Міжнародний Науково-технічний Університет

За заг. ред.Бутка М.П. Стратегічний менеджмент в умовах посилення інтеграційних процесів: підручник. — Київ: Вид-во "Центр учбової літератури", 2021. — 344 с. — ISBN 978-611-01-2482-9

Гринчуцький В. І., Карапетян Е. Т., Погріщук Б. В. Економіка підприємства: навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 304 с. — ISBN 978-966-364-0058-8

Уклад. Скляр С.С. Унікальна збірка 2007. Кращі учнівські твори. 5-11 класи. — Х.: Торсінг ПЛЮС, 2006. — 752 с. — ISBN 966-404-216-1

Косенко Н. Я., Вакуленко Т. М. Як правильно говорити українською: практ. посіб. — Харків: Книжковий Клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2007. — 240 с. — ISBN 978-966-343-583-1

Шевнюк О. Л. Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2003. — 277 с. — ISBN 966-7767-79-5

Книжок у каталозі: 6889
Книжок у електр. бібліотеці: 5839
Усього літератури: 12728
Відвідувачів на сайті: 56
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 81. Мовознавство -> 81’36. Граматика ->

1. Alexander L. G. Longman Aduanced Grammar:Reference and Practice. — Longman, 2003. — 304c/ — ISBN 0-582-07978-0
2. Ganshina By M, Vasilevskaya N. English Grammar. — M: Foregn Languages Publishing House, 1953. — 472с.
3. Heidermann Werner. Dictate horen-schreiben-korrigiren. — Max Heueber Verlag, 2002. — 80 c. — ISBN 3-19-017460-1(Buch)
4. Hewings Martin. Advanced Grammar in Use. A self-study reference and practice book for advanced learners of English. — Gambridge University Press, 2002. — 340с. — ISBN 0- 521- 49868 -6
5. Krutikov Y. A., Kuzmina I. S., Rabinovich Kh. V. EXERCISES IN MODERN ENGLISH GRAMMAR (Ксерокс). — М.: Высшая школа, 1971. — 247с.
6. Murphy Raymond. Essential Grammar in Use. — Gambridge University Press, 1993. — 260c. — ISBN 0 521 35770 5
7. Murphy Raymond. Essential Grammar in Use. — Gambridge University Press, 1998. — 260c. — ISBN 0 521 35770 5
8. Murphy Raymond. Essential Grammar in Use. — Gambridge University Press, 1988. — 320с. — ISBN 0 521 28723 5
9. Ronald E. Feare. Practice with Idioms. — New York: Oxford University Press, 1980. — 170c. — ISBN 0-19-502782-5
10. Schmitt Dreyer. Совершенствуем знание немецкого языка.Грамматика с упражнениями и ключами.-2-е издание./Рус.редакция О.В.Петренко. — К.: Методика, 2000. — 336 с. — ISBN 966-7269-18-3
11. Skorocnod’ko E .F. Semantische Relationen in der Lexik und in Texten. — Bochum: Studienverlag Brochmeyer, 1981. — 218 c. — ISBN 3-88339-171-9
12. Адмони В. Г. Строй современного немецкого языка.-2-е изд. — Москва-Ленинград:Издательство Просвещение, 1966. — 284с.
13. Алиева С. К. Грамматика немецкого языка в таблицах,схемах,рисунках.Изд.третье, исправл. — М.: Лист, 2001. — 96с. — ISBN 5-87109-055-9
14. Арутюнова Н. Д. Предложение и его смысл.Логико-семантические проблемы. — М.: Наука, 1976. — 383 с.
15. Бармина Л. А. Практикум по английскому языку: артикли: Учебное пособие для вузов. — Москва: Астрель, 2004. — 190, [1] с. — ISBN 5-17-001365-5 (АСТ)
16. Бархударов Л. С., Штеллинг Д. А. Грамматика английского языка. — М.:Изд-во литературы на иностранных языках, 1960. — 420с.
17. Білинський М. Е. Синоніміка англійського дієслова: Словник семантичних відстаней.. — Львів: ЛДУ ім.Івана Франка, 1999. — 382 с. — ISBN 966-613-019-Х
18. Білієнко Л. Б. Вживання граматичних структур в американському та канадському варіантах англійської мови для студентів І курсу Міжнародного науково-технічного університету. Ч.1. — К.: МНТУ ім. Ю. Бугая, 1996. — 98с.
19. Блинова С. И., Синицкая Е. И., Чарекова Е. П. [и др.] Практика английского языка: Сб. упражнений по грамматике. — Спб.: Союз, 1999. — 384 с. — ISBN 5-94033-098-3
20. Верба Г. В. Граматика сучасної англійської мови: Довідник. — К.: Логос, 2001. — 352 с. — ISBN 996-509-001-1