Міжнародний Науково-технічний Університет

Ред. Дзера О. В. Правознавство: Підручник. — Київ: Юрінком Інтер, 2007. — 848 с. — ISBN 978-966-667-275-2

Святокум О. Є. Правознавство: 9 клас : академічний рівень : відповіді на питання білетів. — Харків: Ранок, 2006. — 112 с. — ISBN 966-314-517-Х

Ред. Брисова В. І., Баранова Л. М. Основи римського приватного права: Підручник. — Харків: Право, 2008. — 224 с. — ISBN 978-966-458-019-6

Підопригора О. А. Основи римського приватного права: підручник. — Київ: Вища школа, 1995. — 267 с. — ISBN 5-11-004389-2

Харт Х. Л. А. Концепція права. — Київ: Фарба, 1998. — 231 c. — ISBN 966-7267-30-Х

Книжок у каталозі: 6121
Книжок у електр. бібліотеці: 1906
Усього літератури: 8027
Відвідувачів на сайті: 13
Користувачів у каталозі: 1316

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 66. Хімічна технологія. Хімічна промисловість -> 66. Хімічна технологія. Хімічна промисловість ->

1. Баранов С. Н. Физико-химическая активация углей: Сборник научных трудов. — Киев, 1989. — 140 c.
2. Бережковский М. И. Хранение и транспортирование химических продуктов. — Москва, 1973. — 272 c.
3. Берлент У. Привитые блок-сополимеры. — Москва, 1963. — 220 c.
4. Бурлака В. Г. Рынки нефти и нефтепродуктов в Украине и за рубежом: Монография. — Киев: МНТУ им. академика Юрия Бугая, 2010. — 144 с. — ISBN 978-966-2077-21-6
5. Вольфковича С. И. Практикум по химической технологии. — Москва, 1968. — 349 c.
6. Гавука А. В. Експериментальні дослідження сульфованих бітумів як перспективних рагентів для селективної дії на пласт. — Нафтова і газова промисловість, 2011. — № 3. — С.18-20
7. Гельперина Н. И. Псевдоожижение твердых частиц. — Москва, 1965. — 175 c.
8. Жданова Н. В. Осушка углеводородных газов. — Москва, 1984. — 192 c.
9. Зайцев В. Н. Общая химическая технология. — Москва, 1974. — 264 c.
10. Кюрегян С. К. Эмиссионный спектральный анализ нефтепродуктов. — Москва, 1969. — 282 c.
11. Луценко Н. А. Тампонажные растворы пониженной плоскости. — Москва, 1972. — 144 c.
12. Павлюк Л. І. Перспективи використання сорбентів на основі рослинної сировини для очищення стічних вод від нафтопродуктів. — Нафтова і газова промисловість, 2011. — № 3. — С. 54-56
13. Сарданашвили Г. Примеры и задачи по технологии переработки нефти и газа. — Москва, 1973. — 272 c.
14. Хаимов Г. Я. Применение и транспортирование нефтяных битумов. — Москва, 1968. — 179 c.
15. Черный И. Р. Производство мономеров и сырья для нефтехимического синтеза. — Химия, 1973. — 264 c.
16. Щукин Ю. Г. Промышленные взрывчатые вещества на основе утилизированных боеприпасов. — Москва, 1998. — 319 c.