Міжнародний Науково-технічний Університет

Гендерний розвиток у сіпільстві: конспект. — Київ : Фоліант, 2004. — 351 с. — ISBN 966-8474-22-8

Чеботарьова Л. І., Капустінга О. В. Ділова англіцська мова для економістів: навч. посіб. — Київ : КНЕУ, 2004. — 407 с. — ISBN 966-574-591-3

Ушакова В. Т., Сініцина Н. М. Ділова англійська мова для економістів: навч. посіб. — Київ : КНЕУ, 2004. — 307 с. — ISBN 966-574-557-3

Довгорук Л. Я. Англійська мова. — Київ: [?], 2003. — [?] c.

Котлер Ф. Основы маркетинга. — Москва; Санкт-Петербург; Китев : Вильямс, 2004. — 944 с. — ISBN 5-8459-0088-3

Книжок у каталозі: 6224
Книжок у електр. бібліотеці: 2952
Усього літератури: 9176
Відвідувачів на сайті: 32
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 66. Хімічна технологія. Хімічна промисловість -> 66. Хімічна технологія. Хімічна промисловість ->

1. Баранов С. Н. Физико-химическая активация углей: Сборник научных трудов. — Киев, 1989. — 140 c.
2. Бережковский М. И. Хранение и транспортирование химических продуктов. — Москва, 1973. — 272 c.
3. Берлент У. Привитые блок-сополимеры. — Москва, 1963. — 220 c.
4. Бурлака В. Г. Рынки нефти и нефтепродуктов в Украине и за рубежом: Монография. — Киев: МНТУ им. академика Юрия Бугая, 2010. — 144 с. — ISBN 978-966-2077-21-6
5. Вольфковича С. И. Практикум по химической технологии. — Москва, 1968. — 349 c.
6. Гавука А. В. Експериментальні дослідження сульфованих бітумів як перспективних рагентів для селективної дії на пласт. — Нафтова і газова промисловість, 2011. — № 3. — С.18-20
7. Гельперина Н. И. Псевдоожижение твердых частиц. — Москва, 1965. — 175 c.
8. Жданова Н. В. Осушка углеводородных газов. — Москва, 1984. — 192 c.
9. Зайцев В. Н. Общая химическая технология. — Москва, 1974. — 264 c.
10. Кюрегян С. К. Эмиссионный спектральный анализ нефтепродуктов. — Москва, 1969. — 282 c.
11. Луценко Н. А. Тампонажные растворы пониженной плоскости. — Москва, 1972. — 144 c.
12. Павлюк Л. І. Перспективи використання сорбентів на основі рослинної сировини для очищення стічних вод від нафтопродуктів. — Нафтова і газова промисловість, 2011. — № 3. — С. 54-56
13. Сарданашвили Г. Примеры и задачи по технологии переработки нефти и газа. — Москва, 1973. — 272 c.
14. Хаимов Г. Я. Применение и транспортирование нефтяных битумов. — Москва, 1968. — 179 c.
15. Черный И. Р. Производство мономеров и сырья для нефтехимического синтеза. — Химия, 1973. — 264 c.
16. Щукин Ю. Г. Промышленные взрывчатые вещества на основе утилизированных боеприпасов. — Москва, 1998. — 319 c.