Міжнародний Науково-технічний Університет

Вісник Національної академії державного управління при Президентові України — Київ: [Б. в.], 2018. — № 3. — 189 с.

Економіка та держава: наук.-практ. журн — Київ: ДКС Центр, 2020. — № 9. — 119 с.

Економіка та держава: наук.-практ. журн — Київ: ДКС Центр, 2020. — № 8. — 123 с.

Економіка та держава: наук.-практ. журн — Київ: ДКС Центр, 2020. — № 7. — 177 с.

Економіка та держава: наук.-практ. журн — Київ: ДКС Центр, 2020. — № 6. — 225 с.

Книжок у каталозі: 6811
Книжок у електр. бібліотеці: 3833
Усього літератури: 10644
Відвідувачів на сайті: 43
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


 

Повна інформація про літературу

Назва

Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія: Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї

Автори

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Перебуває у підрозділах

050. Системний аналіз, управління та інформаційні технології

Видавець

Харків : НТУ "ХПІ"

Дата видання

2019

Кількісна характеристика

90 с.

Номер тому

№ 2

Характер документа

Збірник наукових праць

Мова

Українська
Англійська

УДК

050

Зміст

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ І ТЕОРІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

Goloskokov A. E., Yakovenko A. A. Assessment of the complex system condition (on the example of an it company) 3

УПРАВЛІННЯ В ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМАХ

Куценко О. С., Одарченко М. А. Розв’язання матричного рівняння Сільвестра спектральним методом 10

УПРАВЛІННЯ В ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ

Гамбаров Л. А., Пашнев А. А., Смолин П. А., Хацько Н. Е. Разработка методических основ повышения эффективности математического инструментария решения задач производственно-транспортной логистики 14

Орєхов С. В., Стратієнко Н. К., Малигон Г. В. Розробка програмного забезпечення для вирішення задачі побудови ІТ команди на основі оцінки корпоратівної культури та типу особистості .............................................. 22
Прочухан Д. B. Формування професійної комунікативної компетентності під час проектно-орієнтованого навчання в умовах використання методології Scrum 29

МАТЕМАТИЧНЕ І КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

Тоніца О. B. Методи стохастичного моделювання фізико-механічних полів 34

Лисицкий В. Л., Межирицкий В. С. Модели сбалансированного планирования входных, выходных потоков продуктов логистической системы территории 39

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 45

Гармаш Д. В., Дорофєєв Ю. І. Розробка Android додатку для системи підтримки холтерівського моніторування 45

Dvukhhglaov D. E., Riabukha T. O. Development of a database structure for storing models for determinated alphabetes classes recognition based on the set of heterogeneous characteristic 49

Паржин Ю. В., Солощук М. Н., Любченко Н. Ю. Анализ информации в нейроморфных информационных моделях нейронов 55

Годлевський М. Д., Гончаренко Т. Є., Бурлаков Г. О., Малець Д. К. Шляхи підвищення якості процесу розробки програмного забезпечення на основі моделей зрілост 63

Liutenko I. V., Kurasov O. I., Lukinova D. A., Yershova S. I., Semanik A. O. Using the aggregated criteria to evaluate the software tests quality 70

Borysova N. V., Melnyk K. V. Efficiency estimation of methods for sentiment analysis of social network messages 76

Шевченко С. В., Гужва В. О., Малиш В. Д., Морква I. Ю. Обґрунтування попереднього вибору архітектури системи обробки даних з використанням нечіткої логіки 81

ISSN

079-0023

Для перегляду посилань на літературу, необхідно вказати пароль.
Дізнатись пароль

Пароль: