Міжнародний Науково-технічний Університет

Конституція України (станом на 20.05.2020). — К.: Центр учбової літератури, 2020. — 66 с.

Конституція України (станом на 07.09.2022). — К.: Алерта, 2022. — 80 с.

За заг. ред. Яковюка І.В. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і відповідях): навч.-довід. посіб. — Х.: Право, 2020. — 126 с.

За ред. Аракеляна М.Р. Міжнародний правовий захист прав людини: навч.-метод. посіб. — Одеса: Фенікс, 2019. — 196 с.

Збірник законодавства та практики Європейського суду з прав людини: практ. посіб. для суддів. — Х.: Право, 2018. — 398 с.

Книжок у каталозі: 3219
Книжок у електр. бібліотеці: 6141
Усього літератури: 9360
Відвідувачів на сайті: 266
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 81. Мовознавство -> 81.25. Теорія перекладу ->

1. James Greenough, Джеймс Гриноф. Words and Their ways in English Speech. — New York: The Macmillan Company, 1961. — 431c/
2. Nikolenko A. G. Translating medicine. English - Ukrainian - Russian: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К.: Книжкове видавництво НАУ, 2006. — 616 с. — ISBN 966-598-339-3
3. Верба Г. Г. Усний переклад з іспанської українською (загальнополітична та суспільна тематика): Навч. пос. — К.: КНУ ім. Т.Шевченка, 2003. — 155с. — ISBN 966-594-426-6
4. Зорівчак Р. П. Фразелогічна одиниця як перекладознавча категорія (Ксерокс). — Львів, 1983. — 172с.
5. Зорівчак Р. П. Реалія і переклад. На матеріалі англомовних перекладів української прози (Ксерокс). — Львів, 1989. — 327с.
6. Кальниченко О. А. Історія перекладу: сучасний стан, моделі та методи. — Х.: Вестник МСУ, 2002. — № 1, Т.5. — С.41-46
7. Карабан В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури: граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми.- 4-е вид., випр. — Вінниця: Нова Книга, 2004. — 576с. — ISBN 966-7890-01-5
8. Посібник-довідник з перекладу англійської наукової і технічної літератури на українську мову. Ч.1 Граматичні труднощі.-2-е вид., випр / В. І. Карабан. — К.-Кременчук, 1999. — Ч.1. — 249с.
9. Карабан В. І. Посібник-довідник з перекладу англійської наукової і технічної літератури на українську мову. Ч.2. Термінологічні і жанрово-стилістичні труднощі. — К.: Кременчук, 1999. — 251с.
10. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Ч.2 Лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні труднощі / В. І. Карабан. — Вінниця: Нова книга, 2001. — Ч. 2. — 303 с. — ISBN 966-95804-2-0
11. Карабан В. І., Борисова О. В., Колодій Б. М. [та ін.] Попередження інтерференції мови оригіналу в перекладі (вибрані граматичні та лексичні проблеми перекладу з української мови на англійську): Навч. пос./ За ред. Карабана В.І. — Вінниця: Нова Книга, 2003. — 208с. — ISBN 966-7890-52-Х
12. Карабан В. Теорія і практика перекладу з української мови на англійську мову: Посібник-довідник: Навч. посіб. зі спец. "Переклад". — Вінниця: Нова Книга, 2003. — 608 с. — ISBN 966-7890-51-1
13. Коптілов В. Теорія і практика перекладу: навч. посіб. — Київ : Юніверс, 2002. — 280 с. — ISBN 966-7305-65-1
14. Корунець І. В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад): Підручник. — Вінниця: Нова книга, 2002. — 448 с. — ISBN 966-95804-0-4
15. Корунець І. В., Терех О. І. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад): Підруч. — Вінниця: Нова Книга, 2000. — 448 с. — ISBN 966-95804-0-4
16. Корунець І. В., Терех О. І. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад): Підруч. — Вінниця: Нова Книга, 2001. — 448 с. — ISBN 966-95804-0-4
17. Максименко О. В. Усний переклад: теорія, вправи, тексти (французька мова): Навч. пос. — Вінниця: Нова Книга, 2008. — 168с. — ISBN 978-966-382-136-8
18. Нестеренко Н. М., Лисенко К. В. A Course in Interpreting and Translation. — Вінниця: Нова книга, 2004. — 240с. — ISBN 966-7890-92-9
19. Ніколенко А. Г., Пожидаєва І. В., Гудманян А. Г. Практикум з перекладу медичної літератури. — К.: МНТУ ім. Ю. Бугая, 2007. — 256с.
20. Ребрій О. В., Черноватий, Карабан. Перекладацький скоропис: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., що навчаються за спец. "Переклад". — Вінниця: Поділля-2000, 2002. — 110 с. — ISBN 966-8213-03-3