Міжнародний Науково-технічний Університет

Замлинський В. А. Венчурне інвестування суб’єктів аграрного виробництва: науково-методичний аспект: монографія. — Одеса: Прес-кур’єр, 2016. — 344 с. — ISBN 978-966-2512-82-3

Кононенко С. В. Форми політологічного розуміння міжнародних відносин: монографія. — Київ, 2012. — 899 с. — ISBN 978-966-02-6197-6

Потелло Н. Я. Українська мова і ділове мовлення: підручник. — Київ: МАУП, 1999. — 248 с. — ISBN 5-86926-121-Х

Палеха Ю. І. Управлінське документування: навч. посіб. : у 2 ч. — Київ: Вид-во Європейського ун-ту, 2003. — 283 с. — ISBN 966-7942-42-2

Волкотруб Г. Й. Українська ділова мова: Практикум. — Київ: МАУП, 2007. — 156 с. — ISBN 978-966-608-794-5

Книжок у каталозі: 5881
Книжок у електр. бібліотеці: 1931
Усього літератури: 7812
Виданої літератури: 0
Відвідувачів на сайті: 74
Користувачів у каталозі: 1307

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 33. Економічні науки -> 338.2. Економічна політика ->

1. Агатонова Л. Г., Рога О. В. Підготовка бізнес-плану:Практикум. — К.:Т-во "Знання", 1999. — 158 c.
2. Анатолій Г. Поступ у майбутнє. — К.:Основи, 1999. — 220 c.
3. Беляєв О. Економічна політика:Навч.посіб. — К.:КНЕУ, 2006. — 288 c.
4. Галагер Р. Власне мале підприємство-це просто. — Львів:Сейбр-Світло, 1995. — 176 c.
5. Галіцин В. К. Ефективне використання активної частини основних фондів. — К.:Український фінансово-економічний інститут, 2003. — 178 c.
6. Гальчинський А. С. Обраним шляхом. — К.:Либідь, 1999. — 64 c.
7. Гезліт, Генрі. Економіка в одній лекції. — Львів:Сейбр-Світло, 1995. — 166 c.
8. Гетало В. П. Бізнес-планування: Навч. пос. — К.: ВД "Професіонал", 2008. — 240с. — ISBN 978-966-370-087-8
9. Гінгстон П. Найкращий посібник з малого бізнесу:Практичні поради. — Львів:Сейбр-Світло, 1995. — 176 c.
10. Головко Т. В., Сагова С. В. Стратегічний аналіз:Навч.метод.посіб для самост вивч.дисципліни. — К.:КНЕУ, 2002. — 198 c.
11. Гордієнко П. Л. Стратегічний аналіз: Навчальний посіб. — К.:Алерта, 2006. — 404 c.
12. Феноменологічні альтернативи економічного зростання України: Монографія. У 2 тт. Т.1 / Б. М. Данилишин, В. В. Микитенко. — К.: ЗАТ, 2008. — 336с. — ISBN 966-8939-28-Х
13. Макросистемна еволюція української економіки: Монографія. У 2 тт.- Т.2 / Б. М. Данилишин, В. В. Микитенко. — К.: ЗАТ, 2008. — 210с. — ISBN 966-8939-28-Х
14. Дем’янко, Мсергій, Іванович. Власність на виробничі ресурси і формування собівартості продукції в сільському господарстві. — К.:МНТУ, 1996. — 159 c.
15. Донець Л. І. Економічна безпека підприємства: навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 240 с. — ISBN 978-966-364-685-5
16. Дорошук Г.А., Дащенко Н.М. Антикризове управління підприємством: теорія та практика: Навч. пос.. — Львів: Новий Світ-2000, 2010. — 332 с. — ISBN 978-966-418-113-3
17. Жаліла Я. А. Малий і середній бізнес у пошуках місцях в стратегії економічного зростання в Україні. — К.:Альтерпрес, 2002. — 118 c.
18. Збожна О. М. Основи технології:Навч.посіб. — Тернопіль:Карт-бланш, 2002. — 486 c.
19. Отечественный и зарубежный опыт. Современная практика и документация. Вып. 1 / Л. Н. Иванов. — Москва: Финансы и статистика, 1997. — 296 с. — ISBN 5-279-01822-8
20. Ігнатьєва І. А., Микитенко В. В. Формування потенціалу соціально-економічних та організаційних змін: [монографія]. — К.: [Вишнемирський В. С.], 2010. — 694 с. — ISBN 978-966-8912-52-8