Міжнародний Науково-технічний Університет

За заг. ред.Бутка М.П. Стратегічний менеджмент в умовах посилення інтеграційних процесів: підручник. — Київ: Вид-во "Центр учбової літератури", 2021. — 344 с. — ISBN 978-611-01-2482-9

Гринчуцький В. І., Карапетян Е. Т., Погріщук Б. В. Економіка підприємства: навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 304 с. — ISBN 978-966-364-0058-8

Уклад. Скляр С.С. Унікальна збірка 2007. Кращі учнівські твори. 5-11 класи. — Х.: Торсінг ПЛЮС, 2006. — 752 с. — ISBN 966-404-216-1

Косенко Н. Я., Вакуленко Т. М. Як правильно говорити українською: практ. посіб. — Харків: Книжковий Клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2007. — 240 с. — ISBN 978-966-343-583-1

Шевнюк О. Л. Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2003. — 277 с. — ISBN 966-7767-79-5

Книжок у каталозі: 6889
Книжок у електр. бібліотеці: 5809
Усього літератури: 12698
Відвідувачів на сайті: 58
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 54. Хімія -> 541. Хімія. Кристалографія. Мінералогія ->

1. Андорющенко Ф. К., Орехова В. В. Теоретическая электрохимия.Учеб.пособие для вузов. — К.:Вища школа, 1979. — 168 c.
2. Басов В. П., Родіонов В. М. Хімія:Навч.посіб 5-е вид. — К.:Каравела, 2005. — 320 c.
3. Белоусов В. П. Тепловые свойства растворов неэлектролитов. — Ленинград, 1981. — 264 c.
4. Бенсон С. Термохимическая кинетика. — М.:Мир, 1971. — 306 c.
5. Берка Я., Вултерин, Зыка. Новые редокс-методы в аналитической химии. — М.:Химия, 1968. — 318 c.
6. Бизов В. Ф., Трощенко В. М. Кристалографія,мінерологія і петрографія Підр.для студ.вищиз навч.заклад. — Кривий Ріг:Мінерал, 2000. — 121 c.
7. Бизов В. Ф., Трощенко В. М. Кристалографія,мінерологія і петрографія Підр.для студ.вищиз навч.заклад. — Кривий Ріг:Мінарал, 2000. — 121 c.
8. Буракова Т. Н. Кристалооптические константы и их использование в микрохимическом анализе. — Ленинград, 1964. — 129 c.
9. Буринськая Н. Н. Основные классы неорганических соединений. 1995.
10. Вахирев Д. А., Шушунова А. Ф. Руководство по газовой хромографии. — К.:Вища школа, 1975. — 302 c.
11. Гаврусейко Н. П. Сборник самостоятельних и контрольных работ по химии. — Минск.:Нар.света, 1983. — 128 c.
12. Городыський А. В. Вольтамперометрия:Кинетика стационар электролиза. — К.:Наукова думка, 1998. — 176 c.
13. Гутман В. Химия координационных соединений в неводных растворах. — М.:Мир, 1971.
14. Гюнтер Х. Введение в курс спектроскопии ЯРМ. — М.:Мир, 1984. — 478 c.
15. Давыдова С. Л. Удивительные макроциклы. — Ленинград, 1989. — 72 c.
16. Желібов Є. П., Зацарний В. В. Безпека життєдіяльності:Підручник. — К.:Каравела, 2007. — 288 c.
17. Калюжный В. А. Геохимия и термобарометрия эндрогенных флюидов. — К.:Наукова думка, 1988. — 152 c.
18. Кияк Б. Р. Фундаментальні орієнтири науки (фон):Хімія та наукові основи перспективних технологій. — К.:ВД"Академперіодика", 2005. — 405 c.
19. Коршунов Б. Г. Задачник по общей химии для металургов. — Москва, 1977. — 255 c.
20. Кузьменко Н. І. Хімія:Конспект лекцій. — К.:МНТУ, 1995. — 171 c.