Міжнародний Науково-технічний Університет

За заг. ред.Бутка М.П. Стратегічний менеджмент в умовах посилення інтеграційних процесів: підручник. — Київ: Вид-во "Центр учбової літератури", 2021. — 344 с. — ISBN 978-611-01-2482-9

Гринчуцький В. І., Карапетян Е. Т., Погріщук Б. В. Економіка підприємства: навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 304 с. — ISBN 978-966-364-0058-8

Уклад. Скляр С.С. Унікальна збірка 2007. Кращі учнівські твори. 5-11 класи. — Х.: Торсінг ПЛЮС, 2006. — 752 с. — ISBN 966-404-216-1

Косенко Н. Я., Вакуленко Т. М. Як правильно говорити українською: практ. посіб. — Харків: Книжковий Клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2007. — 240 с. — ISBN 978-966-343-583-1

Шевнюк О. Л. Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2003. — 277 с. — ISBN 966-7767-79-5

Книжок у каталозі: 7071
Книжок у електр. бібліотеці: 5028
Усього літератури: 12099
Відвідувачів на сайті: 27
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право -> 340. Право в цілому ->

1. LexQuorum: Юридические страницы 2005: Юридич. справочник. Юристы. Юридические организации. Документы. — К.: Юридическая практика, 2005. — 624с. — ISBN 966-8042-14-Х
2. Нечай А. А. Актуальні питання фінансового права: правові основи публічних фондів: Монографія. — Чернівці : Рута, 2004. — 376 с. — ISBN 966-568-705-0
3. Селіванов, Анатолій, Олександрович. Будуємо нову державну. — К.:Тамед, 1997. — 256 c.
4. Бюлетень законодавства і юридичної практики України №11 8.Контроль перевірки підприємницької діяльності. — К.:Юрінком інтер, 2004. — 352 c.
5. Бехруз. Введение в сравнительное правоведение:Учебное пособие. — Одесса: Юридическая, 2002. — 328 c. — ISBN 966-7694-94-1
6. Головатий С. Верховенство права (правовладдя): як його тлумачить Венеційська комісія. — Право України, 2011. — №10. — С.154-184
7. Вовк Д. О. Верховенство права і толерантність: навч. посіб. — Київ : ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 172 с. — ISBN 978-966-1681-29-2
8. Козюбра М. Верховенство права і Україна. — Право України, 2012. — № 1-2. — С.30-63
9. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України: Наук.-практ. збірн. — К.: АПСВ, 2000. — 224с. — ISBN 966-7184-28-5
10. Черниловский З. М. Всеобщая история государства и права. — М.:Юристь, 2001.
11. Черниловский З. М. Всеобщая история государства и права. — Москва :Юристь, 2002. — 576 c. — ISBN 5-7975-0205-4
12. Бєлкін Л. Генеза правового нігілізму в контексті теорій бюрократизму. — Право України, 2012. — № 1-2. — С.313-320 — ISBN 0132-1331
13. Мамутов В. К., Чувпило О. О. Господарче право зарубіжних країн:Підручн.для студ.юридичних спец.ВНЗ. — Київ :Ділова Україна, 1996. — 352 c. — ISBN 5-7707-9864-5
14. Громадська довіра:Матеріали укр.канадської конференції 1-3 жовтня. — К.:Українська Правнича Фундація, 1999. — 147 c.
15. Тамаша М. Децентрализация:Эксперементы и реформы. — М.Хорвата Будапешт, 2000. — 475 c.
16. Наровлянський О. Д. Дидактичні матеріали з основ правознавстова:Навч.посіб. — Київ :Юрінком інтер, 1999. — 160 c. — ISBN 966-7302-59-8
17. Ковалко Н., Семерга С. Доступ до публічної інформації : практ. посіб. — Київ : Університет "Україна", 2013. — 80 с. — ISBN 978-966-388-465-3
18. Експертизи в Україні законодавства і юридичної практики України. 2002. — 448 c.
19. Андрущакевич Ю. Ефективність правоконкретизації: фактори та шляхи підвищення. — Право України, 2012. — № 1-2. — С.426-432
20. Закони України.1990-1995.Том 1: 1990-1991.Із змінами та поповненнями за станом на 1 січня 1996. — К.:Укр.Правн.Фундація.Вид-во "Право", 1996. — 516 c.