Міжнародний Науково-технічний Університет

Каррі Д. П. Конституція Сполучених Штатів Америки: посібник для всіх. — К.: Веселка, 1993. — 192 с.

Ріяка В. О. Конституційне право зарубіжних країн: навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 512 с.

Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн. — К.: Юрінком Інтер, 2010. — 464 с.

Упоряд.: Коліушко І. Реформа публічної адміністрації в Україні. Проекти концепції та законів. — Київ, 2005. — 192 с. — ISBN 966-96609-0-4

Вовк Т. В., Перемот С. В. Система конкурентного законодавства Європейського Союзу. Правове регулювання правил конкуренції в Україні. Шляхи адаптації законодавства України. — Київ: РВА "Тріумф", 2006. — 416 с.

Книжок у каталозі: 7007
Книжок у електр. бібліотеці: 5869
Усього літератури: 12876
Відвідувачів на сайті: 82
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право. Юриспруденція -> 340. Право ->

1. LexQuorum: Юридические страницы 2005: Юридич. справочник. Юристы. Юридические организации. Документы. — К.: Юридическая практика, 2005. — 624с. — ISBN 966-8042-14-Х
2. Нечай А. А. Актуальні питання фінансового права: правові основи публічних фондів: Монографія. — Чернівці : Рута, 2004. — 376 с. — ISBN 966-568-705-0
3. Селіванов, Анатолій, Олександрович. Будуємо нову державну. — К.:Тамед, 1997. — 256 c.
4. Бюлетень законодавства і юридичної практики України №11 8.Контроль перевірки підприємницької діяльності. — К.:Юрінком інтер, 2004. — 352 c.
5. Головатий С. Верховенство права (правовладдя): як його тлумачить Венеційська комісія. — Право України, 2011. — №10. — С.154-184
6. Козюбра М. Верховенство права і Україна. — Право України, 2012. — № 1-2. — С.30-63
7. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України: Наук.-практ. збірн. — К.: АПСВ, 2000. — 224с. — ISBN 966-7184-28-5
8. Бєлкін Л. Генеза правового нігілізму в контексті теорій бюрократизму. — Право України, 2012. — № 1-2. — С.313-320 — ISBN 0132-1331
9. Мамутов В. К., Чувпило О. О. Господарче право зарубіжних країн:Підручн.для студ.юридичних спец.ВНЗ. — Київ :Ділова Україна, 1996. — 352 c. — ISBN 5-7707-9864-5
10. Тамаша М. Децентрализация:Эксперементы и реформы. — М.Хорвата Будапешт, 2000. — 475 c.
11. Ковалко Н., Семерга С. Доступ до публічної інформації : практ. посіб. — Київ : Університет "Україна", 2013. — 80 с. — ISBN 978-966-388-465-3
12. Експертизи в Україні законодавства і юридичної практики України. 2002. — 448 c.
13. Андрущакевич Ю. Ефективність правоконкретизації: фактори та шляхи підвищення. — Право України, 2012. — № 1-2. — С.426-432
14. Питер М. Злочин і покарання у середньовічній Польщі. — Право України, 2011. — № 11-12. — С.262-268
15. Лейста О. Э. История политических и правовых учений Учебник. — М.:Юридическая литература, 1997. — 576 c.
16. Чайковський А. С., Батрименко В. І., Копиленко О. Л. Історія держави і права України Частина 1:Підручник для юрид вищих навч.закладів. — К.:Юрінком інтер, 1996. — 368 c.
17. Рогожина А. Й. Історія держави і права України Частина 1:Підручник для юрид вищих навч.закладів. — К.:Юрінком інтер, 1996. — 448 c.
18. Вдовичин І. Я. Історія держави і права України: навч. посібник. — Львів : ЛТЕУ, 2020. — 388 с. — ISBN 978-617-602-285-5
19. Чайковського А. С. Історія держави і права України:Навч.посіб. — К.:Юрінком інтер, 2000. — 384 c.
20. Кульчинський, Володимир, Семенович. Історія держави і права України:Навч.посіб. — Львів:Світ, 1996. — 296 c.