Міжнародний Науково-технічний Університет

Худолей В. Ю., Пономаренко Т. В., Кісілюк Е. М. Економічна безпека в умовах індустріальної революції 4.0: кейс - Україна: підруч. — Кривий ріг : Видавець ФО-П Чернявський Д.О., 2019. — 300 с. — ISBN 978-617-7553-84-6

Незалежна Україна в координатах сталого розвитку : моногр. — Чернігів : ЧНТУ, 2019. — 770 с. — ISBN 978-617-7571-46-8

Тульчицький Р. В. Детермінанти становлення нового регіоналізму : теорія, методологія, практика : монографія. — Київ : Вид-во "ПП Вишемирський В. С.", 2018. — 404 с.

Даниленко А. С., [та ін.]. Публічне адміністрування : навч. посіб. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 288 с.

Битяк Ю. П., Матюхіна Н. П., Ковтун М. С. Основи публічного адміністрування : навч. посіб. — Харків : Право, 2018. — 172 с. — ISBN 978-966-937-535-3

Книжок у каталозі: 6821
Книжок у електр. бібліотеці: 4127
Усього літератури: 10948
Відвідувачів на сайті: 79
Користувачів у каталозі: 1260

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 81. Мовознавство -> 811.134.2. Іспанська мова ->

1. Aubert B. Coicidences Suivi de Rigos Mortis. — Editions du Seuil, 1997. — 140 c. — ISBN 2-02-050842-7
2. Nassi J. Robert. Review text in Spanish first year. 1972. — 376с.
3. Верба Г. Г. Усний переклад з іспанської українською (загальнополітична та суспільна тематика): Навч. пос. — К.: КНУ ім. Т.Шевченка, 2003. — 155с. — ISBN 966-594-426-6
4. Гойтисоло Х. Чанка:Повесть. — М.:ОАО Издательство "Радуга", 2001. — 128 с. — ISBN 5-05-005338-2
5. Дышлевая И. А. Курс испанского языка для начинающих: Учеб. пособие для вузов. — СПб.: Союз, 2004. — 315, [1] с. — ISBN 5-94033-024-Х
6. Загорская Н. В., Курчаткина Н. Н., Нарумов Б. П. Большой испанско-русский словарь: более 150000 слов, словосочетаний и выражений/ Под ред. Б.П.Нарумова.- 8-е изд. — М.: Рус. яз. Медиа, 2007. — 828, [2] с. — ISBN 978-5-9576-0339-9
7. Кенигбаур К. Р. Испанский за 30 дней: Компакт-курс с аудиокассетой. — К.: Методика, 1998. — 288 с. — ISBN 966-7269-11-6
8. Кортасар Х. 62/Модель для сборки:Кн.для чтения на испанском языке. — СПб:Антология,КАРО, 2005. — 320 с. — ISBN 5-89815-507-4
9. Родригес-Данилевская Е. И. Учебник испанского языка: Практ. курс для начинающих. — М.: Юрайт, 2000. — 412 с. — ISBN 5-88711-028-7
10. Чичин А. В. Испанский язык. Основной курс. — М.: Московский Лицей, 2003. — 320с. — ISBN 5-7611-0308-7
11. Шишков В. В. Специфика испанского терминообразования в области биохимии: Автореф. дис. — К.: КГУ им. Т.Шевченка, 1987. — 18с.
12. Учебник Лингвострановедение Испании. Ч.1 (Ксерокс). — М.: МГУ им. Ломоносова, 1992. — 145с.
13. Практикум з порівняльної стилістики іспанської та української мов (функціональні стилі в текстах)/ Упор. З.О.Гетьман. — К.: КНУ ім. Т.Шевченка, 2002. — 85с.
14. Необыкновенное чудо:Рассказы латино-американских писателей /Адаптация,комментарий и словарь Б.Я.Сидорина и М.Н.Деева. — М.: Высшая школа, 1968. — 95 с.