Міжнародний Науково-технічний Університет

за ред. Аракеляна М. Р. Міжнародно-правовий захист прав людини. — Одеса: Фенікс, 2019. — 196 с. — ISBN 978-966-928-420-4

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: збірник законодавчих актів. — Київ: Алетра, 2020. — 96 с. — ISBN 978-617-566-255-7

Манукян В. І. Стразьбурзьке право. Європейський суд з прав людини. Право, практика, коментар. — Харків: Право, 2019. — 560 с. — ISBN 978-966-937-485-1

упоряд. Ю. В. Паливода. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: збірник законодавчих актів. — Київ: Вид. Паливода А. В., 2019. — 116 с. — ISBN 978-966-437-266-1

Любашенко В. І. Концепція "обов’язок захищати" і права людини: монографія. — Одеса: Фенікс, 2019. — 260 с. — ISBN 978-966-928-434-1

Книжок у каталозі: 6804
Книжок у електр. бібліотеці: 3721
Усього літератури: 10525
Відвідувачів на сайті: 51
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 33. Економічні науки -> 330.101.542. Мікроекономіка ->

1. Базиливеч, Лук’янов, Писаренко. Мікроекономіка:Опорний конспект лекцій. — К.:Четверта хвиля, 1998. — 248 c.
2. Бакаєв О. О., . Мікроекономічне моделювання і інформаційні технології: Проект "Наук. кн.". — Київ: Наук. думка, 2003. — 182 с. — ISBN 966-00-0800-7
3. Балабанов, Игорь, Тимофеевич. Риск-менеджмент. — М.:Финансы и статистика, 1996. — 188 c.
4. Бесєдін В. Прогнозування і розробка програм :Метод.посіб. — К.:Наук.світ, 2000. — 468 c.
5. Будаговська. Мікроекономіка і макроекономіка.У 2-х: Підручник. — К.:Основи, 1998. — 518 c.
6. Вітлінський В. Теорії ризику в бізнесі:Текст лекцій. — К.:МНТУ, 1994. — 225 c.
7. Вітлінський В. В. Ігрові моделі:Навч.посібник Економічний ризик. — К.:КНЕУ, 2002. — 446 c.
8. Вітлінський Вальдемар Володимирович. Ризик у менеджменті. — К.:ТОВ"Борисфен", 1996. — 326 c.
9. Голіцин В. К., Суслов О. П., Кубрушко Ю. О. Моделі і методи оцінки інвестиційних проектів: Монографія. — К.:КНЕУ, 2005. — 168 c.
10. Гончарова Н. О. Мікроекономіка: навч. посіб. — Київ: МАУП, 2005. — 304 с. — ISBN 966-608-508-9
11. Гречаник Б. В. Інноваційно спрямований розвиток підприємств:організаційно-економічні аспекти. — Львів Інститут регіональних досліджень НАН України,Івано-Франківськ,Західно економіко-правний універ, 2007. — 187 c.
12. Губський, Богдан, Володимирович. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі. — К.:Наукова думка, 1998. — 390 c.
13. Данілов О. Д., Івашина Г. М. Інвестування:Навч.посіб. — К.:Видавничий Діім Комп’ютер прес", 2001. — 364 c.
14. Заблоцький Б. Ф. Посібник .Прехідна економіка. — К.:Академія, 2004. — 512 c.
15. Задоя А. О. Мікроекономіка. Курс лекцій та вправи: Навчальний посібник. — Київ: Т-во "Знання", КОО, 2006. — 211 с. — ISBN 966-620-210-7
16. Колот А. М. Соціально-трудові відносини:теорія і практика регулювання:Монографія. — К.:КНЕУ, 2005. — 230 c.
17. Косік А. Ф., Гронтковська Г. В. Мікроекономіка:Навчальний посібник. — К.:Центр навчальної літератури, 2004. — 416 c.
18. Коссака В. Правове регулювання іноземних інвестицій. — К.:Український центр правничих студій, 1999. — 176 c.
19. Куркін М. В. Мікроекономіка : основи ринкової поведінки: Навч. посібник для вузів. — Харків: Східно-регіональний центр гуманітарно-освітних ініціатив, 2001. — 456 с. — ISBN 966-7922-06-5
20. Кухтик О. А. Микроэкономика Учебное пособие. — К.:Гарант Сервис, 2005. — 236 c.