Міжнародний Науково-технічний Університет

Проблеми філософії права: міжнародний часопис. - Том ІІ. — Київ - Чернівці: Рута, 2004. — 240 с.

Колодій. А. М. Теорія держави і права: навч. посіб. — Київ : Юрінком інтер, 2002. — 368 с. — ISBN 966-667-051-8

Журавський В. С. Правові системи сучасності. Глобалізація. Демократизм. Розвиток. — Київ: Юрінком Інтер, 2003. — 296 с. — ISBN 966-667-104-2

Котюк В. О. Загальна теорія держави і права: Навч. посіб. — Київ: Атіка, 2005. — 592 с. — ISBN 966-8074-94-7

Котюк В. О. Основи держави і права: Навч. посіб. — Київ: Вентурі, 1998. — 320 с. — ISBN 966-570-015-4

Книжок у каталозі: 6142
Книжок у електр. бібліотеці: 2795
Усього літератури: 8937
Відвідувачів на сайті: 58
Користувачів у каталозі: 1258

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 66. Хімічна технологія. Хімічна промисловість -> 66. Хімічна технологія. Хімічна промисловість ->

1. Баранов С. Н. Физико-химическая активация углей: Сборник научных трудов. — Киев, 1989. — 140 c.
2. Бережковский М. И. Хранение и транспортирование химических продуктов. — Москва, 1973. — 272 c.
3. Берлент У. Привитые блок-сополимеры. — Москва, 1963. — 220 c.
4. Бурлака В. Г. Рынки нефти и нефтепродуктов в Украине и за рубежом: Монография. — Киев: МНТУ им. академика Юрия Бугая, 2010. — 144 с. — ISBN 978-966-2077-21-6
5. Вольфковича С. И. Практикум по химической технологии. — Москва, 1968. — 349 c.
6. Гавука А. В. Експериментальні дослідження сульфованих бітумів як перспективних рагентів для селективної дії на пласт. — Нафтова і газова промисловість, 2011. — № 3. — С.18-20
7. Гельперина Н. И. Псевдоожижение твердых частиц. — Москва, 1965. — 175 c.
8. Жданова Н. В. Осушка углеводородных газов. — Москва, 1984. — 192 c.
9. Зайцев В. Н. Общая химическая технология. — Москва, 1974. — 264 c.
10. Кюрегян С. К. Эмиссионный спектральный анализ нефтепродуктов. — Москва, 1969. — 282 c.
11. Луценко Н. А. Тампонажные растворы пониженной плоскости. — Москва, 1972. — 144 c.
12. Павлюк Л. І. Перспективи використання сорбентів на основі рослинної сировини для очищення стічних вод від нафтопродуктів. — Нафтова і газова промисловість, 2011. — № 3. — С. 54-56
13. Сарданашвили Г. Примеры и задачи по технологии переработки нефти и газа. — Москва, 1973. — 272 c.
14. Хаимов Г. Я. Применение и транспортирование нефтяных битумов. — Москва, 1968. — 179 c.
15. Черный И. Р. Производство мономеров и сырья для нефтехимического синтеза. — Химия, 1973. — 264 c.
16. Щукин Ю. Г. Промышленные взрывчатые вещества на основе утилизированных боеприпасов. — Москва, 1998. — 319 c.