Міжнародний Науково-технічний Університет

Гавриленко О. В., Клименко О. М. Дискретна математика. Частина1: навч. посіб. — Київ: КПІ, 2020. — 75 с.

Кучерак І. В. Інклюзивне навчання у закладах професійної освіти: навч.-метод. посіб. — Біла Церква: БІНПО ДЗВО "УМО" НАПНУ, 2022. — 70 с.

Упоряд.: Софій Н. З., Найда Ю. М. Інклюзивне навчання: інформаційний посіб. — Київ, 2019. — 61 с.

Колупаєва А. А., Таранченко О. М. Навчання дітей з особливими освітніми потребами в інклюзив- ному середовищі: навч.-метод. посіб. — Харків : Вид-во "Ранок", 2019. — 304 с. — ISBN 978-617-09-4737-6

Порошенко М. А., Колупаєва А. А. Організаційно-методичні засади діяльності інклюзивно-ресурсних центрів: навч.-метод. посіб. — Київ, 2018. — 252 с. — ISBN 978-617-7239-29-0

Книжок у каталозі: 3185
Книжок у електр. бібліотеці: 5950
Усього літератури: 9135
Відвідувачів на сайті: 44
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 51. Математика -> 512. Вища математика ->

1. Алексеєва І. В. Лінайна алгебра та аналітична геометрія: практикум. — Київ : НТУУ "КПІ", 2013. — 180 с.
2. Алілуйко А. М. Вища математика у прикладах і задачах для економістів. — Тернопіль: ТНЕУ, 2017. — 148 с.
3. Безущак О. О., Ганюшкін О. Г., Кочубінська Є. А. Навчальний посібник з лінійної алгебри для студентів. — К. : ВПЦ "Київський університет", 2019. — 224 с.
4. Білоус О. А., Кравченко Ю. А. Прикладні задачі з вищої математики : навч. посіб. — Суми : Сумський державний університет, 2023. — 248 с. — ISBN 978-966-957-933-4
5. Блащак Н. І., Цимбалюк Л. І., Бойко А. Р. Вища математика в прикладних задачах економічного змісту (Частина 2. Вступ до математичного аналізу. Диференціальне числення): навчальний посібник. — Тернопіль, 2022. — 44 с.
6. Бондаренко В. Г. Диференціальні рівняння: конспект лекцій: навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. — 124 с.
7. Бондаренко Віктор. Диференційні рівняння. Конспект лекцій. 2й курс. — К.: МНТУ, 1994. — 72 c.
8. Бондаренко М. Ф., Білоус Н. В., Руткас А. Г. Компютерна дискретна математика. — Харків: "Компания СМІТ", 2004. — 480 c. — ISBN 966-8530-20-9
9. Бондаренко Н. В., Отрашевська В. В. Лінійна алгебра: навч. посіб. — Київ: КНУБА, 2023. — 180 с.
10. Бубняк Т. І. Вища та прикладна математика з основами системного аналізу: Навчальний посібник. — Львів, 2022. — 490 с.
11. Булдигін В. В. Лінійна алгебра та аналітична геометрія: навч. посіб. — Київ : ТВіМС, 2011. — 224 с. — ISBN 966–8725–05–0
12. Буценког Ю. П. Вища математика для економістів : консп. лекцій — Київ : НТУУ "КПІ", 2014. — 256 с.
13. Вдовенко Т. І., Козак В. І. Диференціальні рівняння: навч.-метод. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. — 106 с.
14. Веригіна І. В., Єрьоміна Т. О., Поварова О. А. Вища математика. Криволінійні інтеграли та їх застосування: навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. — 59 с.
15. Алгебра. Методичні вказівки та вправи для слухачів підготовчого відділення / Т. Д. Вовк. — МНТУ, 2007. — Ч. 1..
16. Волонтир Л. О., Зелінська О. В., Потапова Н. А. Чисельні методи: Навчальний посібник. — Вінниця: ВНАУ, 2020. — 322 с. — ISBN 978-617-7789-18-4
17. Гавриленко О. В., Клименко О. М. Дискретна математика. Частина1: навч. посіб. — Київ: КПІ, 2020. — 75 с.
18. Вища математика для економістів : Частина 1 Лінійна алгебра та аналітична геометрія : практикум у 4 ч / В. М. Долгіх. — Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2008. — 124 с.
19. Дубініна О. В., Махиня Т. А. Вища математика : навч.-метод. комплекс. — Київ : [Б. в.], 2016. — 204 с.
20. Дубовик В. П. Вища математика: навч. посіб. — Київ: Ігнатекс-Україна, 2013. — 648 с. — ISBN 978- 966-97049-3-1