Міжнародний Науково-технічний Університет

Антипов В. І. Кримінальний кодекс України в контексті міжнародного права та практики Європейського суду з прав людини: правові норми, судова практика, науково-практичний коментар. — Харків : Право, 2019. — 1200 с. — ISBN 978-966-937-621-3

Сироїд Т. Л., Фоміна Л. О. Міжнародний захист прав людини: навч. посіб. — Харків : Право, 2019. — 310 с. — ISBN 978-966-937-614-5

Сердюк О. В. Теорія та практика застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: компендіум. — Харків: Право, 2017. — 372, [1] с. — ISBN 978-966-937-296-3

Сердюк О. В., Яковюк І. В. Теорія та практика застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: компендіум. — Харків : Право, 2019. — 404 с. — ISBN 978-966-937-531-5

Мушак Н. Б., Муравйов В. І. Міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав людини в європейських міжнародних організаціях: монографія. — Київ: Ліра-К, 2014. — 192 с. — ISBN 978-966-2609-57-8

Книжок у каталозі: 6815
Книжок у електр. бібліотеці: 3998
Усього літератури: 10813
Відвідувачів на сайті: 45
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 6. Прикладні науки -> 60. Загальні питання прикладних наук. Інженерна справа. ->

1. Аксенов А. Ф. Трение и изнашивание металлов в углеводородных жидкостях. — М.:Машиностроение, 1977. — 152 c.
2. Бугай Ю. М., Огородніков П. І. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів по виконанню розрахунково-графічної роботи з "Опору матеріалів" для всіх форм навчання. — К.:МНТУ, 1998. — 29 c.
3. Бугай Ю. М., Огородніков П. І., Сверида Б. В. Лекції з опору матеріалів . Навч.посіб. — К.:МНТУ, 2003. — 468 c.
4. Веденкин С. Г. Коррозия и защита металлов:Раздел 2.Коррозионные свойства металлов и сплавов. — М.:Металлургиздат, 1952. — 78 c.
5. Головко Д. Б., Скрипник Ю. О. Методи і засоби частотно-дисперсійного аналізу речовин та матеріалів:Фізичні основи. — К.:ФАДА,ЛТД, 2000. — 200 c.
6. Дизенко Е. И. Противокоррозионная защита трубопроводов и резервуаров:Учебник. — М.:Недра, 1978. — 199 c.
7. Михайлюк В. О. Цивільна безпека: Навчальний посібник для вузів. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 158 с. — ISBN 978-966-364-684-8
8. Огородніков П. І., Пакриш О. Методичні вказівки, щодо самостійної підготовки до виконня розрахунково-проектуальної робіт по темі "Розрахунок балки на пружній основі" по курсу "Опір матеріалів", для студ. спец. "Навтогазова інженерія". — К.:МНТУ, 2000. — 35 c.
9. Огородніков П. І., Сверида Б. В. Методичні вказівки з курсу "Опір матеріалів."Частина 1. — К.:МНТУ, 2000. — 101 c.
10. Огородніков П. І., Сверида Б. В. Методичні вказівки з курсу "Опір матеріалів.". — К.:МНТУ, 2000. — 90 c.
11. Пруднікова З. Г. Матеріалізнавство.Курс лекцій з дисципліни "Основи матеріалознавства". 2006.
12. Рачев Х., Стефанова С. Справочник по коррозии. — М.:Мир, 1982. — 520 c.
13. Світлицький В. М., Ягодовський С. І. Поточний та капітальний ремонт сведловин. — К.:Логос, 2001. — 344 c.
14. Туфанов Д. Г. Коррозионная стойкость нержавеющих сталей и чистых металлов:Справочник 3-е изд. Доп.и перераб. — М.:Металлургия, 1973. — 352 c.
15. Хрущов М. М. Трение и изнашивание при высоких температурах. — К.:Наука, 1973. — 155 c.
16. Чехов А. П. Коррозионная стойкость материалов:Справочник. — Днепропетровск:Промінь, 1980. — 190 c.
17. Опір матеріалів:Конспект лекцій. — К.:МНТУ, 2000. — 219 c.
18. Коррозия металлов:Термины.ГОСТ 5272-68.Издание официальное. 1971. — 25 c.
19. Енергетична безпека Європи.Погляд у XXI ст.Праці. 22-25 травня. — Київ, 2001. — 239 c.
20. Паливно-енергетичний комплекс України на порозі третього тисячоліття. — К.:Українські енциклопедичні знання, 2001. — 400 c.