Міжнародний Науково-технічний Університет

Вісник Національної академії державного управління при Президентові України — Київ: [Б. в.], 2018. — № 3. — 189 с.

Економіка та держава: наук.-практ. журн — Київ: ДКС Центр, 2020. — № 9. — 119 с.

Економіка та держава: наук.-практ. журн — Київ: ДКС Центр, 2020. — № 8. — 123 с.

Економіка та держава: наук.-практ. журн — Київ: ДКС Центр, 2020. — № 7. — 177 с.

Економіка та держава: наук.-практ. журн — Київ: ДКС Центр, 2020. — № 6. — 225 с.

Книжок у каталозі: 6811
Книжок у електр. бібліотеці: 3833
Усього літератури: 10644
Відвідувачів на сайті: 34
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


 

Повна інформація про літературу

Назва

Сучасні інформаційні системи

Автори

Національний технічний університет " Харківський політехнічний інститут "

Перебуває у підрозділах

050. Сучасні інформаційні системи

Видавець

Харків : НТУ "ХПІ"

Дата видання

2019

Кількісна характеристика

141 с.

Номер тому

Т. 3, № 3

Вид документа

Журнал

Мова

Українська
Англійська

УДК

050

Зміст

МЕТОДИ
АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Запорожець О. І., Левченко Л. О.,
Синило К. В.
Управління ризиками та експозицією впливу
авіації на оточуюче середовище (eng.) 17

Mікаілов T. Н., Байрамов A. A.
Про можливість створення автоматизованих
систем управління різних військових частин (eng.) 25

Шейкус А. Р.
Оптимізація процесу ректифікації використанням
неперервних рухливих керуючих впливів
шляхом перерозподілу живлення 30

МЕТОДИ СИНТЕЗУ
ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
Борозенець І. О., Дмітрієв О. М., Мельничук М. Г.,
Павленко М. А., Щербак Г. В., Шило С. Г.
Розробка методу проектування і синтезу
інформаційних моделей для інфокомунікаційних
систем управління повітряним рухом (eng) 37

Маковейчук О. М.
Новий тип маркерів доповненої реальності 43

Серков О. А., Трубчанінова К. А.
Технологія забезпечення вимог електромагнітної
сумісності мобільних систем безпроводового зв’язку 49

ДОСЛІДЖЕННЯ
ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
Дубницький В. Ю., Кобилін А. М.,
Кобилін О. А.
Обчислення індикаторів подібності і чисельне
інтегрування критеріїв подібності, інтервально
визначених в системі центр – радіус 55

Кузнєцов О. Л., Карлов В. Д., Петрушенко В. М.,
Бєсова О. В., Лукашук О. В.
Оцінювання можливостей забезпечення заданої
точності вимірювання радіальної швидкості цілі
когерентно-імпульсними РЛС за межами дальності
прямої видимості (eng.) 63

Шишацький А. В., Журавський Ю. В.,
Кувшинов О. В., Гурський Т. Г.,
Возняк Р. М., Пікуль Р. В., Пікуль О. І.
Векторно-просторовий підхід до оцінювання
ефективності застосування засобів
радіоелектронної протидії (eng.) 68

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ
Тітов Г. О., Розсоха С. В.
Розпізнавання об’єктів дорожнього руху як засіб
рішення проблеми неуважності на дорозі (eng.) 76
Чалий С. Ф., Лещинський В. О.

Побудова представлення знань в рекомендаційній
системі на основі принципу білого ящику (eng.) 82

МЕТОДИ ЗАХИСТУ
ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
Євсеєв С. П., Бекірова Л. Р., Сущенко М.
Математичні моделі крипто-кодових конструкцій
на збиткових кодах (eng.) 87

Пєвнєв В. Я., Цуранов М. В.,
Землянко Г. А., Харченко В. С.
Використання методу Паскаля для підрахунку
контрольних сум у завадостійкому кодуванні (eng.) 104

Рудницький В. М., Опірський І. Р.,
Мельник О. Г., Пустовіт М. О.
Реалізація операцій строгого стійкого
криптографічного кодування (eng.) 109

ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ
ЕКСПЛУАТАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
Альошин Г. В., Коломійцев О. В., Ткачов А. М.,
Клівець С. І., Посохов В. В.
Метод оптимізації радіоелектронних
вимірювачів (eng.) 113

Касімов А. М., Шпінда Є. М., Горбов О. О.,
Ковтунов Ю. О., Колобов І. М., Красношапка Ю. В.
Використання теорії автоматичного управління
для пошуку раціональних шляхів технічної діагностики
та покращення технічних характеристик
стабілізатора озброєння 2Е36 (eng.) 120

Макогон О. А., Василенко Д. В., Потапов Д. Ю.,
Піскун С. В., Базилевський І. С., Іванов В. О.,
Клімов О. П., Причина В. П., Зобнін О. В.
Визначення залишкового експлуатаційного ресурсу
стартерних акумуляторних батарей шляхом дослідження
імпедансу при різних термінах служби (eng.) 126

Моміт О. С.
Методика прогнозування стану радіоелектронної
обстановки багатоантенних систем
в умовах невизначеності (eng.) 133

Сокол Є. І., Щапов П. Ф.,
Чмихова О. В., Куліченко В. В.
Підвищення ефективності глюкозотолерантних тестів
при використанні поліноміальних моделей
динаміки глікемії 138

Алфавітний покажчик 142

ISSN

2522-9052

Для перегляду посилань на літературу, необхідно вказати пароль.
Дізнатись пароль

Пароль: