Міжнародний Науково-технічний Університет

Голь В. Д., Ірха М. С. Телекомунікаційні та інформаційні мережі: навч. посіб. — Київ: ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. — 250 с.

Шолудько В. Г., Єсаулов М. Ю., Вакуленко О. В. [та ін.] Організація військового зв’язку: навч. посіб. — К.: ВІТІ, 2017. — 282 с.

Довгий С. О., Воробієнко П. П., Гуляєв К. Д. Сучасні телекомунікації: Мережі, технології, безпека, економіка, регулювання. — К: "Азимут - Україна", 2013. — 608 с.

БондаренкоВ.Г. Технічна експлуатація систем та мереж звя’зку: підручник. — Київ, 2013. — 700 с. — ISBN 966-575-039-9-

Панченко С. В., Акімов О. І., Бабаєв М. М. Основи безпечної експлуатації електроустановок: підручник. — Харків: УкрДУЗТ, 2021. — 149 с.

Книжок у каталозі: 7071
Книжок у електр. бібліотеці: 5028
Усього літератури: 12099
Відвідувачів на сайті: 17
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 81. Загальне мовознавство -> 811. Загальне мовознавство -> 811.111. Англійська мова ->

21. Hollett V. Tech_Talk (Pre-Intermediate: Student’s book). — Oxford : University Press, 2005. — 128 p.
22. Ibbotson M. Professional English in use: engineeringTechnical english for professionals. — Cambrіdge: Cambridge University Press, 2009. — 144 с. — ISBN 978-0-521-73488-2
23. Ibbotson M., Day J. Cambridge English for Engineering. — Cambridge: Cambridge university press, [2012]. — 112 с. — ISBN 978-0-521-71518-8
24. Johnson С. Intelligent Business : Pre-Intermediate Business English: Coursebook. — Harlow : Pearson, 2010. — 176 p. — ISBN 0-582-84801-6
25. Krois-Lindner A. International Legal English a course for classroom or self-study use: Student’s Book (+ 2 CD-ROM). — Cambridge : Cambridge University Press, 2008. — 154 p. — ISBN 0-07-282402-6
26. Lebeau I. Language LEADER. COURSEBOOK and CD-ROM (Pre-intermediate). — England: Longman, 2008. — 160 с. — ISBN 978-1-4058-2686-0
27. Lloyd Charles, Fraizer James A. Career Paths: Engineering. 2011. — 117 с. — ISBN 978-1-78098-016-4
28. MacCartthy M. English vocabulary in Use. — United Kingdom : Cambridge University Press, 1999. — 303 p. — ISBN 0-521-423961
29. MacKenzie I. English for Business Studies. — Cambridge: University Press, 2002. — 208 с.
30. Information Technology. Standard Twelve. (Science). — Maharashtra State Bureau of Textbook Production and Curriculum Research, 2020. — 110 с.
31. Murphy R. English Grammar in Use: a self-study reference and practice book for intermediate students of English : with answers. — Cambridge (UK): Cambridge Univ. Press, 2004. — 379, [3] с. — ISBN 978-0-521-53762-9
32. Olejniczak M. English for Information Technology: corsebook. — [?] : Personal Longman, 2011. — 80 p.
33. Raitskaya L. Macmillan guide to economics: student’s book. — Oxford: Macmillan Education, 2007. — 136 с. — ISBN 978-0-230-71545-5
34. Swan M. Practical English Usage. — Oxford; New York: Oxford University Press, 2002. — 684 p. — ISBN 0-19-442146-5
35. Thomson А. J. A practical English Grammar. — Hong Kong: Oxford Universtiy Press, [?]. — 332 p. — ISBN 0 19 431347 6
36. Wellman G. Wordbuilder: The Heinemann ELT English. — Oxford: Macmillan Heinemann ELT, 2007. — 199 p. — ISBN 0-435-28556-4
37. Williams Brian K. Using information technology: a practical introduction to computers & communication: complete version. — New York: McGraw-Hill, 2011. — 606 с.
38. Агабекян И. П. Английский для инженеров : [учеб. пособие]. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. — 320 с. — ISBN 5-222-07684-9
39. Акмалдінова О. М. Professional English: Computer Technologies : навч. посіб. — Київ : НАУ, 2014. — 352 с. — ISBN 978-996-598-843-4
40. Бахов І. С. Практикум з граматики англійської мови: Навч.-метод. розробка. — К.: МАУП, 2001. — 128 с. — ISBN 966-608-091-5