Міжнародний Науково-технічний Університет

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення. — Полтава: ПУЕТ, 2013. — 218 с.

Кузнецова Е.Ю. Современный стратегический анализ. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2016. — 131 с. — ISBN 978-5-7996-1832-2

Головко Т.В. Сагова С.В. Стратегічний аналіз. — Київ : КНЕУ, 2002. — 198 с. — ISBN 966–574–313–9

О.М. Тищенко. Стратегічне управління. — Харків : ХНАДУ, 2016. — 252 с.

І.М. Писаревський. Стратегічний менеджмент. — Харків : ХНАМГ, 2009. — 287 с.

Книжок у каталозі: 6783
Книжок у електр. бібліотеці: 3559
Усього літератури: 10342
Відвідувачів на сайті: 21
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 51. Математика -> 512. Вища математика ->

21. Кожевников Н. И., Краснощекова Т. И., Шишкин Н. Е. Ряды и интеграл Фурье, Теория поля, Аналитические и специальные функции, преобразование Лапласа. — Москва "Наука", 1964.
22. Кононюк А. Ю. Вища математика. (Модульна технологія навчання). В 2-х кн. — К.: КТН, 2009. — 698 с. — ISBN 968-966–573–467–5
23. Лавренчук В. П. Вища математика: Загальний курс. Частина І: Лінійна алгебра й аналітична геометрія: навч. посіб. — Чернівці: Книги – ХХІ, 2010. — 319 с. — ISBN 978-966-2147-72-8
24. Марпл С. Л. Цифровой спектральный анализ и его приложения. Пер. с англ. О.И.Хабарова/ Под ред. И.С.Рыжака Ч.2. — М.: Мир, 1990. — 584 с. — ISBN 5-03-001191-9
25. Матвієнко М. П. Дискретна математика: Підручник. — Київ : Ліра-К, 2017. — 324 с. — ISBN 978–966–2609–32–5
26. Михайленко В. В. Вища математика: Книга 1. Лінійна алгебра та аналітична геометрія:Підручник. — Житомир: ЖДТУ, 2004. — 554 с. — ISBN 966-683-081-7
27. Мухачев С. В., Перетятькин К. В., Трошкин А. А. Информатика и математика. Математика для юристов: Учеб. пособие. — Екатеринбург: Изд-во Уральского юридического института МВД России,, 2003. — 76с.
28. Мэтьюз Джон Г., Финк Куртис Д. Численные методы. Использование MATLAB. — М.: Издательский дом "Вильяме", 2001. — 720 c. — ISBN 5-8459-0162-6
29. Нікіфоров Е. А. Вища математика: опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс. — Краматорськ: МНТУ, 2009. — 303 с.
30. Нікольський Ю. В., Пасічник В. В., Щербина Ю. М. Дискретна математика. — Київ "BHV", 2007.
31. Новиков Ф. А. Дискретная математика для программистов. Учебник. — СПб. Питер, 2000. — 304 c. — ISBN 5-272-00183-4
32. Половко А. М. MATLAB для студента. — СПб. БХВ-Петербург, 2005. — 320 c. — ISBN 5-94157-595-5
33. Равва Д. П. Інтегральні рівняння Абеля і його узагальнення. — Київ, 2002.
34. Равва Д. П. Інтеграл Пуассона. 1998.
35. Самарский А. А. Введение в численные методы. 1978.
36. Стрелковська І. В. Дисркетна математика: навч. посіб. — Одеса: ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2010. — 196 с. — ISBN 978-966-7598-37-2
37. Стренг Г. Линейная алгебра и её применения. 1980.
38. Тихонов А. Н. Уравнения математической физики. 2008.
39. Фаддеев Д. К. Вычислительные методы линейной алгебры. 2008.
40. Фельдман Л. П., Петренко А. И., Дмитриева О. А. Чисельні методи в інформатиці. — Київ "BHV", 2006.