Міжнародний Науково-технічний Університет

Худолей В. Ю., Пономаренко Т. В., Кісілюк Е. М. Економічна безпека в умовах індустріальної революції 4.0: кейс - Україна: підруч. — Кривий ріг : Видавець ФО-П Чернявський Д.О., 2019. — 300 с. — ISBN 978-617-7553-84-6

Незалежна Україна в координатах сталого розвитку : моногр. — Чернігів : ЧНТУ, 2019. — 770 с. — ISBN 978-617-7571-46-8

Тульчицький Р. В. Детермінанти становлення нового регіоналізму : теорія, методологія, практика : монографія. — Київ : Вид-во "ПП Вишемирський В. С.", 2018. — 404 с.

Даниленко А. С., [та ін.]. Публічне адміністрування : навч. посіб. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 288 с.

Битяк Ю. П., Матюхіна Н. П., Ковтун М. С. Основи публічного адміністрування : навч. посіб. — Харків : Право, 2018. — 172 с. — ISBN 978-966-937-535-3

Книжок у каталозі: 6821
Книжок у електр. бібліотеці: 4127
Усього літератури: 10948
Відвідувачів на сайті: 53
Користувачів у каталозі: 1260

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 51. Математика -> 514. Геометрія. Інженерна графіка ->

1. Апостолова Г. В. Геометрія старшокласника і абітурієнтам : навч. посіб. — Київ : Факт, 2008. — 85 с. — ISBN 966-359-139-0
2. Атанасян Л. С. Геометрия. — Москва"Просвещение", 1976. — 436 c.
3. Атанасян Л. С., Гуревич Г. Б. Геометрия: Учеб.пособие для студентов физико-матиматических, пед- институтов. — М.:Просвещение, 1976. — 447 c.
4. Базылев В. Т. Геометрия .Учеб.пособие для студентов физико-матиматических, пед институтов. — М.:Просвещение, 1974. — 351 c.
5. Балк. Геометрические положения понятия о центре тяжести. — Москва, 1959. — 224 c.
6. Беклемишев Д. В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры. — Москва "Наука", 1984. — 319 c.
7. Босс В. Лекции по математике. В 20-ти тт. Т.2 Дифференциальные уравнения: научное издание.- 2-е изд, испр. — М.: Книжный дом " ЛИБРОКОМ", 2009. — 208 с. — ISBN 5-354-00790-9
8. Бубенков, Левицький, Овчинникова. Начертательная геометрия.Инженерная графика:Метод.указания и контрольные задания для студентов-заочников. — М.:Высщ школа, 1990. — 112 c.
9. Вакарчук І. О. Квантова механіка:Підручник для студ.вищих навч.заклад. — Львів:ЛДУ, 1998. — 616 c.
10. Васильев Н. Б., Гутенмахер В. Л. Прямые и кривые. — Москва, 1970. — 102 c.
11. Веселовский С. Б., Колесникова Л. В. Изучение геометрии в 9 классе. — Киев"Рядянська школа", 1984. — 118 c.
12. Гарднер М. Теория относительности для миллионов. — Москва, 1983. — 190 c.
13. Глоговский В. В. Элементарные конструктивные задачи по начертательной геометрии. — Львов, 1981. — 152 c.
14. Громол Д. Риманова геометрия в целом. — Москва, 1971.
15. Грюнбаум Б. Г. Этюды по комбинаторной геометрии и теории выпуклых тел. — Москва, 1971.
16. Дубровин Б. А. Современная геометрия :методы и приложения. — Москва, 1979.
17. Иванова А. М. Курс начертательной геометрии на базе ЭВМ. — М.:Высш.школа, 1983. — 175 c.
18. Климент. Азбука теории относительности. — Москва, 1989. — 192 c.
19. Костовский А. Н. Геометрические построения одним циркулем на плоскости и одним лишь сферографом в пространстве.- 3-е изд.: Для вузов. — М.:Наука, 1989. — 112 c.
20. Макс Борн. Энштейновская теория относительности. — Москва, 1972. — 368 c.