Міжнародний Науково-технічний Університет

Драпак Г. М. Основи інтелектуальної власності. — К.: Кондор, 2007. — 156 с.

Альтшулер А. Б. Международное валютное право. — М.: Междунар. отношения, 1984. — 256 с.

Головашевич О. О. Фінансове право: посібник для підготовки до іспитів. — Х.: Право, 2017. — 228 с.

Упоряд. Кучерявенко М.П. Літопис дисертаціних досліджень з фінансового права. — Х.: Право, 2018. — 566 с.

Монаєнко А. О. Правові основи фінансування видатків на освіту та науку: монографія. — Львів: Червона калина, 2009. — 251 с. — ISBN 978-966-8997-16-7

Книжок у каталозі: 7060
Книжок у електр. бібліотеці: 5866
Усього літератури: 12926
Відвідувачів на сайті: 30
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 004. Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера -> 004.075.8. Комп’ютерні науки і технології. Підручники ->

1. Агафанов В. Н. Спецификация программ: понятийные средства и их организация. — Новосибирск : Наука, 1987. — 238 c.
2. Андрон Ф. И., Коваль Г. И., Коротун Т. М. Основы инженерии качества программных систем. — К.:Академпириодика, 2002. — 504 c.
3. Антонюк А. О. Моделювання систем. Навчальний посібник. — Ірпінь : Університет ДФС України, 2019.
4. Баженов В. А., Криксунов Е. З., Перельмутер А. В. [та ін.] Інформатика. Інформаційні технології в будівництві. Системи автоматизированного проектування: Підручник. — К.: Каравела, 2004. — 356 с. — ISBN 966-96331-2-5
5. Бойко В. І., Гуржій А. М., Жуйков В. Я. Схемотехніка електронних систем.:У 3-х кн.Кн.2.Цифрова схемотехніка:Підручник. — К.:Вища школа, 2004. — 423 c.
6. Бойко В. І., Гуржій А. М., Жуков В. Я. Схемотехніка електронних систем.: У 3-х кн.Кн. 1.Аналогова схемотехніка та імпульсивні пристрої:Підручник. — К.:Вища школа, 2004. — 366 c.
7. Комп’ютерні основи:Навч.посібник. — Коломия: Вік, 2001. — 196с. — ISBN 966-550-112-7
8. Бухтияров А. М. Сборник задач по программированию на алгоритмических языках: учеб. пособие для втузов. — М.: Наука, 1974. — 240 с.
9. Вейценбаум Дж. Возможности вычислительных машин и человеческий разум: От суждений к вычислениям. Пер. с англ. И.Б.Гуревича/ Под ред. А.Л.Горелика. — М.: Радио и связь, 1982. — 368 с.: ил., табл. с
10. Власюк Г. Г. Інженерна та комп’ютерна графіка:Конспект лекцій. — К.:МНТУ, 1995. — 180 c.
11. Гладун С. К., Кухтик Т. В. Системи захисту локальних обчислювальних мереж. — Краматорськ.: ДІТМ МНТУ ім. Ю. Бугая, 2009. — 156с.
12. Гукин Дэн. ПК для "чайников".- 9-е изд. Пер. с англ. О.В. Зайцевой/ Под ред. И.Б.Тараброва. — М.: ИД "Вильямс", 2003. — 336с. — ISBN 5-8459-0601-6
13. Елизавета Т. М., Денисова. Делопроизводство на компьютере, 3-е изд. — СПб:Питер, 2005. — 300 c.
14. Зуев Евгений Александрович. Язык программирония Turbo Pascal 6.0. — М.: Унитех, 1992. — 298 c.
15. Зуев, Михаил. Интернет:Советы бывалового Чайника. — М.:Лаборатория Базовых Знаний, 1998. — 432 c.
16. Калмиков О. М. Комп’терні системи .Розділ Microsoft Word:Зб.завдання для самостійної роботи. — К.:МНТУ, 2000. — 11 c.
17. Клименко О. Ф., Шарапов О. Д. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навчально-методичний посібник. — К.: КНЕУ, 2002. — 534 с. — ISBN 966-574-378-3
18. Коломицев М. В., Шеховцов А. Операційна система UNIX.Конспект лекцій.Укл. — К.:Видавнича група BHV, 2005. — 576 c.
19. Колотило Д. М. Методичні вказівки щодо використання систем SI та IUPAC при вивчені дисципліни"Системи технологій галузей народного господарства". — К.:КШНГ, 1991. — 36 c.
20. Крайзмер Л. П. Память кибернетических систем (основы мнемологии). — М.: Советское радио, 1971. — 398 с.