Міжнародний Науково-технічний Університет

Конституція України (станом на 20.05.2020). — К.: Центр учбової літератури, 2020. — 66 с.

Конституція України (станом на 07.09.2022). — К.: Алерта, 2022. — 80 с.

За заг. ред. Яковюка І.В. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і відповідях): навч.-довід. посіб. — Х.: Право, 2020. — 126 с.

За ред. Аракеляна М.Р. Міжнародний правовий захист прав людини: навч.-метод. посіб. — Одеса: Фенікс, 2019. — 196 с.

Збірник законодавства та практики Європейського суду з прав людини: практ. посіб. для суддів. — Х.: Право, 2018. — 398 с.

Книжок у каталозі: 3219
Книжок у електр. бібліотеці: 6141
Усього літератури: 9360
Відвідувачів на сайті: 257
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 007. Інформація. Загальна теорія комунікацій і управління -> 007. Інформація. Загальна теорія комунікацій і управління ->

1. Мельник Л. Г. Информационная экономика:Уч.пособие. — Сумы:Университетская книга, 2003. — 288 с. — ISBN 966-680-114-0
2. Равва Д. П. Теорія інформації: Комплексний навчально-методичний посібник. — К.: МНТУ ім. Ю. Бугая, 2009. — 88 c.
3. Терещук В. І. Масові комунікації : навч. посіб. — Київ : ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", 2017. — 200 с. — ISBN 978-966-170-011-5
4. Укладач Пастушенко С.Г. Основи аналізу інформації (Ксерокс). — К.: УЇЛМ, 2005. — 43с.
5. Теорія інформації: Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — Краматорськ.: ДІТМ МНТУ ім. Ю. Бугая, 2009. — 163с.