Міжнародний Науково-технічний Університет

Драпак Г. М. Основи інтелектуальної власності. — К.: Кондор, 2007. — 156 с.

Альтшулер А. Б. Международное валютное право. — М.: Междунар. отношения, 1984. — 256 с.

Головашевич О. О. Фінансове право: посібник для підготовки до іспитів. — Х.: Право, 2017. — 228 с.

Упоряд. Кучерявенко М.П. Літопис дисертаціних досліджень з фінансового права. — Х.: Право, 2018. — 566 с.

Монаєнко А. О. Правові основи фінансування видатків на освіту та науку: монографія. — Львів: Червона калина, 2009. — 251 с. — ISBN 978-966-8997-16-7

Книжок у каталозі: 7060
Книжок у електр. бібліотеці: 5866
Усього літератури: 12926
Відвідувачів на сайті: 32
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право. Юриспруденція -> 340. Право ->

1. Абрамович С. Д., Молдован В. В., Чикарькова М. Ю. Риторика загальна та судова:Навч.посіб. — К.:Юрінком Інтер, 2002. — 416 c. — ISBN 966-667-011-9
2. Андрущакевич Ю. Ефективність правоконкретизації: фактори та шляхи підвищення. — Право України, 2012. — № 1-2. — С.426-432
3. Бєлкін Л. Генеза правового нігілізму в контексті теорій бюрократизму. — Право України, 2012. — № 1-2. — С.313-320 — ISBN 0132-1331
4. Благовісний С. Сутність правового закону і принцип верховенства права. — Правничий часопис Донецького університету, 2010. — № 2. — С.18-25
5. Вдовичин І. Я. Історія держави і права України: навч. посібник. — Львів : ЛТЕУ, 2020. — 388 с. — ISBN 978-617-602-285-5
6. Вовк Ю. Правовий статус постійного представництва Уряду УРСР при уряді СРСР у 20-х роках ХХ століття. — Право України, 2011. — № 10. — С.292-296
7. Галицький І. Нормативні засади концепції формування толерантності в українському суспільстві// Право України. — Право України, 2011. — № 9. — С. 294-302
8. Ганін В. І. Методологія соціально-економічного дослідження: навч. посібник для студ. вищих навч. закл.. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 224 с. — ISBN 978-966-364-657-2
9. Гіжевський В. К. Популярна юридична енциклопедія. — К.:Юрінком Інтер, 2003. — 528 c.
10. Головатий С. Верховенство права (правовладдя): як його тлумачить Венеційська комісія. — Право України, 2011. — №10. — С.154-184
11. Гримм Д. Д. Лекции по догме римского права. — Москва : Зерцало, 2003. — 496 с. — ISBN 5-8078-0088-5
12. Гусарєв С. Д., Калодій А. М. Основи держави і права:Навч.посіб.у питаннях і відповідях. — К.:Юрінформ, 1995. — 166 с.
13. Дебіньський А. Римське право і правова культура Польщі. — Право України, 2012. — № 1-2. — С. 395-403
14. Зхареченко П. П. Історія держави і права України:Підручник. — К.:Атіка, 2005. — 368 c.
15. Калиновський В. С. Історія держави та права зарубіжних країн:Конспект лекцій. — К.:МНТУ, 1995. — 200 c.
16. Ківалова С. В., Орзіх М. П. Основи правознавства:Навч.посіб. — К.:Знання, 2000. — 358 c.
17. Ковальський В. Юридична Україна:Довідник. — К.:Юрінком Інтер, 1998. — 480 c.
18. Козюбра М. Верховенство права і Україна. — Право України, 2012. — № 1-2. — С.30-63
19. Коляда І. А., Лозовий Я. П., Дзери О. В. Основи правознавства.9 клас.Навч.посіб Правознавство :Підручник. — К.:КАННОН К.:Юрінком інтер К.:Всеукраїнська асоціація вмдавнців "Правова єдність", 1996.
20. Коляда І. Я., Лозовий. Основи правознавства (згідно Конституції України,прийнятої 28 червня. — К.:КАННОН, 1997. — 192 c.