Міжнародний Науково-технічний Університет

Каррі Д. П. Конституція Сполучених Штатів Америки: посібник для всіх. — К.: Веселка, 1993. — 192 с.

Ріяка В. О. Конституційне право зарубіжних країн: навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 512 с.

Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн. — К.: Юрінком Інтер, 2010. — 464 с.

Упоряд.: Коліушко І. Реформа публічної адміністрації в Україні. Проекти концепції та законів. — Київ, 2005. — 192 с. — ISBN 966-96609-0-4

Вовк Т. В., Перемот С. В. Система конкурентного законодавства Європейського Союзу. Правове регулювання правил конкуренції в Україні. Шляхи адаптації законодавства України. — Київ: РВА "Тріумф", 2006. — 416 с.

Книжок у каталозі: 7007
Книжок у електр. бібліотеці: 5869
Усього літератури: 12876
Відвідувачів на сайті: 90
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 33. Економічні науки -> 338.2. Економічна політика ->

1. Khudolei V., Ponomarenko T. Development of the innovative environmental and economic system in Ukraine : collective monograph. — Prague : OKTAN PRINT s.r.o., 2019. — 496 p. — ISBN 978-80-907267-8-9
2. Кілієвич О. Аналіз вигід і витрат:Практичний посіб. — К.:Основи, 2003. — 175 c.
3. Бюлетень законодавства і юридичної практики України № 8.Контроль перевірки підприємницької діяльності. — Київ:Юрінком інтер, 2004. — 398 c.
4. Дем’янко, Мсергій, Іванович. Власність на виробничі ресурси і формування собівартості продукції в сільському господарстві. — К.:МНТУ, 1996. — 159 c.
5. Швайка Л. А. Державне регулювання економіки: Підручник. — К.: Знання, 2006. — 435 с. — ISBN 966-8148-71-1
6. Гезліт, Генрі. Економіка в одній лекції. — Львів:Сейбр-Світло, 1995. — 166 c.
7. Волков О. І., Денисенко М. П., Гречан А. П. Економіка й організація інноваційної діяльності: підручник. — К.: ВД"Професіонал", 2004. — 960 с. — ISBN 966-8556-54-2
8. Худолей В. Ю., Пономаренко Т. В. Економічна безпека в умовах індустріальної революції 4.0: кейс - україна : Підручник. — Київ; Кривий Ріг : МНТУ; Чернявський Д. О., 2019. — 304 с. — ISBN 978-617-755384-6
9. Худолей В. Ю., Пономаренко Т. В., Кісілюк Е. М. Економічна безпека в умовах індустріальної революції 4.0: кейс - Україна: підруч. — Кривий ріг : Видавець ФО-П Чернявський Д.О., 2019. — 300 с. — ISBN 978-617-7553-84-6
10. Закон України про приватизацію державного майна:Офіційне видання. — Київ:Парламентське вид -во, 1997. — 32 c. — ISBN 966-7288-10-2
11. Законодавство і судова практика з питань приватизації. — Київ:Юрінком інтер, 2003. — 399 c.
12. Гінгстон П. Найкращий посібник з малого бізнесу:Практичні поради. — Львів:Сейбр-Світло, 1995. — 176 c.
13. Микитенко В. В. Незалежна Україна в координатах сталого розвитку : монографія. — Чернігів : ЧНТУ, 2019. — 770 с. — ISBN 978-617-7571-46-8
14. Гальчинський А. С. Обраним шляхом. — К.:Либідь, 1999. — 64 c.
15. Збожна О. М. Основи технології:Навч.посіб. — Тернопіль:Карт-бланш, 2002. — 486 c. — ISBN 966-7952-03-7
16. Сост Л. П., Мешкова. Основы бизнеса:Конспект лекций. — К.:МНТУ, 1995. — 129 c.
17. Отечественный и зарубежный опыт. Современная практика и документация. Вып. 1 / Л. Н. Иванов. — Москва: Финансы и статистика, 1997. — 296 с. — ISBN 5-279-01822-8
18. Анатолій Г. Поступ у майбутнє. — К.:Основи, 1999. — 220 c.
19. Проектний аналіз: Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — Краматорськ.: ДІТМ МНТУ ім. Ю. Бугая, 2009. — 154с.
20. Томпсон А. А., Ганиева А. Р., Дроздов В. Ю. [и др.] Стратегический менеджмент. Концепции и ситуации для анализа: учеб. пособие. — Москва; Санкт-Петербург; Киев: ИД Вильямс, 2003. — 928 с. — ISBN 5-8459-0407-2