Міжнародний Науково-технічний Університет

Рибачок Н. А. Операційні системи: лаб. практикум : навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024. — 100 с.

Ніколюк П. К. Моделювання систем: навч. посіб. — Вінниця: ДонНУ, 2023. — 228 с.

Крилова І. Г. Основи інвестування: конспект лекцій. — Миколаїв, 2023. — 73 с.

За заг. ред. Ківалова С. Загальне адміністративне право України: підручник. — Одеса : Фенікс, 2023. — 792 с. — ISBN 978-966-928-929-2

Бажал Ю. М. Макроекономіка. Конспект лекцій : навч. посіб. — Київ : НаУКМА, 2024. — 41 с.

Книжок у каталозі: 3225
Книжок у електр. бібліотеці: 6284
Усього літератури: 9509
Відвідувачів на сайті: 243
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 51. Математика -> 512. Вища математика ->

21. Дубчак В. М., Новицька Л. І., Дячинська О. М. Вища математика. Приклади та задачі: Навч. посіб. — Вінниця: ВНАУ, 2021. — 365 с. — ISBN 978-966-949-791-8
22. Дудкін М. Є., Дюженкова О. Ю., Степахно І. В. Вища математика: підручник. — Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. — 449 с.
23. Ємець О. О. Дискретна математика : навч. посіб. — Полтава : ПУЕТ, 2023. — 282 с. — ISBN 978-966-184-443-7
24. Єфіменко С. В. Вища математика. Аналітична геометрія та лінійна алгебра: навч. посіб. — Київ : КНУ, 2011. — 56 с.
25. Журавська Г. В., Карпалюк Т. О. Теорія границь. Диференціальне числення функції однієї змінної. Невизначений інтеграл. Збірник задач. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. — 97 с.
26. Казановський В. І., Африканова А. Г., Виштакалюк Н. А. [та ін.] Вища математика : навч. посіб. — Київ : Аграрна освіта, 2014. — 376 с. — ISBN 978-966-3007-62-6
27. Камке Э. Справочник по дифференциальным уравненниям в частных производных первого порядка.
28. Капустян О. В., Касiмо- Н. В., Ловейкiн Ю. В. Диференцiальнi рiвняння: задачi, методи розв’язування, ком- п’ютерний практикум: навч. посiбн. — Київ, 2023. — 135 с.
29. Капустян О. В., Перестюк М. О., Станжицький О. М. Екстремальні задачі: теорія, приклади, методи розв’язання. — Київ, 2019. — 71 с.
30. Капустян О. В., Пічкур В. В., Собчук В. В. Стійкість та атрактори еволюційних рівнянь : навч. посіб. — Київ, 2023. — 380 с.
31. Вища математика : підруч. 2014. — 67 с. — ISBN 978-966-03-5994-9
32. Коваль О. О., Поліщук О. Б., Стогній В. І. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Диференціальне числення: конспект лекціЙ. Навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. — 196 с.
33. Кононюк А. Ю. Вища математика. (Модульна технологія навчання). В 2-х кн. — К.: КТН, 2009. — 698 с. — ISBN 968-966–573–467–5
34. Лавренчук В. П. Вища математика: Загальний курс. Частина І: Лінійна алгебра й аналітична геометрія: навч. посіб. — Чернівці: Книги – ХХІ, 2010. — 319 с. — ISBN 978-966-2147-72-8
35. Левчук О. В., Дзісь В. Г., Дячинська О. М. Вища та прикладна математика. Частина І: Навч. посіб. — Вінниця: ВНАУ, 2021. — 439 с.
36. Литвинов А. Л. Вища та прикладна математика з елементами інформаційних технологій (теорія ймовірностей, математична статистика, математичне програмування, управління запасами) : навч. посібник. — Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. — 232 с. — ISBN 978-966-695-498-8
37. Матвієнко М. П. Дискретна математика: Підручник. — Київ : Ліра-К, 2017. — 324 с. — ISBN 978–966–2609–32–5
38. Михайленко В. В. Вища математика: Книга 1. Лінійна алгебра та аналітична геометрія:Підручник. — Житомир: ЖДТУ, 2004. — 554 с. — ISBN 966-683-081-7
39. Михайленко С. В., Свіщова Є. В. Елементи лінійної алгебри та аналітичної геометрії: навч. посіб. — Харків : Видво НУА, 2023. — 104 с.
40. Нікіфоров Е. А. Вища математика: опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс. — Краматорськ: МНТУ, 2009. — 303 с.