Міжнародний Науково-технічний Університет

Мушак Н. Б., Муравйов В. І. Міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав людини в європейських міжнародних організаціях: монографія. — Київ: Ліра-К, 2014. — 192 с. — ISBN 978-966-2609-57-8

Сироїд Т. Л., Гавриленко О. А., Фоміна Л. О. Міжнародне публічне право, міжнародний захист прав людини: посіб. для підгот. до ЗНО. — Харків: Право, 2020. — 494 с. — ISBN 978-966-973-951-1

за заг. ред. Яковюка І. В. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і відповідях): навч.-довід. посіб. — Харків: Право, 2020. — 126 с. — ISBN 978-966-937-864-4

Лебідь В. І. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: навч. посіб. — Київ: Правова Єдність, 2018. — 36 с. — ISBN 978-617-7191-09-3

Збірник рішень у справах про заборону катувань чи нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання. — Харків: Право, 2020. — 842 с. — ISBN 978-966-937-868-2

Книжок у каталозі: 6811
Книжок у електр. бібліотеці: 3997
Усього літератури: 10808
Відвідувачів на сайті: 78
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 33. Економічні науки -> 338.2. Економічна політика ->

1. Khudolei V., Ponomarenko T. Development of the innovative environmental and economic system in Ukraine : collective monograph. — Prague : OKTAN PRINT s.r.o., 2019. — 496 p. — ISBN 978-80-907267-8-9
2. Кілієвич О. Аналіз вигід і витрат:Практичний посіб. — К.:Основи, 2003. — 175 c.
3. Ковшун Н. Е. Аналіз та планування пректів: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 344с. — ISBN 978-966-364-656-5
4. Дорошук Г.А., Дащенко Н.М. Антикризове управління підприємством: теорія та практика: Навч. пос.. — Львів: Новий Світ-2000, 2010. — 332 с. — ISBN 978-966-418-113-3
5. Покропивний С. Ф. Бізнес-план:технологія розробки та обгрунтування:Навч.посіб. — Київ: КНЕУ, 1998. — 208 c. — ISBN 966-574-046-5
6. Гетало В. П. Бізнес-планування: Навч. пос. — К.: ВД "Професіонал", 2008. — 240с. — ISBN 978-966-370-087-8
7. Бюлетень законодавства і юридичної практики України № 8.Контроль перевірки підприємницької діяльності. — Київ:Юрінком інтер, 2004. — 398 c.
8. Галагер Р. Власне мале підприємство-це просто. — Львів:Сейбр-Світло, 1995. — 176 c.
9. Дем’янко, Мсергій, Іванович. Власність на виробничі ресурси і формування собівартості продукції в сільському господарстві. — К.:МНТУ, 1996. — 159 c.
10. сост. Гринько И. С. Внешнеторговые сделки. — Сумы : Реал, 1994. — 464 с. — ISBN 5-7707-3464-7
11. Швайка Л. А. Державне регулювання економіки: Підручник. — К.: Знання, 2006. — 435 с. — ISBN 966-8148-71-1
12. Гезліт, Генрі. Економіка в одній лекції. — Львів:Сейбр-Світло, 1995. — 166 c.
13. Козаченко С. В. Економіка наукових досліджень і розробок: Навч. посіб. — К.: НМК ВО, 1991. — 236с. — ISBN 5-7763-0664-1
14. Худолей В. Ю., Пономаренко Т. В. Економічна безпека в умовах індустріальної революції 4.0: кейс - україна : Підручник. — Київ; Кривий Ріг : МНТУ; Чернявський Д. О., 2019. — 304 с. — ISBN 978-617-755384-6
15. Донець Л. І. Економічна безпека підприємства: навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 240 с. — ISBN 978-966-364-685-5
16. Беляєв О. Економічна політика:Навч.посіб. — Київ: КНЕУ, 2006. — 288 c. — ISBN 966-574-579-4
17. Козаченко С. В. Економічна ситуація в Україні: стан і шляхи розвитку. — К.-Донецьк: Академія економічних наук України, 1994. — 65с.
18. Галіцин В. К. Ефективне використання активної частини основних фондів. — Київ:Український фінансово-економічний інститут, 2003. — 178 c. — ISBN 966-7320-00-6
19. Проді Р. Задум об’єднаної Європи: монографія. — Київ: К.І.С., 2002. — 140 с. — ISBN 88-15-07103-2 (італ.)
20. Закон України про приватизацію державного майна:Офіційне видання. — Київ:Парламентське вид -во, 1997. — 32 c. — ISBN 966-7288-10-2