Міжнародний Науково-технічний Університет

Каррі Д. П. Конституція Сполучених Штатів Америки: посібник для всіх. — К.: Веселка, 1993. — 192 с.

Ріяка В. О. Конституційне право зарубіжних країн: навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 512 с.

Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн. — К.: Юрінком Інтер, 2010. — 464 с.

Упоряд.: Коліушко І. Реформа публічної адміністрації в Україні. Проекти концепції та законів. — Київ, 2005. — 192 с. — ISBN 966-96609-0-4

Вовк Т. В., Перемот С. В. Система конкурентного законодавства Європейського Союзу. Правове регулювання правил конкуренції в Україні. Шляхи адаптації законодавства України. — Київ: РВА "Тріумф", 2006. — 416 с.

Книжок у каталозі: 7007
Книжок у електр. бібліотеці: 5869
Усього літератури: 12876
Відвідувачів на сайті: 45
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 33. Економічні науки -> 330.131.7. ризик ->

1. Кропельницька С. О. Аналіз і розробка інвестиційних проектів:Навч.посіб. — К.:Центр навчальної літератури, 2005. — 160 c.
2. Англійська для економістів і бізнесменів:Підручник/ За ред.В.К.Шпака : Підручник. — К.:Вища школа, 2007. — 223 c. — ISBN 978-966-642-375-Х
3. Вісник Технологічного університету Поділля: Наук. журнал. Ч.2. Економічні науки — Хмельницький, 2003-2011. — № 6. — 262с.
4. Найда А. М. Вступ до політекономії. 1993. — 152 c.
5. Выйти из квадрата:Заметки экономиста. — М.:Политиздат, 1989. — 416 c.
6. Дергачев В. А. Геополитический словарь-справочник. — К.: КНТ, 2009. — 592 с. — ISBN 978-966-373-499-6
7. Шевчук О. Б. Глобально-інформаціональна економіка та енергетичний підхід до її дослідження.для студентів. — Київ, 2004. — 112 c. — ISBN 966-651-155-X
8. Козаченко С. В. Економіка і науково-технічний прогрес. — К.: Наук. думка, 1984. — 151с.
9. Заболоцький Б. Ф., Кокошко М. Ф., Сможенко Т. С. Економіка України: Національна економіка України. — Львів, 1997. — 579 c.
10. Сауельсон, Поль. Економіка:Підручник. — Львів:Світ, 1993. — 495 c.
11. Економічна історія: Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — Краматорськ.: ДІТМ МНТУ ім. Ю. Бугая, 2009. — 189с.
12. Головач В. В., Лук’янова В. В. Економічний ризик: навчю посіб. — Київ: Академвидав, 2007. — 464 с. — ISBN 966-8226-37-2
13. Економічний ризик: Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — Краматорськ.: ДІТМ МНТУ ім. Ю. Бугая, 2009. — 104с.
14. Енциклопедія народного господарства Української РСР, т.1. А-Е — Київ, Головна редакція УРЕ, 1969. — 598 c.
15. Титова Н. Е. История экономических учений:Курс лекций. — М.:ВЛАДОС, 1997. — 288 c.
16. Інвестування: Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — Краматорськ.: ДІТМ МНТУ ім. Ю. Бугая, 2009. — 160с.
17. Історія економічних вчень:Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — Краматорськ.: ДІТМ МНТУ ім. Ю. Бугая, 2009. — 146с.
18. Кубонива М. С., Табата, Табата. Математическая экономика на персональном компьютере. — М.:Финансы и статистика, 1991. — 304 c.
19. Крушевський А. В. Математичне програмування в економіці та управлінні: Навч.-метод. посіб. — К.: ІММБ, 2001. — 107 с.: іл. — ISBN 966-7629-03-1
20. Фернан. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм. — Київ, 1996. — 543 c.