Міжнародний Науково-технічний Університет

Мушак Н. Б., Муравйов В. І. Міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав людини в європейських міжнародних організаціях: монографія. — Київ: Ліра-К, 2014. — 192 с. — ISBN 978-966-2609-57-8

Сироїд Т. Л., Гавриленко О. А., Фоміна Л. О. Міжнародне публічне право, міжнародний захист прав людини: посіб. для підгот. до ЗНО. — Харків: Право, 2020. — 494 с. — ISBN 978-966-973-951-1

за заг. ред. Яковюка І. В. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і відповідях): навч.-довід. посіб. — Харків: Право, 2020. — 126 с. — ISBN 978-966-937-864-4

Лебідь В. І. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: навч. посіб. — Київ: Правова Єдність, 2018. — 36 с. — ISBN 978-617-7191-09-3

Збірник рішень у справах про заборону катувань чи нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання. — Харків: Право, 2020. — 842 с. — ISBN 978-966-937-868-2

Книжок у каталозі: 6811
Книжок у електр. бібліотеці: 3840
Усього літератури: 10651
Відвідувачів на сайті: 41
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 51. Математика -> 514. Геометрія. Інженерна графіка ->

1. Апостолова Г. В. Геометрія старшокласника і абітурієнтам : навч. посіб. — Київ : Факт, 2008. — 85 с. — ISBN 966-359-139-0
2. Атанасян Л. С. Геометрия. — Москва"Просвещение", 1976. — 436 c.
3. Атанасян Л. С., Гуревич Г. Б. Геометрия: Учеб.пособие для студентов физико-матиматических, пед- институтов. — М.:Просвещение, 1976. — 447 c.
4. Базылев В. Т. Геометрия .Учеб.пособие для студентов физико-матиматических, пед институтов. — М.:Просвещение, 1974. — 351 c.
5. Балк. Геометрические положения понятия о центре тяжести. — Москва, 1959. — 224 c.
6. Беклемишев Д. В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры. — Москва "Наука", 1984. — 319 c.
7. Босс В. Лекции по математике. В 20-ти тт. Т.2 Дифференциальные уравнения: научное издание.- 2-е изд, испр. — М.: Книжный дом " ЛИБРОКОМ", 2009. — 208 с. — ISBN 5-354-00790-9
8. Бубенков, Левицький, Овчинникова. Начертательная геометрия.Инженерная графика:Метод.указания и контрольные задания для студентов-заочников. — М.:Высщ школа, 1990. — 112 c.
9. Вакарчук І. О. Квантова механіка:Підручник для студ.вищих навч.заклад. — Львів:ЛДУ, 1998. — 616 c.
10. Васильев Н. Б., Гутенмахер В. Л. Прямые и кривые. — Москва, 1970. — 102 c.
11. Веселовский С. Б., Колесникова Л. В. Изучение геометрии в 9 классе. — Киев"Рядянська школа", 1984. — 118 c.
12. Гарднер М. Теория относительности для миллионов. — Москва, 1983. — 190 c.
13. Глоговский В. В. Элементарные конструктивные задачи по начертательной геометрии. — Львов, 1981. — 152 c.
14. Громол Д. Риманова геометрия в целом. — Москва, 1971.
15. Грюнбаум Б. Г. Этюды по комбинаторной геометрии и теории выпуклых тел. — Москва, 1971.
16. Дубровин Б. А. Современная геометрия :методы и приложения. — Москва, 1979.
17. Иванова А. М. Курс начертательной геометрии на базе ЭВМ. — М.:Высш.школа, 1983. — 175 c.
18. Климент. Азбука теории относительности. — Москва, 1989. — 192 c.
19. Костовский А. Н. Геометрические построения одним циркулем на плоскости и одним лишь сферографом в пространстве.- 3-е изд.: Для вузов. — М.:Наука, 1989. — 112 c.
20. Макс Борн. Энштейновская теория относительности. — Москва, 1972. — 368 c.