Міжнародний Науково-технічний Університет

Худолей В. Ю., Пономаренко Т. В., Кісілюк Е. М. Економічна безпека в умовах індустріальної революції 4.0: кейс - Україна: підруч. — Кривий ріг : Видавець ФО-П Чернявський Д.О., 2019. — 300 с. — ISBN 978-617-7553-84-6

Незалежна Україна в координатах сталого розвитку : моногр. — Чернігів : ЧНТУ, 2019. — 770 с. — ISBN 978-617-7571-46-8

Тульчицький Р. В. Детермінанти становлення нового регіоналізму : теорія, методологія, практика : монографія. — Київ : Вид-во "ПП Вишемирський В. С.", 2018. — 404 с.

Даниленко А. С., [та ін.]. Публічне адміністрування : навч. посіб. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 288 с.

Битяк Ю. П., Матюхіна Н. П., Ковтун М. С. Основи публічного адміністрування : навч. посіб. — Харків : Право, 2018. — 172 с. — ISBN 978-966-937-535-3

Книжок у каталозі: 6821
Книжок у електр. бібліотеці: 4127
Усього літератури: 10948
Відвідувачів на сайті: 16
Користувачів у каталозі: 1260

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 6. Прикладні науки -> 62. Техніка в цілому. Машинобудування -> 622. Гірнича справа. Технологія видобування нафти і газу -> 622.3. Добування окремих корисних копалин, руд. порід ->

1. Балакиров Ю. А. Предупреждение и ликвидация загазованности территорий нефтегазопромыслов. — Киев, 1992. — 93 c.
2. Басниев К. С. Разработка месторождений природных газов, содержащих неуглеводородные компоненты для студентов. — Москва, 1986. — 183 c.
3. Белов И. Г. Теория и практика периодического газлифта. — Москва, 1975. — 144 c.
4. Губкина И. М. Теория и практика разработки нефтяных месторождений. — Москва, 1967.
5. Дворецкий П. И. Электромагнитные и гидродинамические методы при освоении нефтегазовых месторождений. — Москва, 1998. — 318 c.
6. Кащанцев В. Е., Гаттенбергер Ю. П. Предупреждение солеобразования при добыче. — Москва, 1985. — 215 c.
7. Козаченко С. В. Технико-экономический уровень и перспективы развития марганцевой промышленности в Украинской ССР и за рубежом. — К, 1970. — 100с.
8. Лысенко В. Д. Проектирование разработки месторождений. — Москва, 1987. — 247 c.
9. Медведев В. Ф. Сбор и подготовка нефти и воды. — Москва, 1986. — 221 c.
10. Сергеев Н. Д. Особенности разработки и эксплуатации месторождений с трещиновато-пористыми коллекторами. — Москва, 1975. — 152 c.
11. Шаповала Н. А. Разработка паспортов управления горным давлением с использованием компьютерной техники. — Донецк, 1998. — 118 c.