Міжнародний Науково-технічний Університет

За заг. ред.Бутка М.П. Стратегічний менеджмент в умовах посилення інтеграційних процесів: підручник. — Київ: Вид-во "Центр учбової літератури", 2021. — 344 с. — ISBN 978-611-01-2482-9

Гринчуцький В. І., Карапетян Е. Т., Погріщук Б. В. Економіка підприємства: навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 304 с. — ISBN 978-966-364-0058-8

Уклад. Скляр С.С. Унікальна збірка 2007. Кращі учнівські твори. 5-11 класи. — Х.: Торсінг ПЛЮС, 2006. — 752 с. — ISBN 966-404-216-1

Косенко Н. Я., Вакуленко Т. М. Як правильно говорити українською: практ. посіб. — Харків: Книжковий Клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2007. — 240 с. — ISBN 978-966-343-583-1

Шевнюк О. Л. Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2003. — 277 с. — ISBN 966-7767-79-5

Книжок у каталозі: 6889
Книжок у електр. бібліотеці: 5779
Усього літератури: 12668
Відвідувачів на сайті: 86
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 33. Економічні науки -> 330.101.542. Мікроекономіка ->

1. Базиливеч, Лук’янов, Писаренко. Мікроекономіка:Опорний конспект лекцій. — К.:Четверта хвиля, 1998. — 248 c.
2. Бакаєв О. О., . Мікроекономічне моделювання і інформаційні технології: Проект "Наук. кн.". — Київ: Наук. думка, 2003. — 182 с. — ISBN 966-00-0800-7
3. Балабанов, Игорь, Тимофеевич. Риск-менеджмент. — М.:Финансы и статистика, 1996. — 188 c.
4. Бесєдін В. Прогнозування і розробка програм :Метод.посіб. — К.:Наук.світ, 2000. — 468 c.
5. Будаговська. Мікроекономіка і макроекономіка.У 2-х: Підручник. — К.:Основи, 1998. — 518 c.
6. Вітлінський В. Теорії ризику в бізнесі:Текст лекцій. — К.:МНТУ, 1994. — 225 c.
7. Вітлінський В. В. Ігрові моделі:Навч.посібник Економічний ризик. — К.:КНЕУ, 2002. — 446 c.
8. Вітлінський Вальдемар Володимирович. Ризик у менеджменті. — К.:ТОВ"Борисфен", 1996. — 326 c.
9. Голіцин В. К., Суслов О. П., Кубрушко Ю. О. Моделі і методи оцінки інвестиційних проектів: Монографія. — К.:КНЕУ, 2005. — 168 c.
10. Гончарова Н. О. Мікроекономіка: навч. посіб. — Київ: МАУП, 2005. — 304 с. — ISBN 966-608-508-9
11. Гречаник Б. В. Інноваційно спрямований розвиток підприємств:організаційно-економічні аспекти. — Львів Інститут регіональних досліджень НАН України,Івано-Франківськ,Західно економіко-правний універ, 2007. — 187 c.
12. Губський, Богдан, Володимирович. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі. — К.:Наукова думка, 1998. — 390 c.
13. Данілов О. Д., Івашина Г. М. Інвестування:Навч.посіб. — К.:Видавничий Діім Комп’ютер прес", 2001. — 364 c.
14. Заблоцький Б. Ф. Посібник .Прехідна економіка. — К.:Академія, 2004. — 512 c.
15. Задоя А. О. Мікроекономіка. Курс лекцій та вправи: Навчальний посібник. — Київ: Т-во "Знання", КОО, 2006. — 211 с. — ISBN 966-620-210-7
16. Колот А. М. Соціально-трудові відносини:теорія і практика регулювання:Монографія. — К.:КНЕУ, 2005. — 230 c.
17. Косік А. Ф., Гронтковська Г. В. Мікроекономіка:Навчальний посібник. — К.:Центр навчальної літератури, 2004. — 416 c.
18. Коссака В. Правове регулювання іноземних інвестицій. — К.:Український центр правничих студій, 1999. — 176 c.
19. Куркін М. В. Мікроекономіка : основи ринкової поведінки: Навч. посібник для вузів. — Харків: Східно-регіональний центр гуманітарно-освітних ініціатив, 2001. — 456 с. — ISBN 966-7922-06-5
20. Кухтик О. А. Микроэкономика Учебное пособие. — К.:Гарант Сервис, 2005. — 236 c.