Міжнародний Науково-технічний Університет

Худолей В. Ю., Пономаренко Т. В., Кісілюк Е. М. Економічна безпека в умовах індустріальної революції 4.0: кейс - Україна: підруч. — Кривий ріг : Видавець ФО-П Чернявський Д.О., 2019. — 300 с. — ISBN 978-617-7553-84-6

Незалежна Україна в координатах сталого розвитку : моногр. — Чернігів : ЧНТУ, 2019. — 770 с. — ISBN 978-617-7571-46-8

Тульчицький Р. В. Детермінанти становлення нового регіоналізму : теорія, методологія, практика : монографія. — Київ : Вид-во "ПП Вишемирський В. С.", 2018. — 404 с.

Даниленко А. С., [та ін.]. Публічне адміністрування : навч. посіб. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 288 с.

Битяк Ю. П., Матюхіна Н. П., Ковтун М. С. Основи публічного адміністрування : навч. посіб. — Харків : Право, 2018. — 172 с. — ISBN 978-966-937-535-3

Книжок у каталозі: 6821
Книжок у електр. бібліотеці: 4127
Усього літератури: 10948
Відвідувачів на сайті: 48
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 53. Фізика -> 538/539. Фізична природа матерії ->

1. Архієзер О. І. Фізика елементарних частинок. — Київ, 1978. — 222 c.
2. Бабешко В. А. Обобщенный метод факторизации в пространственных динамических смешанных задачах теории упругости: Монография. — М.: Наука, 1984. — 254 с.
3. Банникова Ю. А. Радиация.Дозы, эффекты, риск. — М.:Мир, 1988. — 79 c.
4. Бартенев Г. М. Прочность и механизм разрушения полимеров. — Москва : Химия, 1984. — 280 с.
5. Белик Д. В. Теория гамма-электромагнит.модели элементарных частиц. — Новосибирск, 2012. — 54 с. — ISBN 978-5-94301-305-8
6. Бокс К., Селлз. Основы платформы.Общеязыковая исполняющая среда:Пер с англ. — М.:Издат дом "Вильямс, 2003. — 288 c.
7. Бор О. Структура атомного ядра. — Москва, 1971. — 449 c.
8. Газиорович С. Физика элементарных частиц. — Москва, 1969. — 718 c.
9. Гинзбург В. Л. О теории относительности. — Москва "Наука", 1978. — 208 c.
10. Гольднбалт И. С., Ульянова В. Введение в теорию относительности и ее приложения к новой технике. — Москва "Наука", 1961. — 107 c.
11. Гузь А. Н. Хрупкое разрушение материалов с начальными напряжениями. — Киев, 1991. — 288 c.
12. Гуляєв В. І. Чутливість сил опору до переміщення бурильної колони в криволінійній свердловині з локалізованими геометричними недосконалостями. — Нафтова і газова промисловість, 2011. — № 3. — С.11-14
13. Дубинець В. Г., Хільчевська В. В. Основи методу зкінченних елементів. — Чернігів, 2003. — 346 c.
14. Екобори Т. Физика и механика разрушения и прочности твердых тел. — Москва, 1971. — 264 c.
15. Ивлен Д. Д. Теория упрочняющегося пластического тела. — Москва, 1971. — 232 c.
16. Киселевского Л. И. Практикум по атомной физике для студентов. — Минск, 1989. — 175 c.
17. Котов А. Г. Радиационная физика и химия гетерогенных систем. — Москва, 1988. — 232 c.
18. Лавречик В. Н. Постановка физического эксперимента и статистическая обработка его результатов для студентов. — Москва, 1986. — 272 c.
19. Мельничук С. В. Теорія груп у фізиці молекул і кристалів. — Київ, 1997. — 304 c.
20. Немировский Ю. В. Механика конструкций из композиционных материалов. — Новосибирск, 1984.