Міжнародний Науково-технічний Університет

Безручко Ю. В. Огляд стану адаптації законодавства України до acquis communautaire. — К.: ТОВ "Ніка-Прінт", 2006. — 516 с.

Вінник О. М. Огляд стану адаптації законодавства України до acquis communautaire. — К.: ВД"Професіонал", 2007. — 544 с.

Безродний Є. Ф. Світова класична думка про державу і право: навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 1999. — 400 с.

Шульженко Ф. П. Історія політичних і правових вчень. — К.: Юрінком Інтер, 1999. — 304 с.

Дігтяр П. А. Історія держави і права України: навч. посіб. — К.: МНТУ, 1997. — 212 с.

Книжок у каталозі: 3205
Книжок у електр. бібліотеці: 5950
Усього літератури: 9155
Відвідувачів на сайті: 19
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 65. Менеджмент. Організація виробництва -> 65.015. Економічний аналіз ->

1. Грабовецький Б. Є. Економічний аналіз: навч. посіб. — К.: "Центр учбової літератури", 2009. — 256 с. — ISBN 978-966-364-922-1
2. Костенко Т. Д., Підгора Є. О., Рижиков В. С. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства: навч. посіб. — К.: "Центр учбової літератури", 2007. — 400 с. — ISBN 978-966-364-452-3
3. Мец В. О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: навч. посіб. — К.: Вища шк., 2003. — 278 с. — ISBN 966-642-133-Х
4. Приймак В. І. Математичні методи економічного аналізу: навч. посіб. — К.: "Центр учбової літератури", 2009. — 296 с. — ISBN 978-966-364-847-7
5. Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства: навч. посіб. — К.: Знання, 2005. — 662 с. — ISBN 966-346-043-1
6. Цигилик І. І., Кропельницька С. О., Мозіль О. І. Економічний аналіз господарської діяльності підприємства: опорний конспект лекцій. — К.: Центр навчальної літератури, 2004. — 99 с. — ISBN 966-8365-21-6