Міжнародний Науково-технічний Університет

Драпак Г. М. Основи інтелектуальної власності. — К.: Кондор, 2007. — 156 с.

Альтшулер А. Б. Международное валютное право. — М.: Междунар. отношения, 1984. — 256 с.

Головашевич О. О. Фінансове право: посібник для підготовки до іспитів. — Х.: Право, 2017. — 228 с.

Упоряд. Кучерявенко М.П. Літопис дисертаціних досліджень з фінансового права. — Х.: Право, 2018. — 566 с.

Монаєнко А. О. Правові основи фінансування видатків на освіту та науку: монографія. — Львів: Червона калина, 2009. — 251 с. — ISBN 978-966-8997-16-7

Книжок у каталозі: 7060
Книжок у електр. бібліотеці: 5866
Усього літератури: 12926
Відвідувачів на сайті: 29
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 004. Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера -> 004.075.8. Комп’ютерні науки і технології. Підручники ->

1. Харвей, Грег. Exel 5.0 для "чайников". — "Диалектика", 1995. — 288 c.
2. Патчетт К. М., Райт. GGI. — К.:группа ВНУ, 2000. — 624 c.
3. Microsoft Access 97 для пользователя курс. — К.:Сетевая Академия, 1999. — 97 c.
4. Microsoft Corporaition Поддержка Microsoft Windows NT 4.0.Учебный курс: Официальное пособие Microsoft для самостоятельной подготовки:Пер. с англ. 2-е изд. — М.:Русская Редакция, 1999. — 632 c.
5. Microsoft Corporation. — М.:Русская Редакция, 1999. — 464 c.
6. Microsoft Corporation. Microsoft Internet Information Server 4.0 и Microsoft Proxy Server 2.0.Учебный курс: Официальное учебное пособие Microsoft для самостоятельной подготовки:Пер. с англ. 2-е., изд., испр. — М.:Русская Редакция, 1999. — 600 c.
7. Microsoft Exel 97для пользователя.Начальный курс. — К.:Сетевая Академия, 1999. — 112 c.
8. Microsoft Internet Explorer 4.0 для пользователя : Начальный курс: Учеб. пособие. — М.: Channel Trading Ltd, 1998. — 72 с. — ISBN 5-7502-0078-7
9. Microsoft internet Explorer для пользователя Начальный курс. — К.:Сетевая Академия, 1999. — 71 c.
10. Microsoft Power Point 97 для пользователя.Начальный курс. — К.:Сетевая Академия, 1999. — 94 c.
11. Miscrosoft windows 98 для пользователя. Начальний курс. — К.:Сетевая Академия, 1999. — 143 c.
12. Quic Basic. — Івано-Франківськ, 2003. — 34 c.
13. Quic Basic.Основні поняття мови програмування.. ... для ст. Напряму "Лінгвістика". — Івано-Франківськ, 2003. — 42 c.
14. Аналогова та цифрова схемотехніка: Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — К.: ДІТМ МНТУ ім. Ю.Бугая, 2009. — 143с.
15. Микитюк О. Р. Англо-український словник з інформатики та обчислювальної техніки лінгвістики. "ред". — Львів:СП " Банк", 1995. — 304 c.
16. Пройдаков Е. М., Теплицький Л. А. Англо-український тлум. словник з обчислюв. техніки, інтернету і програмування.-Вид.1. — К.: Вид.дім "Софт Прес", 2005. — 552 c. — ISBN 966-530-070-9
17. Пройдаков Е. М., Теплицький Л. А. Англо-український тлумачний словник з обчислюв. техніки,інтернету і програмування.- Вид.2-ге, доп.і дооопрац. — К.: Вид.дім "Софт Прес", 2006. — 824 c. — ISBN 966-530-027-Х
18. Архітектура ЕОМ та мереж:Конспект лекцій. — К.:МНТУ, 1994. — 228 c.
19. Луцарев В. С., Ермаков К. В., Рудный Е. Б. Безопасность компъютерных сетей на основе Windows NT. — М.:Русская редакция, 1998. — 304 c.
20. Вейценбаум Дж. Возможности вычислительных машин и человеческий разум: От суждений к вычислениям. Пер. с англ. И.Б.Гуревича/ Под ред. А.Л.Горелика. — М.: Радио и связь, 1982. — 368 с.: ил., табл. с