Міжнародний Науково-технічний Університет

Мерзляк А. Г. Алгебра і початки аналізу. Підручник для 10 класу. Профільний рівень. — Харків: Гімназія, 2018. — 400 с.

Авраменко О. Українська мова. Підручник для 10 класу. Рівень стандарту. — Київ: Грамота, 2019. — 208 с. — ISBN 978-966-349-676-4

Авраменко О. Українська література. Підручник для 11 класу. Рівень стандарту. — Київ: Грамота, 2019. — 256 с. — ISBN 978-966-349-731-0

Гісем О. В., Мартинюк О. О. Історія України. Підручник для 10 класу. Рівень стандарту. — Харків: Ранок, 2018. — 240 с. — ISBN 978-617-09-4340-8

Гарасимів І. М. Захист Вітчизни. Підручник для 10 класу. Рівень стандарту. — Тернопіль : Астон, 2018. — 256 с. — ISBN 978-966-308-717-7

Книжок у каталозі: 6772
Книжок у електр. бібліотеці: 3515
Усього літератури: 10287
Відвідувачів на сайті: 37
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 004. Комп’ютерні технології -> 004.075.8. Комп’ютерні науки і технології. Підручники ->

1. Абащев А. А., Жуков И. Ю., Иванов М. А. Ассемблер в задачах защиты информации. — М.:КУДИЦ-ОБРАЗ, 2004. — 544 c.
2. Агафанов В. Н. Спецификация программ: понятийные средства и их организация. — Новосибирск : Наука, 1987. — 238 c.
3. Андрон Ф. И., Коваль Г. И., Коротун Т. М. Основы инженерии качества программных систем. — К.:Академпириодика, 2002. — 504 c.
4. Антонюк А. О. Моделювання систем захисту інформації: Монографія. — Ірпінь, 2016. — 446 с. — ISBN 978-966-337-423-9
5. Астелс Д. М., Миллер, Новак. Практическое руководство по экстремальному программированию:Пер с англ. — М.:Издат дом "Вильямс, 2002. — 320 c.
6. Бабенко Л. П., Лаврищева К. М. Основи програмної інженерії:Навч.посіб. — К.:Знання, 2001. — 269 c.
7. Бабич М. П., Жуков І. А. Комп’ютерна самотехніка:Навчальний посібник. — К.:"МК-Прес", 2004. — 412 c.
8. Баженков В. А., Лізунов П. П. Інформатика.Комп’ютерна техніка.Комп’ютерні технології:. — К.:Каравела, 2007. — 640 c.
9. Баженов В. А., Криксунов Е. З., Перельмутер А. В. [та ін.] Інформатика. Інформаційні технології в будівництві. Системи автоматизированного проектування: Підручник. — К.: Каравела, 2004. — 356 с. — ISBN 966-96331-2-5
10. Баспалов В. М., Вакула А. Ю., Гострик А. М. Інформатика для економістів:Навч.посіб. — К.:ЦУЛ, 2003. — 788 c.
11. Басюк Т. М., Думанський Н. О., Пасічник О. В. Основи інформаційних технологій:Навч.пос. — Львів: "Новий Світ-2000", 2010. — 390 с. — ISBN 978-966-418-121-8
12. Береза А. М. Основи створення інформаційних систем:Навч.посібник. — К.:КНЕУ, 1998. — 140 с. — ISBN 966-574-170-5
13. Блатнер Д. Сканирование и растрирование изображений: Пер. с англ. — Москва: ЭКОМ, 1999. — 400 с. — ISBN 5-7163-0033-2
14. Бойко В. І., Гуржій А. М., Жуйков В. Я. Схемотехніка електронних систем.:У 3-х кн.Кн.2.Цифрова схемотехніка:Підручник. — К.:Вища школа, 2004. — 423 c.
15. Бойко В. І., Гуржій А. М., Жуйков В. Я. Схемотехніка електронних систем:У 3-х кн.Кн.3. Мікропроцесори та мікроконтролери: Підручник. — К.:Вища школа, 2004. — 399 c.
16. Бойко В. І., Гуржій А. М., Жуков В. Я. Схемотехніка електронних систем.: У 3-х кн.Кн. 1.Аналогова схемотехніка та імпульсивні пристрої:Підручник. — К.:Вища школа, 2004. — 366 c.
17. Бройдо В. Л., Ильина О. П. Архитектура ЭВМ и систем:Учебник для вузов. — СПб:Питер, 2006. — 718 c.
18. Комп’ютерні основи:Навч.посібник. — Коломия: Вік, 2001. — 196с. — ISBN 966-550-112-7
19. Бухтияров А. М. Сборник задач по программированию на алгоритмических языках: учеб. пособие для втузов. — М.: Наука, 1974. — 240 с.
20. Валецька Т. М., Бабій П. І. Інформатика та комп’ютерна техніка в лабораторних роботах:Навчальний посібник. — К.:ЦНЛ, 2005. — 344 c.