Міжнародний Науково-технічний Університет

Ковбасенко Ю. І. Зарубіжна література. 10 клас: рівень стандарту: підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти. — Київ: Літера ЛТД, 2018. — 224 с. — ISBN 978-966-178-911-0

Ковбасенко Ю. І. Зарубіжна література. 11 клас: рівень стандарту: підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. — Киів: Літера ЛТД, 2019. — 256 с. — ISBN 978-966-945-075-3

Андерсон О. А., Вихренко М. А., Чернінський А. О. [та ін.] Біологія і екологія. Рівень стандарту. [11 клас]: підруч. для 11 кл. закл. заг. серед. освіти. — Київ: Школяр, 2019. — 215 с. — ISBN 978-966-1650-67-0

Гісем О. В. Всесвітня історія: підручник для 10 класу. — Харків: Ронок, 2018. — 176 с. — ISBN 978-617-09-4341-5

Гісем О. В. Всесвітня історія. Підручник для 11 класу. — Харків: Ранок, 2019. — 224 с. — ISBN 978-617-09-5217-2

Книжок у каталозі: 6885
Книжок у електр. бібліотеці: 4393
Усього літератури: 11278
Відвідувачів на сайті: 58
Користувачів у каталозі: 1396

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 004. Комп’ютерні технології -> 004.075.8. Комп’ютерні науки і технології. Підручники ->

1. Абащев А. А., Жуков И. Ю., Иванов М. А. Ассемблер в задачах защиты информации. — М.:КУДИЦ-ОБРАЗ, 2004. — 544 c.
2. Агафанов В. Н. Спецификация программ: понятийные средства и их организация. — Новосибирск : Наука, 1987. — 238 c.
3. Андрон Ф. И., Коваль Г. И., Коротун Т. М. Основы инженерии качества программных систем. — К.:Академпириодика, 2002. — 504 c.
4. Антонюк А. О. Моделювання систем. Навчальний посібник. — Ірпінь : Університет ДФС України, 2019.
5. Антонюк А. О. Моделювання систем захисту інформації: Монографія. — Ірпінь, 2016. — 446 с. — ISBN 978-966-337-423-9
6. Астелс Д. М., Миллер, Новак. Практическое руководство по экстремальному программированию:Пер с англ. — М.:Издат дом "Вильямс, 2002. — 320 c.
7. Бабенко Л. П., Лаврищева К. М. Основи програмної інженерії:Навч.посіб. — К.:Знання, 2001. — 269 c.
8. Бабич М. П., Жуков І. А. Комп’ютерна самотехніка:Навчальний посібник. — К.:"МК-Прес", 2004. — 412 c.
9. Баженков В. А., Лізунов П. П. Інформатика.Комп’ютерна техніка.Комп’ютерні технології:. — К.:Каравела, 2007. — 640 c.
10. Баженов В. А., Криксунов Е. З., Перельмутер А. В. [та ін.] Інформатика. Інформаційні технології в будівництві. Системи автоматизированного проектування: Підручник. — К.: Каравела, 2004. — 356 с. — ISBN 966-96331-2-5
11. Баспалов В. М., Вакула А. Ю., Гострик А. М. Інформатика для економістів:Навч.посіб. — К.:ЦУЛ, 2003. — 788 c.
12. Басюк Т. М., Думанський Н. О., Пасічник О. В. Основи інформаційних технологій:Навч.пос. — Львів: "Новий Світ-2000", 2010. — 390 с. — ISBN 978-966-418-121-8
13. Береза А. М. Основи створення інформаційних систем:Навч.посібник. — К.:КНЕУ, 1998. — 140 с. — ISBN 966-574-170-5
14. Блатнер Д. Сканирование и растрирование изображений: Пер. с англ. — Москва: ЭКОМ, 1999. — 400 с. — ISBN 5-7163-0033-2
15. Бойко В. І., Гуржій А. М., Жуйков В. Я. Схемотехніка електронних систем.:У 3-х кн.Кн.2.Цифрова схемотехніка:Підручник. — К.:Вища школа, 2004. — 423 c.
16. Бойко В. І., Гуржій А. М., Жуйков В. Я. Схемотехніка електронних систем:У 3-х кн.Кн.3. Мікропроцесори та мікроконтролери: Підручник. — К.:Вища школа, 2004. — 399 c.
17. Бойко В. І., Гуржій А. М., Жуков В. Я. Схемотехніка електронних систем.: У 3-х кн.Кн. 1.Аналогова схемотехніка та імпульсивні пристрої:Підручник. — К.:Вища школа, 2004. — 366 c.
18. Бройдо В. Л., Ильина О. П. Архитектура ЭВМ и систем:Учебник для вузов. — СПб:Питер, 2006. — 718 c.
19. Комп’ютерні основи:Навч.посібник. — Коломия: Вік, 2001. — 196с. — ISBN 966-550-112-7
20. Бухтияров А. М. Сборник задач по программированию на алгоритмических языках: учеб. пособие для втузов. — М.: Наука, 1974. — 240 с.