Міжнародний Науково-технічний Університет

Кодекси. Закони. Земельний кодекс України: станом на 20.11.2002 р. — Київ : ВЕЛЕС, 2002. — 80 с.

Земельний кодекс України. — Київ: [Б. в.], 2001. — 100 с.

Шеремерт А. П. Земельне право України: підручник. — Київ : Центр навчальної літератури, 2005. — 632 с. — ISBN 966-364-125-8

Земельні відносини в Україні. — Київ : Бліц Інформ, 2003. — 226 с.

Земельні відносини: правове регулювання та судова практика: матеріали наук.-практ. конф. 10-11 червня 2009 р. м. Чернігів. — Чернігів: [Б. в.], 2009. — 519 с.

Книжок у каталозі: 6328
Книжок у електр. бібліотеці: 3311
Усього літератури: 9639
Відвідувачів на сайті: 69
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 66. Хімічна технологія. Хімічна промисловість -> 66. Хімічна технологія. Хімічна промисловість ->

1. Баранов С. Н. Физико-химическая активация углей: Сборник научных трудов. — Киев, 1989. — 140 c.
2. Бережковский М. И. Хранение и транспортирование химических продуктов. — Москва, 1973. — 272 c.
3. Берлент У. Привитые блок-сополимеры. — Москва, 1963. — 220 c.
4. Бурлака В. Г. Рынки нефти и нефтепродуктов в Украине и за рубежом: Монография. — Киев: МНТУ им. академика Юрия Бугая, 2010. — 144 с. — ISBN 978-966-2077-21-6
5. Вольфковича С. И. Практикум по химической технологии. — Москва, 1968. — 349 c.
6. Гавука А. В. Експериментальні дослідження сульфованих бітумів як перспективних рагентів для селективної дії на пласт. — Нафтова і газова промисловість, 2011. — № 3. — С.18-20
7. Гельперина Н. И. Псевдоожижение твердых частиц. — Москва, 1965. — 175 c.
8. Жданова Н. В. Осушка углеводородных газов. — Москва, 1984. — 192 c.
9. Зайцев В. Н. Общая химическая технология. — Москва, 1974. — 264 c.
10. Кюрегян С. К. Эмиссионный спектральный анализ нефтепродуктов. — Москва, 1969. — 282 c.
11. Луценко Н. А. Тампонажные растворы пониженной плоскости. — Москва, 1972. — 144 c.
12. Павлюк Л. І. Перспективи використання сорбентів на основі рослинної сировини для очищення стічних вод від нафтопродуктів. — Нафтова і газова промисловість, 2011. — № 3. — С. 54-56
13. Сарданашвили Г. Примеры и задачи по технологии переработки нефти и газа. — Москва, 1973. — 272 c.
14. Хаимов Г. Я. Применение и транспортирование нефтяных битумов. — Москва, 1968. — 179 c.
15. Черный И. Р. Производство мономеров и сырья для нефтехимического синтеза. — Химия, 1973. — 264 c.
16. Щукин Ю. Г. Промышленные взрывчатые вещества на основе утилизированных боеприпасов. — Москва, 1998. — 319 c.