Міжнародний Науково-технічний Університет

Гайдулін О. О. Прецедентне право Європейського суду з прав людини щодо захисту прав уразливих верств населення : навч. посіб. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 300 с.

Свящук А. А. Правовий захист ЛГБТ-спільноти. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 212 с.

Уварова О. О. Бізнес і права людини. Навчальний посібник. 2019. — 148 с.

Уварова О. О. Захист прав жінок: юридичні інструменти забезпечення ґендерної рівності і Україні. Навчальний посібник. 2019. — 116 с.

Вовк Д. О. Верховенство права і толерантність. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 172 с.

Книжок у каталозі: 6783
Книжок у електр. бібліотеці: 3689
Усього літератури: 10472
Відвідувачів на сайті: 28
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 33. Економічні науки -> 338. Управління та планування в економіці. Виробництво ->

1. Козаченко С. В. Актуальна проблема прискорення науково-технічного прогресу. Економіка радянської України. 1982. — № 10. — С.95-96
2. Козаченко С. В. Банки и малый бизнес. Бизнес-Информ. 1997. — № 13. — С.41-44
3. Козаченко С. В., Прокопенко А. В. Гибкая автоматизация- основа адаптации производства и продукции. Вісник Академії наук Української РСР. 1987. — № 2. — С.35-40
4. Бугай Ю., Козаченко С. Глобализация бизнеса. Бизнес-информ. 1997. — № 8. — С.19-22
5. Гиль О. О. Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств: навч. посібник : кредитно-модульний курс. — Львів: Новий Світ-2000, 2009. — 248 с. — ISBN 978-966-418-104-1
6. Демешок О. О., Микитенко В. В. Економічна безпека пром-исловості: цільовий функціонал та технології управління. — Ін-т економіки прородокористування та сталого розвитку НАН України, 2012. — 650 с. — ISBN 978-966-8912-67-2
7. Микитенко В. В., Алимов О. М. Енергоефективність промислового виробництва. — К.: Об’єднаний інститут економіки НАН України, 2004. — 281 с.: рис., табл. — ISBN 966-02-3204-7
8. Козаченко С. В. Интенсификация и научно-технический прогресс. Экономика советской Украины. 1983. — № 4. — С.93-95
9. Козаченко С. В. Методические основы оценки технико-экономического уровня машин. Экономика советской Украины. 1991. — № 4(345). — с.56-61
10. Бердар М. М. Модернізаційний стан підприємництв харчової промисловості України в сучасних умовах : монографія. — Чернігів : ЧНТУ, 2018. — 324 с. — ISBN 978-617-7571-25-3
11. Науково-технічний прогрес і людино-машинні системи (рецензія на монографію В.Г.Коби "Проблемы развития и экономической оценки эргатических систем). Вісник АН УРСР. 1987. — № 4. — С.102-104
12. Ярошенко Ф. А., Козаченко С. В. О стратегии управления и развития персонала в процессе модернизации организаций // Вісник УВ МАН ВШ. 2003. — № 1. — С.83-95
13. Организационно-экономические проблемы научно-технических комплексов. Вопросы экономики. 1988. — № 2. — С.28-36
14. Козаченко С. В., Нусинов В. Я. Оценка эффективности вариантов при проектировании систем машин. В кн.:Управление эффективностью производства с применением экономико-математических методов и АСУ: Тезисы докладов. — М., 1984. — С.31-32
15. Коваль О. П. проблеми становлення накопичувальної складової пенсійного забезпечення в Україні: аналітична доповідь. — Київ : НІСД, 2011. — 96 с. — ISBN 978-966-554-126-4
16. Шпак Л. О. Регулювання економічного розвитку туристично-рекреаційних комплексів регіонів України: методологія формування, теорія та практика: Монографія. — Черкаси: СУЕМ, 2014. — 324 с. — ISBN 978-966-7812-55-3
17. Козаченко С. В. Реструктуризация промышленных предприятий. Бизнес-информ. 1997. — № 17. — С.27-30
18. Бабич В., Козаченко С. Рычаги и стимулы реализации научно-технических достижений. Экономика советской Украины. 1990. — № 4(333). — С.93
19. Козаченко С. В., Палієнко Ж. Світовий досвід використання ядерних технологій. Економіка України. 1994. — № 8. — С.24-30
20. Александрова В., Козаченко С. Совершенствование управления НТП. Экономика советской Украины. 1990. — № 9. — С.90