Міжнародний Науково-технічний Університет

Каррі Д. П. Конституція Сполучених Штатів Америки: посібник для всіх. — К.: Веселка, 1993. — 192 с.

Ріяка В. О. Конституційне право зарубіжних країн: навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 512 с.

Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн. — К.: Юрінком Інтер, 2010. — 464 с.

Упоряд.: Коліушко І. Реформа публічної адміністрації в Україні. Проекти концепції та законів. — Київ, 2005. — 192 с. — ISBN 966-96609-0-4

Вовк Т. В., Перемот С. В. Система конкурентного законодавства Європейського Союзу. Правове регулювання правил конкуренції в Україні. Шляхи адаптації законодавства України. — Київ: РВА "Тріумф", 2006. — 416 с.

Книжок у каталозі: 7007
Книжок у електр. бібліотеці: 5869
Усього літератури: 12876
Відвідувачів на сайті: 105
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 33. Економічні науки -> 338.2. Економічна політика ->

1. Khudolei V., Ponomarenko T. Development of the innovative environmental and economic system in Ukraine : collective monograph. — Prague : OKTAN PRINT s.r.o., 2019. — 496 p. — ISBN 978-80-907267-8-9
2. Анатолій Г. Поступ у майбутнє. — К.:Основи, 1999. — 220 c.
3. Волков О. І., Денисенко М. П., Гречан А. П. Економіка й організація інноваційної діяльності: підручник. — К.: ВД"Професіонал", 2004. — 960 с. — ISBN 966-8556-54-2
4. Гальчинський А. С. Обраним шляхом. — К.:Либідь, 1999. — 64 c.
5. Гезліт, Генрі. Економіка в одній лекції. — Львів:Сейбр-Світло, 1995. — 166 c.
6. Гінгстон П. Найкращий посібник з малого бізнесу:Практичні поради. — Львів:Сейбр-Світло, 1995. — 176 c.
7. Дем’янко, Мсергій, Іванович. Власність на виробничі ресурси і формування собівартості продукції в сільському господарстві. — К.:МНТУ, 1996. — 159 c.
8. Збожна О. М. Основи технології:Навч.посіб. — Тернопіль:Карт-бланш, 2002. — 486 c. — ISBN 966-7952-03-7
9. Отечественный и зарубежный опыт. Современная практика и документация. Вып. 1 / Л. Н. Иванов. — Москва: Финансы и статистика, 1997. — 296 с. — ISBN 5-279-01822-8
10. Ігнатьєва І. А., Микитенко В. В. Формування потенціалу соціально-економічних та організаційних змін: [монографія]. — К.: [Вишнемирський В. С.], 2010. — 694 с. — ISBN 978-966-8912-52-8
11. Киселев А. П. Теория и практика современного бизнеса или как создать фирму и работать на себя. — К.:ЛИБРА, 1995. — 248 c.
12. Кілієвич О. Аналіз вигід і витрат:Практичний посіб. — К.:Основи, 2003. — 175 c.
13. Микитенко В. В. Незалежна Україна в координатах сталого розвитку : монографія. — Чернігів : ЧНТУ, 2019. — 770 с. — ISBN 978-617-7571-46-8
14. Ін-т політ. і етнонац. досл. Сучасна політична ситуація в Україні: Між сходом і заходом: Зб. мат. семінару Ін-ту політ. і етнонац. досл. НАН України та Київ. проекту Ін-ту Кеннана (5 лип. 2001 р.). — Київ: Стилос, 2001. — 60 с. — ISBN 966-02-2191-6
15. Пастухова В. В. Стратегічний менеджмент: Опорний конспект лекій для студентів спеціальностей "Менеджмент організацій", "Менеджмент антимонопольної діяльності", "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"денної та заочної форм навчання. — Київ: Центр підготовки навчально-методичних видань, 2004. — 62 с.
16. Сост Л. П., Мешкова. Основы бизнеса:Конспект лекций. — К.:МНТУ, 1995. — 129 c.
17. Тарнавська Н. Стратегічний менеджмент: Практикум: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. — Тернопіль: Карт-бланш, 2008. — 287 с. — ISBN 978-966-7952-56-3
18. Томпсон А. А., Ганиева А. Р., Дроздов В. Ю. [и др.] Стратегический менеджмент. Концепции и ситуации для анализа: учеб. пособие. — Москва; Санкт-Петербург; Киев: ИД Вильямс, 2003. — 928 с. — ISBN 5-8459-0407-2
19. Фонштейн Н. М. Управление инновациями. Факторы успеха новых фирм: Вып. 1. — Москва:"Дело ЛТД", 1995. — 224 c. — ISBN 5086461-195-6
20. Хоффманна А., Зиденберг А. Україна на раздоріжжі.Уроки з міжнародного досвіду економічних реформ. — К.:"Феникс", 1998. — 477 c.