Міжнародний Науково-технічний Університет

За заг. ред.Бутка М.П. Стратегічний менеджмент в умовах посилення інтеграційних процесів: підручник. — Київ: Вид-во "Центр учбової літератури", 2021. — 344 с. — ISBN 978-611-01-2482-9

Гринчуцький В. І., Карапетян Е. Т., Погріщук Б. В. Економіка підприємства: навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 304 с. — ISBN 978-966-364-0058-8

Уклад. Скляр С.С. Унікальна збірка 2007. Кращі учнівські твори. 5-11 класи. — Х.: Торсінг ПЛЮС, 2006. — 752 с. — ISBN 966-404-216-1

Косенко Н. Я., Вакуленко Т. М. Як правильно говорити українською: практ. посіб. — Харків: Книжковий Клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2007. — 240 с. — ISBN 978-966-343-583-1

Шевнюк О. Л. Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2003. — 277 с. — ISBN 966-7767-79-5

Книжок у каталозі: 6889
Книжок у електр. бібліотеці: 5839
Усього літератури: 12728
Відвідувачів на сайті: 51
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 53. Фізика -> 538/539. Фізична природа матерії ->

1. Архієзер О. І. Фізика елементарних частинок. — Київ, 1978. — 222 c.
2. Бабешко В. А. Обобщенный метод факторизации в пространственных динамических смешанных задачах теории упругости: Монография. — М.: Наука, 1984. — 254 с.
3. Банникова Ю. А. Радиация.Дозы, эффекты, риск. — М.:Мир, 1988. — 79 c.
4. Бартенев Г. М. Прочность и механизм разрушения полимеров. — Москва : Химия, 1984. — 280 с.
5. Белик Д. В. Теория гамма-электромагнит.модели элементарных частиц. — Новосибирск, 2012. — 54 с. — ISBN 978-5-94301-305-8
6. Бокс К., Селлз. Основы платформы.Общеязыковая исполняющая среда:Пер с англ. — М.:Издат дом "Вильямс, 2003. — 288 c.
7. Бор О. Структура атомного ядра. — Москва, 1971. — 449 c.
8. Газиорович С. Физика элементарных частиц. — Москва, 1969. — 718 c.
9. Гинзбург В. Л. О теории относительности. — Москва "Наука", 1978. — 208 c.
10. Гольднбалт И. С., Ульянова В. Введение в теорию относительности и ее приложения к новой технике. — Москва "Наука", 1961. — 107 c.
11. Гузь А. Н. Хрупкое разрушение материалов с начальными напряжениями. — Киев, 1991. — 288 c.
12. Гуляєв В. І. Чутливість сил опору до переміщення бурильної колони в криволінійній свердловині з локалізованими геометричними недосконалостями. — Нафтова і газова промисловість, 2011. — № 3. — С.11-14
13. Дубинець В. Г., Хільчевська В. В. Основи методу зкінченних елементів. — Чернігів, 2003. — 346 c.
14. Екобори Т. Физика и механика разрушения и прочности твердых тел. — Москва, 1971. — 264 c.
15. Ивлен Д. Д. Теория упрочняющегося пластического тела. — Москва, 1971. — 232 c.
16. Киселевского Л. И. Практикум по атомной физике для студентов. — Минск, 1989. — 175 c.
17. Котов А. Г. Радиационная физика и химия гетерогенных систем. — Москва, 1988. — 232 c.
18. Лавречик В. Н. Постановка физического эксперимента и статистическая обработка его результатов для студентов. — Москва, 1986. — 272 c.
19. Мельничук С. В. Теорія груп у фізиці молекул і кристалів. — Київ, 1997. — 304 c.
20. Немировский Ю. В. Механика конструкций из композиционных материалов. — Новосибирск, 1984.