Міжнародний Науково-технічний Університет

Майданник О. О. Конституційне право України. — Київ: Алерта, 2011. — 380 с. — ISBN 978-617-566-025-6

Грін О. Конституційне право зарубіжних країн: альбом схем. — Ужгород: Видавництво ФОП Бреза А.Е., 2015. — 183 с.

Боняк В. О., Завгородня Ю. С. Конституційне право зарубіжних країн. — Дніпро: ДДУВС, 2016. — 65 с.

Теорія держави і права. — Харків: ТОВ "Майдан", 2018. — 416 с.

Теорія держави і права: конспект лекцій. — Суми: Ініціатива, 2002. — 96 с.

Книжок у каталозі: 6783
Книжок у електр. бібліотеці: 3677
Усього літератури: 10460
Відвідувачів на сайті: 22
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


 

Повна інформація про літературу

Назва

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті

Автори

Мочаліна З. М.

Перебуває у підрозділах

657.6. Аудит

Видавець

Харків : ХНАМГ

Дата видання

2011

Кількісна характеристика

102 с.

Характер документа

УЧЛ – Курс лекцій

Мова

Українська

Ключові слова

сутність; принципи і вимоги до управлінських рішень; системний аналіз управлінських проблем; методична основа підготовки проектів управлінських рішень; аналіз варіантів і підготовка управлінських рішень; моделі аналізу вигод і витрат; методи ситуаційного аналізу в прийнятті управлінських рішень; програмно-цільове управління та управлінські рішення; моделі розв’язання проблем беззбиткової діяльності; моделі управління запасами; моделі фінансового управління; моделі інвестицій в основні фонди; методи і моделі фінансових інвестицій; методи прийняття стратегічних управлінських рішень; моделі і методи прийняття рішень у прогнозуванні діяльності підприємства; моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті

Опис

Мочаліна З.М. Конспект лекцій з дисципліни "Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті" (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання спеціальності "Облік і аудит") / З.М. Мочаліна; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2011. – 102 с.

Для перегляду посилань на літературу, необхідно вказати пароль.
Дізнатись пароль

Пароль: