Міжнародний Науково-технічний Університет

Козяр М. М., Фещук Ю. В. Комп’ютерна графіка: SolidWorks. — Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. — 252 с. — ISBN 978-966-289-191-1

Демиденко М. А. Управління проектами цифрової економіки: навч. посіб. — Дніпро: НТУ "ДП", 2022. — 187 с. — ISBN 978-912-350-293-9

Єфімов Ю. В. Комп’ютерна графіка: Adobe двома руками : навч. посіб. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. — 120 с. — ISBN 978-617-658-053-9

Семеног О. М. Навчання української мови і літератури у вимірах ключових компетентностей: методичний посібник. — Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2023. — 212 с.

Баган М. П. Культура української наукової мови: посібник. — Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2022. — 48 с.

Книжок у каталозі: 7060
Книжок у електр. бібліотеці: 5866
Усього літератури: 12926
Відвідувачів на сайті: 21
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 1. Філософія. Психологія -> 159.9. Психологія ->

101. М. Норбеков. Рыжий ослик или Превращения: книга о новой жизни, которую никогда не поздно начать. 2006. — 91с.
102. Грама Н. Г. Сенсорний розвиток дітей раннього віку: теорія і практика: [ Монографія]. — Одеса, 2018. — 239 с.
103. Синельников В. Сила Намерения. 2007. — 145с.
104. Волянюк Н. Ю., Ложкін Г. В., Винославська О. В. Соціальна психологія : навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. — 254 с.
105. Козлова О. А. Соціальна психологія особистості та спілкування: практикум. — Хар-ків : НТУ "ХПІ", 2017. — 172 с.
106. Кудерміна О. І., Казміренко Л. І. Соціальна психологія: навч. посіб. — Київ, 2019. — 243 с.
107. Коваленко А. Б., Корнєв М. Н. Соціальна психологія: Підручник. — Київ, 2006. — 400 с. — ISBN 996-7863-56-5
108. Турбан В. В., Сердюк Л. З., Рождественський Ю. Т. Становлення психологічної думки в Україні: провідні ідеї та історія розвитку : колективна монографія. — К.-Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. — 306 с. — ISBN 978-966-189-335-0
109. Автор-упорядник: Москалик С.В. Створення безпечного освітнього середовища в закладі загальної середньої освіти: методична розробка. — Недогарки, 2022. — 49 с.
110. упоряд. Олійников Г. В. Судова медицина та психіатрія: інф.-метод матеріали. — Дніпропетровськ : ДВНЗ "Національний гірничий університет, 2012. — 32 с.
111. Білецький Є. М. Судова медицина та судоова психіатрія: Підручник. — Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2003. — 292 с.
112. уклад. Христов О. Л. Судова психіатрія: конспект лекцій. — Дніпро : [Б. в.], 2018. — 16 с.
113. Левенець І. В. Судова психіатрія: навч. посіб. — Тернопіль : Економічна думка, 2005. — 328 с. — ISBN 966-654-153- Х
114. Афанасьєва Н. Є., Перелигіна Л.А. Теоретико - методологічні основи соціально - психологічного тренінгу: навч. посіб. 2015. — 251 с.
115. Папуча М. В., Наконечна М. М. Теоретичні основи психології особистості : навч. посіб. — Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2018. — 60 с.
116. Норбеков М. С., Волков Г. В. Успех на вашу голову и как его избежать. 2005. — 221с.
117. Синельников В. Учебник Хозяина жизни. 2009. — 131с.
118. Кебуладзе В. Феноменологічна психологія і феноменологічна соціологія: навч.-метод. посіб. — Київ, 2021. — 134 с.
119. Чаплінська Ю. Фільманаліз у роботі психолога: практичний посібник. — Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2020. — 96 с.
120. Т. Андріученко, О. Вакуленко, В. Волков [та ін.] Формування здорового способу життя. Навчально-методичні рекомендації. — К.: ДУ "Державний інститут сімейної та молодіжної політики", 2018. — 100 с.