Міжнародний Науково-технічний Університет

Щукін П. М. гр. зА21м. Державні цільові програми як засіб реалізації публічної політики. — К.: МНТУ, 2024. — 101 с.

Хілик Р. О. гр. А-21м. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ. — К.: МНТУ, 2024. — 68 c.

Татьянко Ю. В. гр. зА-21м. Дослідження та удосконалення методів комунікації державних установ та публічної влади в Україні. — К.: МНТУ, 2024. — 118 с.

Таранущенко О. М. гр. А21м. Територіальні громади в умовах децентралізації. — К.: МНТУ, 2024. — 99 с.

Стук Р. О. гр. А21м. ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД. — К.: МНТУ, 2024. — 114 с.

Книжок у каталозі: 3219
Книжок у електр. бібліотеці: 6141
Усього літератури: 9360
Відвідувачів на сайті: 263
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 1. Філософія. Психологія -> 159.9. Психологія ->

101. Столяренко О. Б. Психологія особистості. Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2012. — 280 с. — ISBN 978-611-01-0322-0
102. Кириченко В. В. Психологія праці та інженерна психологія : навч. посіб. — Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2022. — 240 c. — ISBN 978-966-485-284-2
103. За ред. Скворчевської Є. Л. Психологія праці: навч. посіб. — Харків, 2022. — 160 с.
104. За ред. Шандрука С.К. Психологія професійної діяльності: підручник. — Тернопіль: ЗУНУ, 2022. — 256 с. — ISBN 978-966-654-678-7
105. За ред. Поліщука В. М. Психологія сім’ї: підручник. — Суми: Університетська книга, 2021. — 248 с. — ISBN 978-966-680-985-1
106. Савенкова Л. О., Сгадова В. В., Борисенко Л. Л. Психологія спілкування : навч. посіб. — К. : КНЕУ, 2015. — 309 с. — ISBN 978-966-483-597-5
107. Кайдалова Л. Г., Пляка Л. В., Альохіна Н. В. Психологія спілкування : навч. посіб. — Х. : НФаУ, 2018. — 140 с. — ISBN 978-966-615-546-0
108. Курова А. В. Психологія спілкування: навч.-метод. посіб. — Одеса: Фенікс, 2020. — 79 с.
109. Філоненко М. М. Психологія спілкування. Підручник. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 224 с. — ISBN 978-966-364-740-1
110. Токман А. А., Немченко Н. В. Психологія способу життя: навч. посіб. — К.: "ДП "Вид. дім "Персонал", 2017. — 300 с. — ISBN 978-617-02-0153-9
111. Уклад.: Овчаренко О. Ю. Психологія стресу та стресових розладів : навч. посіб. — К. : Університет "Україна", 2023. — 266 с. — ISBN 978-966-388-665-7
112. Прищак М. Д., Лесько О. Й. Психологія управління в організації: навч. посіб. — Вінниця : ВНТУ, 2012. — 141 с.
113. Прищак М. Д., Лесько. О. Й. Психологія управління в організації: навч. посіб. — Вінниця, 2016. — 150 с.
114. Слободянюк А. В., Андрущенко. Н. О. Психологія управління та конфліктологія: навч. посіб. для практичних і семінарських занять. — Вінниця : ВНТУ, 2010. — 120 с.
115. Мельник Л. П. Психологія управління: Курс лекцій. — Київ : МАУП, 2002. — 176 с. — ISBN 966-608-149-0
116. Укл. Ягоднікова В.В. Психологія управління: навч. посіб. — Одеса: видавець Букаєв В.В., 2022. — 141 с.
117. Ходаківський Є. І. Психологія управління: підручник. — Київ: Центр учбової л-ри, 2011. — 663, [1] с. — ISBN 978-966-364-949-8
118. Маруненко І. М., Неведомська Є. О., Волковська Г. І. Психофізіологія: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт. — К. : Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2015. — 48 с.
119. Рокотянська І. О. Розвиток навичок емоційної грамотності з використанням авторської настільної гри "Емоції в кубі" : розвивальна програма. — Диканька, 2022. — 42 с.
120. Грама Н. Г. Сенсорний розвиток дітей раннього віку: теорія і практика: [ Монографія]. — Одеса, 2018. — 239 с.