Міжнародний Науково-технічний Університет

Мушак Н. Б., Муравйов В. І. Міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав людини в європейських міжнародних організаціях: монографія. — Київ: Ліра-К, 2014. — 192 с. — ISBN 978-966-2609-57-8

Сироїд Т. Л., Гавриленко О. А., Фоміна Л. О. Міжнародне публічне право, міжнародний захист прав людини: посіб. для підгот. до ЗНО. — Харків: Право, 2020. — 494 с. — ISBN 978-966-973-951-1

за заг. ред. Яковюка І. В. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і відповідях): навч.-довід. посіб. — Харків: Право, 2020. — 126 с. — ISBN 978-966-937-864-4

Лебідь В. І. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: навч. посіб. — Київ: Правова Єдність, 2018. — 36 с. — ISBN 978-617-7191-09-3

Збірник рішень у справах про заборону катувань чи нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання. — Харків: Право, 2020. — 842 с. — ISBN 978-966-937-868-2

Книжок у каталозі: 6811
Книжок у електр. бібліотеці: 3833
Усього літератури: 10644
Відвідувачів на сайті: 31
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 33. Економічні науки -> 330.101. Економічна теорія, довідники, підручники ->

1. Шевелева С. А. English оп Economics: Английский для экономистов: Учеб. пособие для вузов. — М.:Культура и спорт ЮНИТИ, 1998. — 375 c. — ISBN 5-85178-059-2
2. Соневицький Р. Базова економ.,фінанс. та діл. термінологія:Англо-укр. словник. — Тернопіль.:"Збруч", 2001. — 334 c. — ISBN 966-528-150-Х
3. Мачерний С. В., Фомішин С. В. Державний іспит бакалавра з економічної теорії: питання та відповіді:Навчальний посібник. — Херсон : Дніпро, 2003. — 297 c.
4. Калина А. В., Осокина В. В. Економическая теория и практика хозайствевования: Учебник 2-е вид. — К.:МАУП, 1998. — 308 c.
5. Мишкін Ф. С. Економіка грошей, банківської справи і фвнансових ринків. — Київ : Основи, 1998. — 963 с. — ISBN 966-500-150-7
6. Самуельсон П., Лищишин О. Економіка: підручник. — Львів: Свiт, 1993. — 493 с. — ISBN 5-8326-0007-X
7. Мочерний С. В. Економічна енциклопедія. У 3-х т. — К.:Академія, 2000. — 864 c.
8. Мочерний С. В. Економічна енциклопедія.У 3-х т. — К.:Академія, 2001. — 848 c.
9. Мочерний С. В. Економічна енциклопедія.У 3-х т. — К.:Академія, 2002. — 952 c.
10. Беркита К. Ф. Економічна статистика:Навч.посіб. — К.:ВД"Професіонал", 2004. — 208 c.
11. Моторина Р. М. Економічна статистика:Навч.посіб для студентів. — К.:КНЕУ, 2006. — 362 c.
12. Економічна теорія: Мікроекономіка Кн. 2: Навч. посіб. у 2 кн / З. Г. Ватаманюк. — Київ: Заповіт, 1997. — 278 с. — ISBN 966-7272-15-Х
13. Мочерний С. В. Економічна теорія: Посібник для студ. вищих закладів освіти. — Київ: Академія, 1999. — 592 с. — ISBN 966-580-045-0
14. Економічна теорія. Макроекономіка Кн. 1: Навч. посіб у 2 кн / З. Г. Ватаманюк. — Київ: Заповіт, 1997. — 406 с. — ISBN 966-7272-13-3
15. Осовська Г. В., Юшкевич О. О., Завадський Й. С. Економічний словник. — К.:Кондор, 2007. — 358 c. — ISBN 966-351-131-1
16. Радіонової І. Ф. Загальна економіка.: Текст: підруч. — Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2002. — 384 с. — ISBN 966-8119-00-2
17. Олейник А. Н. Институциональная экономика: Учебн.пособие. — М.:ИНФРА-М, 2000. — 416 с. — ISBN 5-16-000181-6
18. Івахненко В. М. Курс економічного аналізу: навч. посібник. — Київ: Знання-Прес, 2000. — 207 с. — ISBN 966-620-019-8
19. Золотов М. В., Кузин С. Г., Кутепов. Менеджмент и экономика физической культуры и спорта. — М.:Издательський центр "Академия", 2004. — 432 c.
20. Микро-, макроэкономика: Практикум. — Санкт-Петербург: ЛитераПлюс, 1998. — 508 с. — ISBN 5-88770-016-5