Міжнародний Науково-технічний Університет

За заг. ред.Бутка М.П. Стратегічний менеджмент в умовах посилення інтеграційних процесів: підручник. — Київ: Вид-во "Центр учбової літератури", 2021. — 344 с. — ISBN 978-611-01-2482-9

Гринчуцький В. І., Карапетян Е. Т., Погріщук Б. В. Економіка підприємства: навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 304 с. — ISBN 978-966-364-0058-8

Уклад. Скляр С.С. Унікальна збірка 2007. Кращі учнівські твори. 5-11 класи. — Х.: Торсінг ПЛЮС, 2006. — 752 с. — ISBN 966-404-216-1

Косенко Н. Я., Вакуленко Т. М. Як правильно говорити українською: практ. посіб. — Харків: Книжковий Клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2007. — 240 с. — ISBN 978-966-343-583-1

Шевнюк О. Л. Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2003. — 277 с. — ISBN 966-7767-79-5

Книжок у каталозі: 6889
Книжок у електр. бібліотеці: 5839
Усього літератури: 12728
Відвідувачів на сайті: 52
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 33. Економічні науки -> 334. Підприємництво ->

1. Аверьянов Б. В. Малый бизнес: правовой статус и бухгалтерский учёт предприятий. — Киев : [Б. в.], 1992. — 128 с. — ISBN 5-12-003407-1
2. Азаренко Г. М., Журавель Т. М., Михайленко Р. Фінанси підприємств:Навч.посіб для самост вивчення дисцип. — К.:Знання, 2006. — 287 c.
3. Андрущенко І. Г. Організаційно-психологічні особливості проведення злиття і поглинання компаній в Україні. — Судова практика, 2012. — № 1-2. — С.23-29
4. Організація підприємницької діяльності: навч. посіб. — Київ: Талком, 2021. — 369 с. — ISBN 978-617-7832-91-0
5. Бандурка М. М., ОМ Я. П., Коробов І. Фінансова діяльність підприємства.Підручник. — Київ:Либідь, 1998. — 312 c. — ISBN 966-06-0077-1
6. Весние В. Р. Менеджмент в вопросах и ответах:Пособие для изучения и подготовки к экзаменам и зачетам. — М.:Изд-во Элит, 2004. — 320 c.
7. Виноградський М. Д., Виноградська А. М., Шканова М. Організація праці менджера:Навч.посіб.для студ економ. вузів. — К.:Кондор, 2002. — 518 c.
8. Гаджинский А. М. Логистика:Учеб 2-е изд. 1999. — 228 c.
9. Говорушко Т. А. Малий бізнес: навч. посібник. — Київ: Центр навч. л-ри, 2006. — 200 с. — ISBN 966-364-253-X
10. Грещак М. Г., Гребешкова О. М. Внутрішній економічний механізм підприємства: навч. - метод. посіб. 2001. — 103 с. — ISBN 966-574-231-0
11. Донець Л. І., Романенко Н. Г. Основи підприємництва: навч. посіб. — Київ: Центр навчальної літератури, 2006. — 320 с. — ISBN 966-364-243-2
12. Єфремов М. В. Управління матеріальними ресурсами:Навч.посіб. — К.:МНТУ, 2000. — 62 c.
13. Зайцев Н. Л. Экономика промышленного предприятия: практикум. — М.: ИНФРА-М, 2000. — 192 с. — ISBN 5-86225-809-4
14. Зайцев Н. Л. Экономика промышленного предприятия: учебник. — М.: ИНФРА-М, 2000. — 358 с. — ISBN 5-16-000161-1
15. Збарський В. К. Основи підприємництва та бізнесу: Підручник. — Вінниця: Нова Книга, 2004. — 464 с. — ISBN 966-860907-7
16. Зубок М. І. Безпека підприємницької діяльності: нормативно-правові документи комерційного підприємтсва, банку. — Київ : Істина, 2004. — 144 с. — ISBN 966-7613-52-6
17. Іванов Ю. Б. Вступ до бізнесу. — Київ: Лібра, 1995. — 252 с. — ISBN 5-7707-8291-9
18. Ільницький Ю. Договір франчайзингу: суть, переваги, недоліки// Все про бух. облік. — Все про бухгалтерський облік., 2011. — № 100. — С.47-51
19. Кальченко А. Г. Основи логістики:Навч.посіб. — К.:Знання, 1999. — 135 c.
20. Климов А. Н., Оленев И. Д. Организация и планирование машиностроительного производства. — Л:Машиностроение, 1968. — 144 c.