. — Москва, 1971. — 232 c.
16. Киселевского Л. И. Практикум по атомной физике для студентов. — Минск, 1989. — 175 c.
17. Котов А. Г. Радиационная физика и химия гетерогенных систем. — Москва, 1988. — 232 c.
18. Лавречик В. Н. Постановка физического эксперимента и статистическая обработка его результатов для студентов. — Москва, 1986. — 272 c.
19. Мельничук С. В. Теорія груп у фізиці молекул і кристалів. — Київ, 1997. — 304 c.
20. Немировский Ю. В. Механика конструкций из композиционных материалов. — Новосибирск, 1984.