Міжнародний Науково-технічний Університет

Козяр М. М., Фещук Ю. В. Комп’ютерна графіка: SolidWorks. — Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. — 252 с. — ISBN 978-966-289-191-1

Демиденко М. А. Управління проектами цифрової економіки: навч. посіб. — Дніпро: НТУ "ДП", 2022. — 187 с. — ISBN 978-912-350-293-9

Єфімов Ю. В. Комп’ютерна графіка: Adobe двома руками : навч. посіб. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. — 120 с. — ISBN 978-617-658-053-9

Семеног О. М. Навчання української мови і літератури у вимірах ключових компетентностей: методичний посібник. — Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2023. — 212 с.

Баган М. П. Культура української наукової мови: посібник. — Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2022. — 48 с.

Книжок у каталозі: 7007
Книжок у електр. бібліотеці: 5869
Усього літератури: 12876
Відвідувачів на сайті: 96
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 51. Математика -> 512. Вища математика ->

21. Коваль О. О., Поліщук О. Б., Стогній В. І. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Диференціальне числення: конспект лекціЙ. Навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. — 196 с.
22. Кононюк А. Ю. Вища математика. (Модульна технологія навчання). В 2-х кн. — К.: КТН, 2009. — 698 с. — ISBN 968-966–573–467–5
23. Лавренчук В. П. Вища математика: Загальний курс. Частина І: Лінійна алгебра й аналітична геометрія: навч. посіб. — Чернівці: Книги – ХХІ, 2010. — 319 с. — ISBN 978-966-2147-72-8
24. Матвієнко М. П. Дискретна математика: Підручник. — Київ : Ліра-К, 2017. — 324 с. — ISBN 978–966–2609–32–5
25. Михайленко В. В. Вища математика: Книга 1. Лінійна алгебра та аналітична геометрія:Підручник. — Житомир: ЖДТУ, 2004. — 554 с. — ISBN 966-683-081-7
26. Михайленко С. В., Свіщова Є. В. Елементи лінійної алгебри та аналітичної геометрії: навч. посіб. — Харків : Видво НУА, 2023. — 104 с.
27. Нікіфоров Е. А. Вища математика: опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс. — Краматорськ: МНТУ, 2009. — 303 с.
28. Нікольський Ю. В., Пасічник В. В., Щербина Ю. М. Дискретна математика. — Київ "BHV", 2007.
29. Порубльов І. М. Дискретна математика: навч. посіб. — Черкаси: видавець ФОП Гордієнко Є.І., 2018. — 220 с. — ISBN 978-966-9730-48-3
30. Равва Д. П. Інтегральні рівняння Абеля і його узагальнення. — Київ, 2002.
31. Равва Д. П. Інтеграл Пуассона. 1998.
32. Рего В. Л., Варга Я. В. Застосування диференціальних рівнянь для розв’язання проблем природознавства: навч. посіб. — Ужгород, 2023. — 121 с.
33. Станжицький О. М., Собчук В. В., Кушніренко С. В. [та ін.] Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи з дисципліни "Методика навчання математики" Частина ІІІ "Функції в шкільному курсі математики". — Київ, 2022. — 224 с.
34. Стрелковська І. В. Дисркетна математика: навч. посіб. — Одеса: ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2010. — 196 с. — ISBN 978-966-7598-37-2
35. Уклад. Бохонов Ю. Є. Лінійна алгебра: Курс лекцій [Електронний ресурс]. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. — 214 с.
36. Уклад.: Балога С.І. Дискретна математика. Навч. посіб. — Ужгород: ПП "АУТДОРШАРК", 2021. — 124 с.
37. Фельдман Л. П., Петренко А. И., Дмитриева О. А. Чисельні методи в інформатиці. — Київ "BHV", 2006.
38. Фомін М. М. Чисельні методи. — МНТУ, 1995.
39. Ямненко Р. Є. Дискретна математика: навч.-метод. посіб. — Київ : Четверта хвиля, 2010. — 104 с. — ISBN 978-966-529-232-6
40. Mathematics for game developers.