Міжнародний Науково-технічний Університет

За заг. ред.Бутка М.П. Стратегічний менеджмент в умовах посилення інтеграційних процесів: підручник. — Київ: Вид-во "Центр учбової літератури", 2021. — 344 с. — ISBN 978-611-01-2482-9

Гринчуцький В. І., Карапетян Е. Т., Погріщук Б. В. Економіка підприємства: навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 304 с. — ISBN 978-966-364-0058-8

Уклад. Скляр С.С. Унікальна збірка 2007. Кращі учнівські твори. 5-11 класи. — Х.: Торсінг ПЛЮС, 2006. — 752 с. — ISBN 966-404-216-1

Косенко Н. Я., Вакуленко Т. М. Як правильно говорити українською: практ. посіб. — Харків: Книжковий Клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2007. — 240 с. — ISBN 978-966-343-583-1

Шевнюк О. Л. Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2003. — 277 с. — ISBN 966-7767-79-5

Книжок у каталозі: 6889
Книжок у електр. бібліотеці: 5773
Усього літератури: 12662
Відвідувачів на сайті: 82
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 004. Комп’ютерні технології -> 004.075.8. Комп’ютерні науки і технології. Підручники ->

1. Абащев А. А., Жуков И. Ю., Иванов М. А. Ассемблер в задачах защиты информации. — М.:КУДИЦ-ОБРАЗ, 2004. — 544 c.
2. Агафанов В. Н. Спецификация программ: понятийные средства и их организация. — Новосибирск : Наука, 1987. — 238 c.
3. Андрон Ф. И., Коваль Г. И., Коротун Т. М. Основы инженерии качества программных систем. — К.:Академпириодика, 2002. — 504 c.
4. Антонюк А. О. Моделювання систем. Навчальний посібник. — Ірпінь : Університет ДФС України, 2019.
5. Антонюк А. О. Моделювання систем захисту інформації: Монографія. — Ірпінь, 2016. — 446 с. — ISBN 978-966-337-423-9
6. Астелс Д. М., Миллер, Новак. Практическое руководство по экстремальному программированию:Пер с англ. — М.:Издат дом "Вильямс, 2002. — 320 c.
7. Бабенко Л. П., Лаврищева К. М. Основи програмної інженерії:Навч.посіб. — К.:Знання, 2001. — 269 c.
8. Бабич М. П., Жуков І. А. Комп’ютерна самотехніка:Навчальний посібник. — К.:"МК-Прес", 2004. — 412 c.
9. Баженков В. А., Лізунов П. П. Інформатика.Комп’ютерна техніка.Комп’ютерні технології:. — К.:Каравела, 2007. — 640 c.
10. Баженов В. А., Криксунов Е. З., Перельмутер А. В. [та ін.] Інформатика. Інформаційні технології в будівництві. Системи автоматизированного проектування: Підручник. — К.: Каравела, 2004. — 356 с. — ISBN 966-96331-2-5
11. Баспалов В. М., Вакула А. Ю., Гострик А. М. Інформатика для економістів:Навч.посіб. — К.:ЦУЛ, 2003. — 788 c.
12. Басюк Т. М., Думанський Н. О., Пасічник О. В. Основи інформаційних технологій:Навч.пос. — Львів: "Новий Світ-2000", 2010. — 390 с. — ISBN 978-966-418-121-8
13. Береза А. М. Основи створення інформаційних систем:Навч.посібник. — К.:КНЕУ, 1998. — 140 с. — ISBN 966-574-170-5
14. Блатнер Д. Сканирование и растрирование изображений: Пер. с англ. — Москва: ЭКОМ, 1999. — 400 с. — ISBN 5-7163-0033-2
15. Бойко В. І., Гуржій А. М., Жуйков В. Я. Схемотехніка електронних систем.:У 3-х кн.Кн.2.Цифрова схемотехніка:Підручник. — К.:Вища школа, 2004. — 423 c.
16. Бойко В. І., Гуржій А. М., Жуйков В. Я. Схемотехніка електронних систем:У 3-х кн.Кн.3. Мікропроцесори та мікроконтролери: Підручник. — К.:Вища школа, 2004. — 399 c.
17. Бойко В. І., Гуржій А. М., Жуков В. Я. Схемотехніка електронних систем.: У 3-х кн.Кн. 1.Аналогова схемотехніка та імпульсивні пристрої:Підручник. — К.:Вища школа, 2004. — 366 c.
18. Бройдо В. Л., Ильина О. П. Архитектура ЭВМ и систем:Учебник для вузов. — СПб:Питер, 2006. — 718 c.
19. Комп’ютерні основи:Навч.посібник. — Коломия: Вік, 2001. — 196с. — ISBN 966-550-112-7
20. Бухтияров А. М. Сборник задач по программированию на алгоритмических языках: учеб. пособие для втузов. — М.: Наука, 1974. — 240 с.