Міжнародний Науково-технічний Університет

За заг. ред.Бутка М.П. Стратегічний менеджмент в умовах посилення інтеграційних процесів: підручник. — Київ: Вид-во "Центр учбової літератури", 2021. — 344 с. — ISBN 978-611-01-2482-9

Гринчуцький В. І., Карапетян Е. Т., Погріщук Б. В. Економіка підприємства: навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 304 с. — ISBN 978-966-364-0058-8

Уклад. Скляр С.С. Унікальна збірка 2007. Кращі учнівські твори. 5-11 класи. — Х.: Торсінг ПЛЮС, 2006. — 752 с. — ISBN 966-404-216-1

Косенко Н. Я., Вакуленко Т. М. Як правильно говорити українською: практ. посіб. — Харків: Книжковий Клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2007. — 240 с. — ISBN 978-966-343-583-1

Шевнюк О. Л. Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2003. — 277 с. — ISBN 966-7767-79-5

Книжок у каталозі: 6889
Книжок у електр. бібліотеці: 5839
Усього літератури: 12728
Відвідувачів на сайті: 58
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 65. Менеджмент. Організація виробництва -> 65.015. Економічний аналіз ->

1. Бабець Є. К., Горлов М. І., Жуков С. О. [та ін.] Теорія економічного аналізу: навч. посіб. — К.: ВД"Професіонал", 2007. — 384 с. — ISBN 966-370-043-2
2. Грабовецький Б. Є. Економічний аналіз: навч. посіб. — К.: "Центр учбової літератури", 2009. — 256 с. — ISBN 978-966-364-922-1
3. Івахненко В. М. Курс економічного аналізу:Навч.-метод посіб. для самост.вивч дисцип. — К.:КНЕУ, 2006. — 263 с.. — ISBN 966-574-024-5
4. Ковалев В. В., Волкова О. Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник. — М.: ПБОЮЛ М.А. Захаров, 2001. — 424 с. — ISBN 5-94569-007-4
5. Костенко Т. Д., Підгора Є. О., Рижиков В. С. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства: навч. посіб. — К.: "Центр учбової літератури", 2007. — 400 с. — ISBN 978-966-364-452-3
6. Мец В. О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: навч. посіб. — К.: Вища шк., 2003. — 278 с. — ISBN 966-642-133-Х
7. Приймак В. І. Математичні методи економічного аналізу: навч. посіб. — К.: "Центр учбової літератури", 2009. — 296 с. — ISBN 978-966-364-847-7
8. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия:Учебник. — М.:ИНФРА, 2002. — 336 c.
9. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия:Учебник. — Москва: ИНФРА-М, 2002. — 336 c.
10. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деяельности предприятия: учеб. пособ. — Мн.: Новое знание, 2001. — 704 с. — ISBN 985-6516-73-0
11. Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства: навч. посіб. — К.: Знання, 2005. — 662 с. — ISBN 966-346-043-1
12. Тарасенко Н. В. Економічний аналіз: Практикум : навчальний посібник для студ. економіч. спец. вищ. навч. закладів. — Львів: Новий світ - 2000, 2006. — 280 с. — ISBN 966-7827-86-0
13. Цигилик І. І., Кропельницька С. О., Мозіль О. І. Економічний аналіз господарської діяльності підприємства: опорний конспект лекцій. — К.: Центр навчальної літератури, 2004. — 99 с. — ISBN 966-8365-21-6
14. Чумаченко М. Економічний аналіз:Навч посіб. — Київ:КНЕУ, 2003. — 556 c. — ISBN 966-574-416-Х