Міжнародний Науково-технічний Університет

Антипов В. І. Кримінальний кодекс України в контексті міжнародного права та практики Європейського суду з прав людини: правові норми, судова практика, науково-практичний коментар. — Харків : Право, 2019. — 1200 с. — ISBN 978-966-937-621-3

Сироїд Т. Л., Фоміна Л. О. Міжнародний захист прав людини: навч. посіб. — Харків : Право, 2019. — 310 с. — ISBN 978-966-937-614-5

Сердюк О. В. Теорія та практика застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: компендіум. — Харків: Право, 2017. — 372, [1] с. — ISBN 978-966-937-296-3

Сердюк О. В., Яковюк І. В. Теорія та практика застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: компендіум. — Харків : Право, 2019. — 404 с. — ISBN 978-966-937-531-5

Мушак Н. Б., Муравйов В. І. Міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав людини в європейських міжнародних організаціях: монографія. — Київ: Ліра-К, 2014. — 192 с. — ISBN 978-966-2609-57-8

Книжок у каталозі: 6815
Книжок у електр. бібліотеці: 4006
Усього літератури: 10821
Відвідувачів на сайті: 28
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 81. Мовознавство -> 811.134.2. Іспанська мова ->

1. Aubert B. Coicidences Suivi de Rigos Mortis. — Editions du Seuil, 1997. — 140 c. — ISBN 2-02-050842-7
2. Nassi J. Robert. Review text in Spanish first year. 1972. — 376с.
3. Верба Г. Г. Усний переклад з іспанської українською (загальнополітична та суспільна тематика): Навч. пос. — К.: КНУ ім. Т.Шевченка, 2003. — 155с. — ISBN 966-594-426-6
4. Гойтисоло Х. Чанка:Повесть. — М.:ОАО Издательство "Радуга", 2001. — 128 с. — ISBN 5-05-005338-2
5. Дышлевая И. А. Курс испанского языка для начинающих: Учеб. пособие для вузов. — СПб.: Союз, 2004. — 315, [1] с. — ISBN 5-94033-024-Х
6. Загорская Н. В., Курчаткина Н. Н., Нарумов Б. П. Большой испанско-русский словарь: более 150000 слов, словосочетаний и выражений/ Под ред. Б.П.Нарумова.- 8-е изд. — М.: Рус. яз. Медиа, 2007. — 828, [2] с. — ISBN 978-5-9576-0339-9
7. Кенигбаур К. Р. Испанский за 30 дней: Компакт-курс с аудиокассетой. — К.: Методика, 1998. — 288 с. — ISBN 966-7269-11-6
8. Кортасар Х. 62/Модель для сборки:Кн.для чтения на испанском языке. — СПб:Антология,КАРО, 2005. — 320 с. — ISBN 5-89815-507-4
9. Родригес-Данилевская Е. И. Учебник испанского языка: Практ. курс для начинающих. — М.: Юрайт, 2000. — 412 с. — ISBN 5-88711-028-7
10. Чичин А. В. Испанский язык. Основной курс. — М.: Московский Лицей, 2003. — 320с. — ISBN 5-7611-0308-7
11. Шишков В. В. Специфика испанского терминообразования в области биохимии: Автореф. дис. — К.: КГУ им. Т.Шевченка, 1987. — 18с.
12. Учебник Лингвострановедение Испании. Ч.1 (Ксерокс). — М.: МГУ им. Ломоносова, 1992. — 145с.
13. Практикум з порівняльної стилістики іспанської та української мов (функціональні стилі в текстах)/ Упор. З.О.Гетьман. — К.: КНУ ім. Т.Шевченка, 2002. — 85с.
14. Необыкновенное чудо:Рассказы латино-американских писателей /Адаптация,комментарий и словарь Б.Я.Сидорина и М.Н.Деева. — М.: Высшая школа, 1968. — 95 с.