Міжнародний Науково-технічний Університет

Козяр М. М., Фещук Ю. В. Комп’ютерна графіка: SolidWorks. — Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. — 252 с. — ISBN 978-966-289-191-1

Демиденко М. А. Управління проектами цифрової економіки: навч. посіб. — Дніпро: НТУ "ДП", 2022. — 187 с. — ISBN 978-912-350-293-9

Єфімов Ю. В. Комп’ютерна графіка: Adobe двома руками : навч. посіб. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. — 120 с. — ISBN 978-617-658-053-9

Семеног О. М. Навчання української мови і літератури у вимірах ключових компетентностей: методичний посібник. — Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2023. — 212 с.

Баган М. П. Культура української наукової мови: посібник. — Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2022. — 48 с.

Книжок у каталозі: 7007
Книжок у електр. бібліотеці: 5869
Усього літератури: 12876
Відвідувачів на сайті: 49
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 355. Цивільна оборона -> 355.58 Цивільна оборона ->

1. Атаманчук П. С. Безпека життєдіяльності: навч. посіб. — Київ: Центр учбової літератури, 2011. — 276 с. — ISBN 978-611-01-0245-2
2. Біленчук П. Д., Кофанов А. В., Кобилянський О. Л. Антитерористичні сили, засоби, технології безпеки: концептуальні основи запобігання та протидії тероризму : навч. посіб. Серія "Безпека людини, суспільства, держави". — Київ : ННІПСК КНУВС, 2009. — 46 с.
3. Варивода К. С., Горденко С. І. Цивільний захист: підручник. — Переяслав (Київ. обл.) : Домбровська Я. М., 2020. — 596 с. — ISBN 978-617-7747-26-9
4. Воробієнко П. П., Захарченко М. В., Орел Л. В. Безпека життєдіяльності: навчальний посібник. — Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013. — 76 с.
5. Желібо Є. П. Безпека життєдіяльності: навч. посіб. — Київ: Каравела, 2008. — 344 с. — ISBN 966-95596-4-2
6. За заг. ред. док. юрид. наук Сокуренка В. В. Безпека життєдіяльності та охорона праці: підручник. — Харків, 2021. — 308 с. — ISBN 978-966-610-248-8
7. Запорожець О. І. Безпека Життєдіяльнсті: - 2-ге видання, підруч. — Київ: Видавництво "Центр учбової літератури", 2016. — 446 с. — ISBN 978-617-673-422-2
8. Зеркалов Д. В. Безпека життєдіяльності: навч. посіб. — Київ: Основа, 2011. — 528 с. — ISBN 978-966-699-624-7
9. Зеркалов Д. В. Безпека життєдіяльності. навч. посіб. — К.: Основа, 2016. — 267 с. — ISBN 978-966-699-866-1
10. Коляда Н. В., Король С. М., Король С. А. Методики формування здорового способу життя : конспект лекцій. — Суми : Сумський державний університет, 2021. — 183 с.
11. Кошель В. І., Сав’юк Г. П., Дзундза Б. С. Безпека життєдіяльності: Навч.-метод. посіб. — Івано-Франківськ: НАІР, 2018. — 163 с.
12. Левченко О. Г., Землянська О. В., Праховнік Н. А. Безпека життєдіяльності та цивільний захист [Електронний ресурс]: підручник для студ. — Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. — 267 с.
13. Мелех Л. В. Безпека життєдіяльності та охорона праці: навч. посіб. — Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. — 219 с. — ISBN 978-617-7970-96-4
14. Нестеренко С. В. Правові основи організації та забезпечення цивільного захисту : конспект лекцій. — Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. — 160 с.
15. Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Охорона праці та безпека життєдіяльності". — Кам’янець-Подільський : [?], 2016. — 406 с.
16. Пожарова О. В. Охорона праці : навч. посіб. — Одеса, 2022. — 86 с.
17. Сакун М. М., Москалюк І. В., Нагорнюк В. Ф. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці: Навчально-методичний комплекс. — Одеса, 2017. — 400 с. — ISBN 978-966-413-608-9
18. Собакарь А. О., Казначеєв Д. Г., Поливанюк В. Д. Цивільний захист у схемах: навч. посіб. — Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. — 144 с. — ISBN 978-617-7665-63-1
19. Сонько С. П. Надзвичайні ситуації та цивільний захист населення:Навчальний посібник з курсу "Безпека життєдіяльності" для студентів економічних ВУЗів / ред. С. П. Сонько.(витяг). — Львів : Магнолія 2006, 2006. — 26с.
20. Стеблюк М. І. Цивільна оборона і цивільний захист. — К.: Знання, 2010. — 487с.